Home Song Hợp âm Chuyện Tình – MCK (Hợp âm nâng cao) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Chuyện Tình – MCK (Hợp âm nâng cao) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm tại vì sao #demo 1 - MCK (Phiên bản 1)

Hợp âm Chuyện Tình – MCK (Hợp âm nâng cao) – Hợp Âm mới nhất

 

[Gmaj7]Mới sớm gạt tàn đã đầy

[Cmaj7]Căn phòng

trống nên không có ai hay

[Am7]Âu lo dồn cả về đây

[D7]Thật nhiều chuyện

 

[Gmaj7]Chuyện thầy cô, chuyện điểm số,

chuyện gia đình và chuyện người

[Cmaj7]Chuyện quần áo, chuyện tiền tiêu,

chuyện làm nhạc và chuyện đời [Am7]ta

Và quan trọng là[D7]

Chuyện tình

[Gmaj7]Tôi gặp em chiều thu tháng[Cmaj7] mười

Mùi hoa sữa chưa [Am7]vơi

Làm lòng tôi tơi [D7]bời

[Gmaj7]Tôi gặp em nơi cuối sân[Cmaj7] trường

Gió lùa qua mái [Am7]tóc

Hôn lên môi [D7]em

[Gmaj7]Hỏi gió

Sao em không về[Cmaj7]

Gió trả[Am7] lời

Do tôi không [D7]đợi

[Gmaj7]Hỏi nắng

Em đi đâu [Cmaj7]rồi

Nắng thưa [Am7]rằng

Em đi về nơi [D7] vui hơn

[Gmaj7]Lại một sớm gạt tàn

đầy lại không có ai hay

[Cmaj7]Lại buồn lo lại sầu ưu

chẳng giải quyết xong xuôi

[Am7]Lại đau đầu

[D7]Nhưng em đã về

[Gmaj7]Em về em không nhớ tôi

[Cmaj7]Kỉ niệm chỉ nằm

trên trang giấy thôi

[Am7]Là do em không đợi, không đợi tôi[D7]

[Gmaj7]Hỏi gió

Sao em không [Cmaj7]về

Gió trả [Am7]lời

Do tôi không [D7]đợi

[Gmaj7]Hỏi nắng

Em đi đâu [Cmaj7]rồi

Gió thưa [Am7]rằng

Em đi về nơi [D7]vui hơn

Không có tôi [Gmaj7]

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Chuyện Tình – MCK (Hợp âm nâng cao) chi tiết

 

[Gmaj7]Mới sớm gạt tàn đã đầy

[Cmaj7]Căn phòng

trống nên không có ai hay

[Am7]Âu lo dồn cả về đây

[D7]Thật nhiều chuyện

 

[Gmaj7]Chuyện thầy cô, chuyện điểm số,

chuyện gia đình và chuyện người

[Cmaj7]Chuyện quần áo, chuyện tiền tiêu,

chuyện làm nhạc và chuyện đời [Am7]ta

Và quan trọng là[D7]

Chuyện tình

[Gmaj7]Tôi gặp em chiều thu tháng[Cmaj7] mười

Mùi hoa sữa chưa [Am7]vơi

Làm lòng tôi tơi [D7]bời

[Gmaj7]Tôi gặp em nơi cuối sân[Cmaj7] trường

Gió lùa qua mái [Am7]tóc

Hôn lên môi [D7]em

[Gmaj7]Hỏi gió

Sao em không về[Cmaj7]

Gió trả[Am7] lời

Do tôi không [D7]đợi

[Gmaj7]Hỏi nắng

Em đi đâu [Cmaj7]rồi

Nắng thưa [Am7]rằng

Em đi về nơi [D7] vui hơn

[Gmaj7]Lại một sớm gạt tàn

đầy lại không có ai hay

[Cmaj7]Lại buồn lo lại sầu ưu

chẳng giải quyết xong xuôi

[Am7]Lại đau đầu

[D7]Nhưng em đã về

[Gmaj7]Em về em không nhớ tôi

[Cmaj7]Kỉ niệm chỉ nằm

trên trang giấy thôi

[Am7]Là do em không đợi, không đợi tôi[D7]

[Gmaj7]Hỏi gió

Sao em không [Cmaj7]về

Gió trả [Am7]lời

Do tôi không [D7]đợi

[Gmaj7]Hỏi nắng

Em đi đâu [Cmaj7]rồi

Gió thưa [Am7]rằng

Em đi về nơi [D7]vui hơn

Không có tôi [Gmaj7]

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like