Home Song Hợp âm Words Of Love – The Beatles ( ) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Words Of Love – The Beatles ( ) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Words Of Love – The Beatles (
) – Hợp Âm mới nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


[Form].D.D.[A]D.[Chord,]B. D .D[then,]chord [single]E Chord[pick] 4x [D] [D] [B] [D]

[A]H old me [D]cl ose [E]an d, [A]tell me [D]how yo u feel,

[E]T ell me [A]lo ve is [D]re al [E]um um

[A]U [D]m [E]um.

[A]W ords [D]of love [E]y ou, [A]wh isper [D]soft an d true

[E]D arling [A]I love you [D]r eal [E]um um

[A]U [D]m [E]u m

.A.D.E. 3x

.D. D.B. D. D.chord E Chord

[A]L et me hear you [D]s ay, the words I [E]lon g to

[A]H ear, Darling [D]wh en [E]you’ re

[A]N ear [D]u m [E]u m

[A]U [D]m [E]u m

Words of love you,

Whisper soft and true,

Darling I love you real um um

Um um

[A]U [D]m [E]u m

[A]U [D]m [E]A h

[A]A [D]h [E]A h


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Words Of Love – The Beatles (
) dễ nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


[Form].D.D.[A]D.[Chord,]B. D .D[then,]chord [single]E Chord[pick] 4x [D] [D] [B] [D]

[A]H old me [D]cl ose [E]an d, [A]tell me [D]how yo u feel,

[E]T ell me [A]lo ve is [D]re al [E]um um

[A]U [D]m [E]um.

[A]W ords [D]of love [E]y ou, [A]wh isper [D]soft an d true

[E]D arling [A]I love you [D]r eal [E]um um

[A]U [D]m [E]u m

.A.D.E. 3x

.D. D.B. D. D.chord E Chord

[A]L et me hear you [D]s ay, the words I [E]lon g to

[A]H ear, Darling [D]wh en [E]you’ re

[A]N ear [D]u m [E]u m

[A]U [D]m [E]u m

Words of love you,

Whisper soft and true,

Darling I love you real um um

Um um

[A]U [D]m [E]u m

[A]U [D]m [E]A h

[A]A [D]h [E]A h


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like