Home Song Hợp âm Phong Dạ Hành – Trí Kiện (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Phong Dạ Hành – Trí Kiện (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Phong Dạ Hành - Trí Kiện (Phiên bản 1)

Hợp âm Phong Dạ Hành – Trí Kiện (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

 

Độc hành nơi gió [Em]sương

Tuyết [C]rơi lạnh tê tái

[G]Không một ai sát [D]vai

Lưu dấu nơi phong [Em]trần

Bước [C]chân càng cô đơn

[G]Chẳng cần ai kề bên đoái [D]thương

Quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Bầu rượu nóng ta quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Hồng trần thế thái nay khác [Em]rồi

1.

[Em]Hồng trần giờ này chỉ là quá [C]khứ

[G]Chỉ còn lại đây một hồi ức [D]buồn

[Em]Một thời hào hùng của đời thiếu [C]niên

[G]Oai phong bao lâu chỉ còn nắm [D]tro

[Em]Có tiếng khóc thầm. [C]

Đến giờ nhìn lại trước [G]gương

Và mình tự tiếc [D]thương

Màu áo lúc trước tuyết sương

Đã phai chỉ thấy đắng cay qua [Em]tháng ngày

Buồn vui chẳng [C]lay

Đoạn trường đâu có [G]hay

Rồi cũng theo gió [D]bay

ĐK:

Độc hành nơi gió [Em]sương

Tuyết [C]rơi lạnh tê tái

[G]Không một ai sát [D]vai

Lưu dấu nơi phong [Em]trần

Bước [C]chân càng cô đơn

[G]Chẳng cần ai kề bên đoái [D]thương

Quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Bầu rượu nóng ta quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Hồng trần thế thái nay khác [Em]rồi

2.

[Em]Đến giờ nhìn lại trước [C]gương

Và mình tự tiếc [G]thương

Màu áo lúc trước tuyết [D]sương

Đã phai chỉ thấy đắng cay qua tháng [Em]ngày

Buồn vui chẳng [C]lay

Đoạn trường đâu có [G]hay

Rồi cũng theo gió [D]bay

ĐK:

Độc hành nơi gió [Em]sương

Tuyết [C]rơi lạnh tê tái

[G]Không một ai sát [D]vai

Lưu dấu nơi phong [Em]trần

Bước [C]chân càng cô đơn

[G]Chẳng cần ai kề bên đoái [D]thương

Quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Bầu rượu nóng ta quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

Hồng trần thế thái nay khác [Em]rồi

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Phong Dạ Hành – Trí Kiện (Phiên bản 1) dễ đánh

 

Độc hành nơi gió [Em]sương

Tuyết [C]rơi lạnh tê tái

[G]Không một ai sát [D]vai

Lưu dấu nơi phong [Em]trần

Bước [C]chân càng cô đơn

[G]Chẳng cần ai kề bên đoái [D]thương

Quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Bầu rượu nóng ta quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Hồng trần thế thái nay khác [Em]rồi

1.

[Em]Hồng trần giờ này chỉ là quá [C]khứ

[G]Chỉ còn lại đây một hồi ức [D]buồn

[Em]Một thời hào hùng của đời thiếu [C]niên

[G]Oai phong bao lâu chỉ còn nắm [D]tro

[Em]Có tiếng khóc thầm. [C]

Đến giờ nhìn lại trước [G]gương

Và mình tự tiếc [D]thương

Màu áo lúc trước tuyết sương

Đã phai chỉ thấy đắng cay qua [Em]tháng ngày

Buồn vui chẳng [C]lay

Đoạn trường đâu có [G]hay

Rồi cũng theo gió [D]bay

ĐK:

Độc hành nơi gió [Em]sương

Tuyết [C]rơi lạnh tê tái

[G]Không một ai sát [D]vai

Lưu dấu nơi phong [Em]trần

Bước [C]chân càng cô đơn

[G]Chẳng cần ai kề bên đoái [D]thương

Quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Bầu rượu nóng ta quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Hồng trần thế thái nay khác [Em]rồi

2.

[Em]Đến giờ nhìn lại trước [C]gương

Và mình tự tiếc [G]thương

Màu áo lúc trước tuyết [D]sương

Đã phai chỉ thấy đắng cay qua tháng [Em]ngày

Buồn vui chẳng [C]lay

Đoạn trường đâu có [G]hay

Rồi cũng theo gió [D]bay

ĐK:

Độc hành nơi gió [Em]sương

Tuyết [C]rơi lạnh tê tái

[G]Không một ai sát [D]vai

Lưu dấu nơi phong [Em]trần

Bước [C]chân càng cô đơn

[G]Chẳng cần ai kề bên đoái [D]thương

Quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

[D]Bầu rượu nóng ta quên tháng [Em]ngày

Ih [C]íh ih íh ih [G]ìh ih íh ìh

Hồng trần thế thái nay khác [Em]rồi

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like