Home Song Hợp âm Cuộc sống trong tù – Lã Phong Lâm (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Cuộc sống trong tù – Lã Phong Lâm (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Cuộc sống trong tù – Lã Phong Lâm (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

 

1. Cuộc sống trong tù ai biết [Em] không

Từ 6 giờ [B7] sáng kẻng đi [Em] làm

Một lũ thức [D] dậy trong cái [C] đói

Lấy [Em] lương khô lùa [Am] nhanh

Nhìn nhau chẳng nói thành [B7] câu

 

2. Đời lính trong tù như lão [Em] nông

Trồng rau đào [B7] đất mà vẫn [Em] cười

Lòng đói nhưng [D] mà đâu dám [C] nói

Mắt [Em] mơ màng xa [Am] xăm

Dường [B7] như nó đang ân [Em] hận

 

ĐK: U [Em] ơi phương trời xa còn [C] nhớ

Thằng [E7] bất hiếu như [Am] con

Lời [D] u, u nói con con chẳng [Am] nghe

Cứ [D] ham chơi đua [G] đòi

Kẹo ke bay [B7] lắc giết con mất [Em] rồi

 

3. Cuộc sống trong tù sau chấn [Em] song

Nhiều đêm nằm [B7] nghĩ mà đau [Em] lòng

Đời lính phong [D] trần như thế [C] Đấy

Mấy [Em] ai biết được [Am] đâu

Chỉ [B7] cho ba má thêm [Em] sầu

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Cuộc sống trong tù – Lã Phong Lâm (Phiên bản 1) dễ nhất

 

1. Cuộc sống trong tù ai biết [Em] không

Từ 6 giờ [B7] sáng kẻng đi [Em] làm

Một lũ thức [D] dậy trong cái [C] đói

Lấy [Em] lương khô lùa [Am] nhanh

Nhìn nhau chẳng nói thành [B7] câu

 

2. Đời lính trong tù như lão [Em] nông

Trồng rau đào [B7] đất mà vẫn [Em] cười

Lòng đói nhưng [D] mà đâu dám [C] nói

Mắt [Em] mơ màng xa [Am] xăm

Dường [B7] như nó đang ân [Em] hận

 

ĐK: U [Em] ơi phương trời xa còn [C] nhớ

Thằng [E7] bất hiếu như [Am] con

Lời [D] u, u nói con con chẳng [Am] nghe

Cứ [D] ham chơi đua [G] đòi

Kẹo ke bay [B7] lắc giết con mất [Em] rồi

 

3. Cuộc sống trong tù sau chấn [Em] song

Nhiều đêm nằm [B7] nghĩ mà đau [Em] lòng

Đời lính phong [D] trần như thế [C] Đấy

Mấy [Em] ai biết được [Am] đâu

Chỉ [B7] cho ba má thêm [Em] sầu

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like