Home Song Hợp âm Không Thương Cũng Đành – Nguyễn Phi Hải (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Không Thương Cũng Đành – Nguyễn Phi Hải (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Không Thương Cũng Đành - Nguyễn Phi Hải (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Không Thương Cũng Đành – Nguyễn Phi Hải (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Nâng niu cành [Em]hoa tôi đành

Gom bao kí [Bm]ức ngọt ngào

Bóng người nơi [C]đâu

Sao nỡ [D]quên vội câu thề [G]ước

Tôi buông tiếng [Em]dây tơ đàn

Đêm nay bỗng [Bm]sao não lòng

Rồi ngày mai [C]đây

Em bước [D]theo về nơi lụa [G]gấm

 

Thương em biết [Em]sao nói cho thành câu

Hai [Bm]hàng nước mắt khẽ rơi

Vì tôi [C]biết chắc sẽ

Không [D]còn bên nhau [G]nữa

Lương duyên chúng [Em]ta cách ngăn từ đây

Thôi [Bm]đừng quyến luyến đến chi

Rồi ngày [C]mai

Em phải bước [D]đi theo người [G]ta

 

Khóc thật [Em]nhiều cũng để làm gì

Chuyện tình thế [Bm]thôi hết duyên là buông

Vì thương [C]em càng nhiều

[D]Chỉ càng thêm đớn [G]đau mà thôi

Bóng chiều [Em]tà, kia dần tàn

Đàn dạo tiếng [Bm]lên bỗng nghe buồn thêm

Vì tôi [C]biết lần này

Cô bước [D]đi chẳng quay [G]về đâu

 

Rap:

Tình mình như [Em]hoa nở rồi lại tàn

Gặp nhau làm [Bm]chi

Rồi cũng xa cách đại ngàn

Nàng là đài [C]cát

Còn tôi phận hèn [D]mọn

Vốn không có sự lựa [G]chọn

Thì làm sao giữ lại nàng

Thôi chúc em hạnh [Em]phúc

Trọn vẹn ở bên người

Họ cũng yêu em thật [Bm]lòng

Biết nên khóc hay nên cười đây

Trao vòng [C]tay rồi trao nhẫn [D]cưới

Đâu cũng vào [G]đó

Gió sẽ về với trời mây

 

ĐK:

Tại vì lương [Em]duyên hai ta do trời

[Bm]Thôi anh cho em lựa chọn

[C]Thế là tình nghĩa [D]xưa nay tan [G]vỡ

Thật tội cho [Em]anh

Bao nhiêu năm đợi chờ

[Bm]Hoa kia cũng đã tàn rồi

[C]Không thương tôi thì [D]cũng đành [G]thôi

Thương em biết [Em]sao nói cho thành câu

Hai [Em]hàng nước mắt khẽ rơi

Vì tôi [C]biết chắc sẽ

Không [D]còn bên nhau [G]nữa

Lương duyên chúng [Em]ta cách ngăn từ đây

Thôi [Bm]đừng quyến luyến đến chi

Rồi ngày [C]mai

Em phải bước [D]đi theo người [G]ta

Khóc thật [Em]nhiều cũng để làm gì

Chuyện tình thế [Bm]thôi hết duyên là buông

Vì thương [C]em càng nhiều

[D]Chỉ càng thêm đớn [G]đau mà thôi

Bóng chiều [Em]tà, kia dần tàn

Đàn dạo tiếng [Bm]lên bỗng nghe buồn thêm

Vì tôi [C]biết lần này

Cô bước [D]đi chẳng quay [G]về đâu

Tại vì lương [Em]duyên hai ta do trời

[Bm]Thôi anh cho em lựa chọn

[C]Thế là tình nghĩa [D]xưa nay tan [G]vỡ

Thật tội cho [Em]anh

Bao nhiêu năm đợi chờ

[Bm]Hoa kia cũng đã tàn rồi

[C]Không thương tôi thì [D]cũng đành [G]thôi

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Không Thương Cũng Đành – Nguyễn Phi Hải (Hợp âm cơ bản) dễ đánh

Nâng niu cành [Em]hoa tôi đành

Gom bao kí [Bm]ức ngọt ngào

Bóng người nơi [C]đâu

Sao nỡ [D]quên vội câu thề [G]ước

Tôi buông tiếng [Em]dây tơ đàn

Đêm nay bỗng [Bm]sao não lòng

Rồi ngày mai [C]đây

Em bước [D]theo về nơi lụa [G]gấm

 

Thương em biết [Em]sao nói cho thành câu

Hai [Bm]hàng nước mắt khẽ rơi

Vì tôi [C]biết chắc sẽ

Không [D]còn bên nhau [G]nữa

Lương duyên chúng [Em]ta cách ngăn từ đây

Thôi [Bm]đừng quyến luyến đến chi

Rồi ngày [C]mai

Em phải bước [D]đi theo người [G]ta

 

Khóc thật [Em]nhiều cũng để làm gì

Chuyện tình thế [Bm]thôi hết duyên là buông

Vì thương [C]em càng nhiều

[D]Chỉ càng thêm đớn [G]đau mà thôi

Bóng chiều [Em]tà, kia dần tàn

Đàn dạo tiếng [Bm]lên bỗng nghe buồn thêm

Vì tôi [C]biết lần này

Cô bước [D]đi chẳng quay [G]về đâu

 

Rap:

Tình mình như [Em]hoa nở rồi lại tàn

Gặp nhau làm [Bm]chi

Rồi cũng xa cách đại ngàn

Nàng là đài [C]cát

Còn tôi phận hèn [D]mọn

Vốn không có sự lựa [G]chọn

Thì làm sao giữ lại nàng

Thôi chúc em hạnh [Em]phúc

Trọn vẹn ở bên người

Họ cũng yêu em thật [Bm]lòng

Biết nên khóc hay nên cười đây

Trao vòng [C]tay rồi trao nhẫn [D]cưới

Đâu cũng vào [G]đó

Gió sẽ về với trời mây

 

ĐK:

Tại vì lương [Em]duyên hai ta do trời

[Bm]Thôi anh cho em lựa chọn

[C]Thế là tình nghĩa [D]xưa nay tan [G]vỡ

Thật tội cho [Em]anh

Bao nhiêu năm đợi chờ

[Bm]Hoa kia cũng đã tàn rồi

[C]Không thương tôi thì [D]cũng đành [G]thôi

Thương em biết [Em]sao nói cho thành câu

Hai [Em]hàng nước mắt khẽ rơi

Vì tôi [C]biết chắc sẽ

Không [D]còn bên nhau [G]nữa

Lương duyên chúng [Em]ta cách ngăn từ đây

Thôi [Bm]đừng quyến luyến đến chi

Rồi ngày [C]mai

Em phải bước [D]đi theo người [G]ta

Khóc thật [Em]nhiều cũng để làm gì

Chuyện tình thế [Bm]thôi hết duyên là buông

Vì thương [C]em càng nhiều

[D]Chỉ càng thêm đớn [G]đau mà thôi

Bóng chiều [Em]tà, kia dần tàn

Đàn dạo tiếng [Bm]lên bỗng nghe buồn thêm

Vì tôi [C]biết lần này

Cô bước [D]đi chẳng quay [G]về đâu

Tại vì lương [Em]duyên hai ta do trời

[Bm]Thôi anh cho em lựa chọn

[C]Thế là tình nghĩa [D]xưa nay tan [G]vỡ

Thật tội cho [Em]anh

Bao nhiêu năm đợi chờ

[Bm]Hoa kia cũng đã tàn rồi

[C]Không thương tôi thì [D]cũng đành [G]thôi

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like