Home Song Hợp âm You said you grow old with me – Michael Schulte (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm You said you grow old with me – Michael Schulte (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm You said you grow old with me - Michael Schulte (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm You said you grow old with me – Michael Schulte (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


Tone [C]

Intro: [Am] [F] [C] [G]

Verse:

I’d [Am]like to sa[F]y i’m o[C]kay but i’m [G]not

i [Am]try but i f[F]all

Close my [C]mind turn it o[G]ff

 

Bridge:

but [Am]i can’[G]t be s[C]ober, [Am]i ca[G]nnot s[F]leep

y[Am]ou’ve [G]got your [C]

peace now, but w[Am]hat [G]about [F]me?

 

Chorus:

[Am]Thought we had the

time, had our [F]lives,

Now you’ll never get [C]older, [G]older

[Am]Didn’t say goodbye,

now I’m f[F]rozen in time,

Getting [C]colder, [G]colder

[F]One[G] last[Am] word,

[F]One [G]last[Dm] moment,

to [F]ask [G]you w[Am]hy

you [F]left me [G]here [Dm]behind

 

You said you’d grow old with me…

 

Instrumental:

[Am] [F] [C] [G]

[Am] [F] [C] [G]

 

Verse 2:

We had[Am] plans

We had [F]visions

Now I [C]can’t see [G]ahead

We were [Am]one

We were [F]golden

For[C]ever you [G]said

 

(Bridge)

(Chorus)

 

Solo:

[Am] [F] [C] [G]

[Am] [F] [C] [G]

 

(Chorus)


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

Xíu Hoang Dại.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm You said you grow old with me – Michael Schulte (Hợp âm cơ bản) dễ nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


Tone [C]

Intro: [Am] [F] [C] [G]

Verse:

I’d [Am]like to sa[F]y i’m o[C]kay but i’m [G]not

i [Am]try but i f[F]all

Close my [C]mind turn it o[G]ff

 

Bridge:

but [Am]i can’[G]t be s[C]ober, [Am]i ca[G]nnot s[F]leep

y[Am]ou’ve [G]got your [C]

peace now, but w[Am]hat [G]about [F]me?

 

Chorus:

[Am]Thought we had the

time, had our [F]lives,

Now you’ll never get [C]older, [G]older

[Am]Didn’t say goodbye,

now I’m f[F]rozen in time,

Getting [C]colder, [G]colder

[F]One[G] last[Am] word,

[F]One [G]last[Dm] moment,

to [F]ask [G]you w[Am]hy

you [F]left me [G]here [Dm]behind

 

You said you’d grow old with me…

 

Instrumental:

[Am] [F] [C] [G]

[Am] [F] [C] [G]

 

Verse 2:

We had[Am] plans

We had [F]visions

Now I [C]can’t see [G]ahead

We were [Am]one

We were [F]golden

For[C]ever you [G]said

 

(Bridge)

(Chorus)

 

Solo:

[Am] [F] [C] [G]

[Am] [F] [C] [G]

 

(Chorus)


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

Xíu Hoang Dại.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like