Home Song Hợp âm I Only Care About You – 我只在乎你 – Đặng Lệ Quân (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm I Only Care About You – 我只在乎你 – Đặng Lệ Quân (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm I Only Care About You – 我只在乎你 – Đặng Lệ Quân (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


[C]rúguǒ méiyǒu yùjiàn nǐ wǒ [Em]jiāng huì shì zài nǎlǐ

[F]rìziguò dé [C]zěnme [F]yàng rénshēng shìfǒu [G]yào zhēnxī

[C]yěxǔ rènshí mǒu [G] [Am]yīrénguòzhe píngfán [Em]de rìzi

[F]bù zhīdào huì [C][Am]huì yěyǒu àiqíng [G]tián rú mì

rèn shíguāng [C]cōngcōng liú qù wǒ [Am]zhǐ zàihū nǐ

[C]xīngānqíngyuàn gǎnrǎn nǐ de [Am]qìxí

[F]rénshēng [E]jǐhé nénggòu [Am]dédào zhījǐ

[Dm]shīqù shēngmìng de [G]lìliàng yě [E]bù kěxí

[Am] [C]suǒyǐ [Am][F]qiú qiú nǐ bié ràng wǒ líkāi nǐ

[C] [Am]chúle [F] [G][C]wǒ bùnéng gǎndào yīsī sī qíngyì


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

mapmap95.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm I Only Care About You – 我只在乎你 – Đặng Lệ Quân (Phiên bản 1) chi tiết

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


[C]rúguǒ méiyǒu yùjiàn nǐ wǒ [Em]jiāng huì shì zài nǎlǐ

[F]rìziguò dé [C]zěnme [F]yàng rénshēng shìfǒu [G]yào zhēnxī

[C]yěxǔ rènshí mǒu [G] [Am]yīrénguòzhe píngfán [Em]de rìzi

[F]bù zhīdào huì [C][Am]huì yěyǒu àiqíng [G]tián rú mì

rèn shíguāng [C]cōngcōng liú qù wǒ [Am]zhǐ zàihū nǐ

[C]xīngānqíngyuàn gǎnrǎn nǐ de [Am]qìxí

[F]rénshēng [E]jǐhé nénggòu [Am]dédào zhījǐ

[Dm]shīqù shēngmìng de [G]lìliàng yě [E]bù kěxí

[Am] [C]suǒyǐ [Am][F]qiú qiú nǐ bié ràng wǒ líkāi nǐ

[C] [Am]chúle [F] [G][C]wǒ bùnéng gǎndào yīsī sī qíngyì


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

mapmap95.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like