Home Song Hợp âm Cần Một Vòng Tay – Thủy Tiên – Thủy Tiên (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Cần Một Vòng Tay – Thủy Tiên – Thủy Tiên (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Cần Một Vòng Tay – Thủy Tiên – Thủy Tiên (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Trọn niềm [Dm]tin em đã trao anh thật [Em]nhiều

Mà giờ đây nhận [Am]lấy những nỗi đau vô bờ

Để lại đây mình [Dm]em bơ vơ trong căn [Em]phòng

Gục đầu vào nỗi [Am]nhớ

 

Rồi bao nhiêu buồn [Dm]vui khi xưa quay trở [Em]lại

Làm lòng em [Am]tê tái nỗi đau thêm [Am]dài

Giờ anh đang ở [Dm]đâu em cô đơn nơi [Em]này

Vẫn mong chờ [Am]anh

 

Từng dòng người [Am]đi về trên [Dm]phố

Biết bao đôi nhân [G/A]tình dìu nhau dưới [C7]mưa

Chỉ một mình [A]em đứng trong lẻ [Dm]loi

Tìm lại hơi [Em]ấm ký ức hôm [E]nào

Cần một vòng [Am]tay kề bên [Dm]em

Siết em trong đêm [G]lạnh cho giấc ngủ [C7]say

Chỉ một lần [A]thôi hãy ôm chặt e[Dm]m

Chỉ một lần [B]cuối mãi mãi không [E]còn … bên [Am]nhau

 

 

Trọn niềm [Dm]tin em đã trao anh thật [Em]nhiều

Mà giờ đây nhận [Am]lấy những nỗi đau vô bờ

Để lại đây mình [Dm]em bơ vơ trong căn [Em]phòng

Gục đầu vào nỗi[Am] nhớ

 

Rồi bao nhiêu buồn [Dm]vui khi xưa quay trở [Em]lại

Làm lòng em [Am]tê tái nỗi đau thêm [Am]dài

Giờ anh đang ở [Dm]đâu em cô đơn nơi [Em]này

Vẫn mong chờ [Am]anh

 

 

Từng dòng người [Am]đi về trên [Dm]phố

Biết bao đôi nhân [G/A]tình dìu nhau dưới [C7]mưa

Chỉ một mình [A]em đứng trong lẻ [Dm]loi

Tìm lại hơi [Em]ấm ký ức hôm [E]nào

Cần một vòng [Am]tay kề bên [Dm]em

Siết em trong đêm [G]lạnh cho giấc ngủ [C7]say

Chỉ một lần [A]thôi hãy ôm chặt e[Dm]m

Chỉ một lần [B]cuối mãi mãi không [E]còn … bên [Am]nhau

 

Rồi bao nhiêu buồn [Dm]vui khi xưa quay trở [Em]lại

Làm lòng em [Am]tê tái nỗi đau thêm [Am]dài

Giờ anh đang ở [Dm]đâu em cô đơn nơi [Em]này

Vẫn mong chờ [Am]anh

 

Từng dòng người [Am]đi về trên [Dm]phố

Biết bao đôi nhân [G/A]tình dìu nhau dưới [C7]mưa

Chỉ một mình [A]em đứng trong lẻ [Dm]loi

Tìm lại hơi [Em]ấm ký ức hôm [E]nào

Cần một vòng [Am]tay kề bên [Dm]em

Siết em trong đêm [G]lạnh cho giấc ngủ [C7]say

Chỉ một lần [A]thôi hãy ôm chặt e[Dm]m

Chỉ một lần [B]cuối mãi mãi không [E]còn … bên [Am]nhau

 

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Cần Một Vòng Tay – Thủy Tiên – Thủy Tiên (Phiên bản 1) chi tiết

Trọn niềm [Dm]tin em đã trao anh thật [Em]nhiều

Mà giờ đây nhận [Am]lấy những nỗi đau vô bờ

Để lại đây mình [Dm]em bơ vơ trong căn [Em]phòng

Gục đầu vào nỗi [Am]nhớ

 

Rồi bao nhiêu buồn [Dm]vui khi xưa quay trở [Em]lại

Làm lòng em [Am]tê tái nỗi đau thêm [Am]dài

Giờ anh đang ở [Dm]đâu em cô đơn nơi [Em]này

Vẫn mong chờ [Am]anh

 

Từng dòng người [Am]đi về trên [Dm]phố

Biết bao đôi nhân [G/A]tình dìu nhau dưới [C7]mưa

Chỉ một mình [A]em đứng trong lẻ [Dm]loi

Tìm lại hơi [Em]ấm ký ức hôm [E]nào

Cần một vòng [Am]tay kề bên [Dm]em

Siết em trong đêm [G]lạnh cho giấc ngủ [C7]say

Chỉ một lần [A]thôi hãy ôm chặt e[Dm]m

Chỉ một lần [B]cuối mãi mãi không [E]còn … bên [Am]nhau

 

 

Trọn niềm [Dm]tin em đã trao anh thật [Em]nhiều

Mà giờ đây nhận [Am]lấy những nỗi đau vô bờ

Để lại đây mình [Dm]em bơ vơ trong căn [Em]phòng

Gục đầu vào nỗi[Am] nhớ

 

Rồi bao nhiêu buồn [Dm]vui khi xưa quay trở [Em]lại

Làm lòng em [Am]tê tái nỗi đau thêm [Am]dài

Giờ anh đang ở [Dm]đâu em cô đơn nơi [Em]này

Vẫn mong chờ [Am]anh

 

 

Từng dòng người [Am]đi về trên [Dm]phố

Biết bao đôi nhân [G/A]tình dìu nhau dưới [C7]mưa

Chỉ một mình [A]em đứng trong lẻ [Dm]loi

Tìm lại hơi [Em]ấm ký ức hôm [E]nào

Cần một vòng [Am]tay kề bên [Dm]em

Siết em trong đêm [G]lạnh cho giấc ngủ [C7]say

Chỉ một lần [A]thôi hãy ôm chặt e[Dm]m

Chỉ một lần [B]cuối mãi mãi không [E]còn … bên [Am]nhau

 

Rồi bao nhiêu buồn [Dm]vui khi xưa quay trở [Em]lại

Làm lòng em [Am]tê tái nỗi đau thêm [Am]dài

Giờ anh đang ở [Dm]đâu em cô đơn nơi [Em]này

Vẫn mong chờ [Am]anh

 

Từng dòng người [Am]đi về trên [Dm]phố

Biết bao đôi nhân [G/A]tình dìu nhau dưới [C7]mưa

Chỉ một mình [A]em đứng trong lẻ [Dm]loi

Tìm lại hơi [Em]ấm ký ức hôm [E]nào

Cần một vòng [Am]tay kề bên [Dm]em

Siết em trong đêm [G]lạnh cho giấc ngủ [C7]say

Chỉ một lần [A]thôi hãy ôm chặt e[Dm]m

Chỉ một lần [B]cuối mãi mãi không [E]còn … bên [Am]nhau

 

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like