Home Song Hợp âm Ngày mai tôi về – Trường Vũ (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Ngày mai tôi về – Trường Vũ (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Ngày mai tôi về – Trường Vũ (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Mai đây tôi [Cm] về

Bỏ lại sau lưng những hầm chông bãi [Ab] mìn

Tôi hiên [Eb] ngang trong niềm vui rộng [Fm] lớn

Trả lại cho [Cm] ai những địa danh qua hãi [Ab] hùng

Mà người đời từng biết [Gm] tên.

 

A Sao, Cam [Cm] Lộ

Hạ Lào, Khe Xanh pháo nổ trên cố [Ab] thành

Xin vinh [Eb] thăng những mộ xanh cỏ [Fm] biếc

Có kẻ hôm [Cm] qua đã ngủ yên trên chiến [Ab] trường

Tuổi chiến [G7] trường dài hơn tuổi [Cm] mình.

 

Tôi xin đa [Eb] tạ những người tình hôm [F] nay

Đã biết thương anh [Cm] lính trẻ đường [Eb] dài

Xin đa [Ab] tạ cuộc [Eb] đời đã cho tôi thấy [Cm] mặt bạn [Bb]

Những người còn quanh [Eb] tôi. [G7]

 

Mai đây không [Cm] còn

Đạn nổ trên cao xác thù trong chiến [Ab] hào

Tôi ra [Eb] đi đi từ nam về [Fm] bắc

Ghé lại sông [Cm] Hương thăm người thương thăm phố [Ab] phường

Thăm Huế [G7] buồn vẳng nghe tiếng [Cm] hò.

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Ngày mai tôi về – Trường Vũ (Phiên bản 1) dễ đánh

Mai đây tôi [Cm] về

Bỏ lại sau lưng những hầm chông bãi [Ab] mìn

Tôi hiên [Eb] ngang trong niềm vui rộng [Fm] lớn

Trả lại cho [Cm] ai những địa danh qua hãi [Ab] hùng

Mà người đời từng biết [Gm] tên.

 

A Sao, Cam [Cm] Lộ

Hạ Lào, Khe Xanh pháo nổ trên cố [Ab] thành

Xin vinh [Eb] thăng những mộ xanh cỏ [Fm] biếc

Có kẻ hôm [Cm] qua đã ngủ yên trên chiến [Ab] trường

Tuổi chiến [G7] trường dài hơn tuổi [Cm] mình.

 

Tôi xin đa [Eb] tạ những người tình hôm [F] nay

Đã biết thương anh [Cm] lính trẻ đường [Eb] dài

Xin đa [Ab] tạ cuộc [Eb] đời đã cho tôi thấy [Cm] mặt bạn [Bb]

Những người còn quanh [Eb] tôi. [G7]

 

Mai đây không [Cm] còn

Đạn nổ trên cao xác thù trong chiến [Ab] hào

Tôi ra [Eb] đi đi từ nam về [Fm] bắc

Ghé lại sông [Cm] Hương thăm người thương thăm phố [Ab] phường

Thăm Huế [G7] buồn vẳng nghe tiếng [Cm] hò.

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like