Home Song Hợp âm Giang Hải Không Độ Nàng – Gia Huy (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Giang Hải Không Độ Nàng – Gia Huy (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm LK Phận Tơ Tằm - Tình Đời - Gia Huy (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Giang Hải Không Độ Nàng – Gia Huy (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

 

Phật từng nghe [Am]qua bài ca [G]dao

Mà sao [Em]vẫn không độ [Am]nàng

Một tiếng [F]mõ không che [G]đi vạn ý [C]phàm [E]

Là bỉ ngạn [Am]hoa phủ tương [G]

Đường xưa [Em]loang lổ vết [C]máu

Mộng [F]này chết, đoạn [G]một khúc tơ [Am]sầu

Trùng phùng nơi [Am]Giang Hải thâm [G]sâu

Nàng có [Em]muốn quay đầu [Am]không?

Nàng cố [F]chấp như chưa [G]tin vào ý [C]Phật?

Thủy triều lên [Am]phi điểu bay [G]cao

Trần gian [Em]không còn ái [C]

Nguyện [F]một kiếp độ [G]nàng thoát Tam [Am]Đồ

 

Hồng trần lâm [Am]ly vạn trang [G]kinh

Chẳng mong [Em]sẽ không nhòa [Am]đi

Và có [F]lẽ trăm năm [G]ta chẳng thấy [C]nàng

Từ ngày hoa [Am]khai, chờ mong [G]ai

Bần tăng [Em]không còn gõ [C]

Đường [F]về tới chùa [G]này vắng một [Am]người

Chỉ cười khi [Am]Giang Hải qua [G]đi

Nàng có [Em]thấy yên bình [Am]không?

Lạc hoa [F]hữu ý hay [G]vô tình nước [C]chảy?

Chờ ngày âm [Am]dương cùng thê [G]lương

Phật trên [Em]cao chẳng trông [C]thấy

Để [F]mình hắn độ [G]nàng thoát luân [Am]hồi

 

Trùng phùng nơi [Am]Giang Hải thâm [G]sâu

Nàng có [Em]muốn quay đầu [Am]không?

Nàng cố [F]chấp như chưa [G]tin vào ý [C]Phật?

Thủy triều lên [Am]phi điểu bay [G]cao

Trần gian [Em]không còn ái [C]

Nguyện [F]một kiếp độ [G]nàng thoát Tam [Am]Đồ

 

Tăng ½ tone lên [Bbm]—–

Hồng trần lâm [Bbm]ly vạn trang [Ab]kinh

Chẳng mong [Fm]sẽ không nhòa [Bbm]đi

Và có [F#]lẽ trăm năm [Ab]ta chẳng thấy [C#]nàng

Từ ngày hoa [Bbm]khai, chờ mong [Ab]ai

Bần tăng [Fm]không còn gõ [C#]

Đường [F#]về tới chùa [Ab]này vắng một [Bbm]người

Chỉ cười khi [Bbm]Giang Hải qua [Ab]đi

Nàng có [Fm]thấy yên bình [Bbm]không?

Lạc hoa [F#]hữu ý hay [Ab]vô tình nước [C#]chảy?

Chờ ngày âm [Bbm]dương cùng thê [Ab]lương

Phật trên [Fm]cao chẳng trông [C#]thấy

Để [F#]mình hắn độ [Ab]nàng thoát luân [Bbm]hồi

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Giang Hải Không Độ Nàng – Gia Huy (Phiên bản 1) dễ đánh

 

Phật từng nghe [Am]qua bài ca [G]dao

Mà sao [Em]vẫn không độ [Am]nàng

Một tiếng [F]mõ không che [G]đi vạn ý [C]phàm [E]

Là bỉ ngạn [Am]hoa phủ tương [G]

Đường xưa [Em]loang lổ vết [C]máu

Mộng [F]này chết, đoạn [G]một khúc tơ [Am]sầu

Trùng phùng nơi [Am]Giang Hải thâm [G]sâu

Nàng có [Em]muốn quay đầu [Am]không?

Nàng cố [F]chấp như chưa [G]tin vào ý [C]Phật?

Thủy triều lên [Am]phi điểu bay [G]cao

Trần gian [Em]không còn ái [C]

Nguyện [F]một kiếp độ [G]nàng thoát Tam [Am]Đồ

 

Hồng trần lâm [Am]ly vạn trang [G]kinh

Chẳng mong [Em]sẽ không nhòa [Am]đi

Và có [F]lẽ trăm năm [G]ta chẳng thấy [C]nàng

Từ ngày hoa [Am]khai, chờ mong [G]ai

Bần tăng [Em]không còn gõ [C]

Đường [F]về tới chùa [G]này vắng một [Am]người

Chỉ cười khi [Am]Giang Hải qua [G]đi

Nàng có [Em]thấy yên bình [Am]không?

Lạc hoa [F]hữu ý hay [G]vô tình nước [C]chảy?

Chờ ngày âm [Am]dương cùng thê [G]lương

Phật trên [Em]cao chẳng trông [C]thấy

Để [F]mình hắn độ [G]nàng thoát luân [Am]hồi

 

Trùng phùng nơi [Am]Giang Hải thâm [G]sâu

Nàng có [Em]muốn quay đầu [Am]không?

Nàng cố [F]chấp như chưa [G]tin vào ý [C]Phật?

Thủy triều lên [Am]phi điểu bay [G]cao

Trần gian [Em]không còn ái [C]

Nguyện [F]một kiếp độ [G]nàng thoát Tam [Am]Đồ

 

Tăng ½ tone lên [Bbm]—–

Hồng trần lâm [Bbm]ly vạn trang [Ab]kinh

Chẳng mong [Fm]sẽ không nhòa [Bbm]đi

Và có [F#]lẽ trăm năm [Ab]ta chẳng thấy [C#]nàng

Từ ngày hoa [Bbm]khai, chờ mong [Ab]ai

Bần tăng [Fm]không còn gõ [C#]

Đường [F#]về tới chùa [Ab]này vắng một [Bbm]người

Chỉ cười khi [Bbm]Giang Hải qua [Ab]đi

Nàng có [Fm]thấy yên bình [Bbm]không?

Lạc hoa [F#]hữu ý hay [Ab]vô tình nước [C#]chảy?

Chờ ngày âm [Bbm]dương cùng thê [Ab]lương

Phật trên [Fm]cao chẳng trông [C#]thấy

Để [F#]mình hắn độ [Ab]nàng thoát luân [Bbm]hồi

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like