Home Song Hợp âm Anh có bao nhiêu % Tori – Tùng (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Anh có bao nhiêu % Tori – Tùng (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Này Em Ơi - Tùng (Phiên bản 1)

Hợp âm Anh có bao nhiêu % Tori – Tùng (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

[C]…Mở lòng mình ra đón mây trời [Am]trong gió

[C]…Nụ cười của anh cũng lên hình [Am]trong đó

[G]Ngước lên mặt trời [Gm6]ngỡ như xa vời

[F]Với tay tôi dần chạm nhẹ nhàng lên đôi [Fm]môi.

 

[C]Nói anh nghe một câu [G]muốn hôn anh thật lâu

[F]Nếu như có trăng, mây, trời mang anh

tới thì [Fm]tôi sẽ chọn phần yêu anh suốt cuộc đời.

[C]Muốn bên anh thật lâu dù cho [G]đã biết bao u sầu trong lòng luôn có

[F]Một tia nắng mới (một tia nắng mới) You [Fm]are my sun, my moon and all the [C]stars.

 

Anh có bao nhiêu % [D]em đi với anh ra về

Sau ly [Bm]cacao đá giữa mùa hè.

Trời mưa [Em]lâm râm anh có ô che, đường cũng [G]không xa.

Và anh [D]nhân đây trông mong là dù cho [Bm]có thế nào,

dù cho [Em]có thế nào em cũng mỉm cười [G]đừng lạnh lùng thế.

 

Anh có bao nhiêu %

[D] [Bm] [Em] [G]

[D] [Bm] [Em] [G]

 

[C]Nói anh nghe một câu [Em]Muốn bên anh thật lâu

[Am]Nếu như có trăng mây trời mang anh tới

[Fm]Thì tôi sẽ chọn phần yêu anh… rất nhiều %

 

 

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Anh có bao nhiêu % Tori – Tùng (Phiên bản 1) dễ nhất

[C]…Mở lòng mình ra đón mây trời [Am]trong gió

[C]…Nụ cười của anh cũng lên hình [Am]trong đó

[G]Ngước lên mặt trời [Gm6]ngỡ như xa vời

[F]Với tay tôi dần chạm nhẹ nhàng lên đôi [Fm]môi.

 

[C]Nói anh nghe một câu [G]muốn hôn anh thật lâu

[F]Nếu như có trăng, mây, trời mang anh

tới thì [Fm]tôi sẽ chọn phần yêu anh suốt cuộc đời.

[C]Muốn bên anh thật lâu dù cho [G]đã biết bao u sầu trong lòng luôn có

[F]Một tia nắng mới (một tia nắng mới) You [Fm]are my sun, my moon and all the [C]stars.

 

Anh có bao nhiêu % [D]em đi với anh ra về

Sau ly [Bm]cacao đá giữa mùa hè.

Trời mưa [Em]lâm râm anh có ô che, đường cũng [G]không xa.

Và anh [D]nhân đây trông mong là dù cho [Bm]có thế nào,

dù cho [Em]có thế nào em cũng mỉm cười [G]đừng lạnh lùng thế.

 

Anh có bao nhiêu %

[D] [Bm] [Em] [G]

[D] [Bm] [Em] [G]

 

[C]Nói anh nghe một câu [Em]Muốn bên anh thật lâu

[Am]Nếu như có trăng mây trời mang anh tới

[Fm]Thì tôi sẽ chọn phần yêu anh… rất nhiều %

 

 

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like