Home Song Hợp âm Cánh Cửa (Official – Thịnh Suy) – Thịnh Suy (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Cánh Cửa (Official – Thịnh Suy) – Thịnh Suy (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Chuyện Rằng - Thịnh Suy (Hợp âm nâng cao)

Hợp âm Cánh Cửa (Official – Thịnh Suy) – Thịnh Suy (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

 

Hoàng [Em7]hôn xuống dưới [Bm]nhà

[Em7]Tôi đến thế [Bm]là tôi ngồi [Em7]

xuống tưới tâm [Bm]hồn tôi thật [Am]lâu [Bm7]la

 

Chiều [Em7]nắng cháy cánh [Bm]đồng

[Em7]Tôi đứng giữa [Bm]trong em

Một [Em7]cánh cửa giữa [Bm]lòng tôi thật [Am]lâu [Bm7]la

 

[Em7]Hah hah hah [Bm]hah

[Em7]Hah hah hah [Bm]hah

[Em7]Hah hah hah [Bm]hah

[Am] [Bm7]

 

Cánh cửa [Em7]đứng giữa bức [Bm]tranh tôi tô [Em7] [Bm]

Cánh cửa [Em7]đứng giữa bức [Bm]tranh tôi tô [Am] [Bm7]

Cánh cửa [Em7]đứng giữa bức [Bm]tranh tôi tô [Em7] [Bm]

Cánh cửa [Em7]đứng giữa bức [Bm]tranh tôi tô [Am] [Bm7]

 

[Em7] [Bm] [Em7] [Bm] [Em7] [Bm] [Am] [Bm]

 

Tôi [Em7]bước tới bước [Bm]lại, [Em7]cánh cửa ái [Bm]ngại

Chân tôi [Em7]dẫm nát lá [Bm]dại

Tôi [Am]bước tới bước [Bm7]hoài

 

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Am]Bước tới bước [Bm7]lại

 

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Am]Bước tới bước [Bm7]lại

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Cánh Cửa (Official – Thịnh Suy) – Thịnh Suy (Phiên bản 1) dễ nhất

 

Hoàng [Em7]hôn xuống dưới [Bm]nhà

[Em7]Tôi đến thế [Bm]là tôi ngồi [Em7]

xuống tưới tâm [Bm]hồn tôi thật [Am]lâu [Bm7]la

 

Chiều [Em7]nắng cháy cánh [Bm]đồng

[Em7]Tôi đứng giữa [Bm]trong em

Một [Em7]cánh cửa giữa [Bm]lòng tôi thật [Am]lâu [Bm7]la

 

[Em7]Hah hah hah [Bm]hah

[Em7]Hah hah hah [Bm]hah

[Em7]Hah hah hah [Bm]hah

[Am] [Bm7]

 

Cánh cửa [Em7]đứng giữa bức [Bm]tranh tôi tô [Em7] [Bm]

Cánh cửa [Em7]đứng giữa bức [Bm]tranh tôi tô [Am] [Bm7]

Cánh cửa [Em7]đứng giữa bức [Bm]tranh tôi tô [Em7] [Bm]

Cánh cửa [Em7]đứng giữa bức [Bm]tranh tôi tô [Am] [Bm7]

 

[Em7] [Bm] [Em7] [Bm] [Em7] [Bm] [Am] [Bm]

 

Tôi [Em7]bước tới bước [Bm]lại, [Em7]cánh cửa ái [Bm]ngại

Chân tôi [Em7]dẫm nát lá [Bm]dại

Tôi [Am]bước tới bước [Bm7]hoài

 

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Am]Bước tới bước [Bm7]lại

 

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Em7]Bước tới bước [Bm]lại

[Am]Bước tới bước [Bm7]lại

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like