Home Song [update] Học bài hát tiếng Trung: Y Bất Tự Y

[update] Học bài hát tiếng Trung: Y Bất Tự Y

by Mai Trang

Học bài hát tiếng Trung: Y Bất Tự Y – Lưu Khả Dĩ

Lời bài hát Y Bất Tự Y tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

对你记得忘记

duì nǐ jìdé wàngjì

tuây nỉ chi tứa oang chi

Nhớ phải quên đi em

时钟一圈一圈不停

shízhōng yī juān yī juān bùtíng

sứ chung i choen i choen pu thính

Đồng hồ xoay một lại một vòng chẳng ngừng

世上却没有时光机

shìshàng què méi·yǒu shíguāng jī

sư sang truê mấy dẩu sứ quang chi

Thế gian lại chẳng có cỗ máy thời gian

所以我们都放心底

suǒyǐ wǒ·men dōu fàngxīn dǐ

xủa ỉ ủa mân tâu phang xin tỉ

Thế nên mình đều đành cất trong đáy lòng

晚风在逃离夏夜的追寻

wǎn fēng zàitáo lí xià yè de zhuīxún

oản phâng chai tháo lí xe dê tơ chuây xuýn

Gió đêm đang trốn chạy sự truy tìm của đêm hạ

冰啤的微醺释放所有不开心

bīng pí de wēi xūn shìfàng suǒyǒu bù kāixīn

ping p’í tơ uây xuyn sư phang xủa dẩu pu khai xin

Men say từ rượu bia phóng thích mọi không vui

你现在哪里我找不到你

nǐ xiànzài nǎ·li wǒ zhǎo bùdào nǐ

nỉ xen chai nả lỉ ủa chảo pu tao nỉ

Em giờ đang nơi đâu anh chẳng kiếm được em 

偶尔认错人群里某一个身影

ǒuěr rèncuò rénqún lǐ mǒu yī gè shēnyǐng

ǒu ở rân trua rấn truýn lỉ mẩu i cưa sân ỉnh

Thi thoảng nhận lầm dáng vẻ nào đó trong đám người

孤单的飞机闪烁在云层里

gūdān de fēijī shǎnshuò zài yúncéng lǐ

cu tan tơ phây chi sản sua chai uýn trấng lỉ

Chiếc máy bay cô đơn lấp lánh trong tầng mây

舷窗外藏着多少失明的星星

xiánchuāng wài cáng zhe duōshǎo shīmíng de xīngxīng

xén troang oai tráng chưa tua sảo sư mính tơ xing xing

Ngoài cửa sổ ẩn náu bao nhiêu ngôi sao mất ánh sáng

心事不安静弹错几个音

xīnshì bù’ān jìng tán cuò jǐgè yīn

xin sư pu an ching thán trua chỉ cưa in

Tâm sự không chịu yên đánh sai mấy nốt nhạc

我端坐在回忆里爱上了淋雨

wǒ duānzuò zài huíyì lǐ ài shàng le lín yǔ

ủa toan chua chai huấy i lỉ ai sang lơ lín ủy

Anh ngồi trong hồi ức yêu phải việc dầm mưa

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

抓不到的东西

zhuā bùdào de dōngxī

choa pu tao tơ tung xi

Thứ chẳng nắm được

不要一直一直沉迷

bùyào yīzhí yīzhí chénmí

pu dao i chứ i chứ trấn mí

Đừng mãi mê muội chẳng chịu thôi

每当月光散落手心

měi dàngyuè guāng sànluò shǒuxīn

mẩy tang duê quang xan lua sẩu xin

Mỗi khi ánh trăng vương xuống lòng tay

总会想象是你靠近

zǒnghuì xiǎngxiàng shì nǐ kàojìn

chủng huây xẻng xeng sư nỉ khao chin

Đều sẽ tưởng tượng là em lại gần

多么治愈的空欢喜

duō·me zhì yù de kōng huānxǐ

tua mơ chư uy tơ khung hoan xỉ

Là nỗi mừng suông mang tác dụng chữa lành

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

对你记得忘记

duì nǐ jìdé wàngjì

tuây nỉ chi tứa oang chi

Nhớ phải quên đi em

时钟一圈一圈不停

shízhōng yī juān yī juān bùtíng

sứ chung i choen i choen pu thính

Đồng hồ xoay một lại một vòng chẳng ngừng

世上却没有时光机

shìshàng què méi·yǒu shíguāng jī

sư sang truê mấy dẩu sứ quang chi

Thế gian lại chẳng có cỗ máy thời gian

对你我放在了心底

duì nǐ wǒ fàng zài le xīndǐ

tuây nỉ ủa phang chai lơ xin tỉ

Thế nên anh cất em trong đáy lòng

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

抓不到的东西

zhuā bùdào de dōngxī

choa pu tao tơ tung xi

Thứ chẳng nắm được

不要一直一直沉迷

bùyào yīzhí yīzhí chénmí

pu dao i chứ i chứ trấn mí

Đừng mãi mê muội chẳng chịu thôi

每当月光散落手心

měi dàngyuè guāng sànluò shǒuxīn

mẩy tang duê quang xan lua sẩu xin

Mỗi khi ánh trăng vương xuống lòng tay

总会想象是你靠近

zǒnghuì xiǎngxiàng shì nǐ kàojìn

chủng huây xẻng xeng sư nỉ khao chin

Đều sẽ tưởng tượng là em lại gần

多么治愈的空欢喜

duō·me zhì yù de kōng huānxǐ

tua mơ chư uy tơ khung hoan xỉ

Là nỗi mừng suông mang tác dụng chữa lành

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

对你记得忘记

duì nǐ jìdé wàngjì

tuây nỉ chi tứa oang chi

Nhớ phải quên đi em

时钟一圈一圈不停

shízhōng yī juān yī juān bùtíng

sứ chung i choen i choen pu thính

Đồng hồ xoay một lại một vòng chẳng ngừng

世上却没有时光机

shìshàng què méi·yǒu shíguāng jī

sư sang truê mấy dẩu sứ quang chi

Thế gian lại chẳng có cỗ máy thời gian

对你我放在了心底

duì nǐ wǒ fàng zài le xīndǐ

tuây nỉ ủa phang chai lơ xin tỉ

Thế nên anh cất em trong đáy lòng

>>>Xem Thêm Nhiều video hay khác Tại đây

Học bài hát tiếng Trung: Y Bất Tự Y – Lưu Khả Dĩ

Lời bài hát Y Bất Tự Y tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

对你记得忘记

duì nǐ jìdé wàngjì

tuây nỉ chi tứa oang chi

Nhớ phải quên đi em

时钟一圈一圈不停

shízhōng yī juān yī juān bùtíng

sứ chung i choen i choen pu thính

Đồng hồ xoay một lại một vòng chẳng ngừng

世上却没有时光机

shìshàng què méi·yǒu shíguāng jī

sư sang truê mấy dẩu sứ quang chi

Thế gian lại chẳng có cỗ máy thời gian

所以我们都放心底

suǒyǐ wǒ·men dōu fàngxīn dǐ

xủa ỉ ủa mân tâu phang xin tỉ

Thế nên mình đều đành cất trong đáy lòng

晚风在逃离夏夜的追寻

wǎn fēng zàitáo lí xià yè de zhuīxún

oản phâng chai tháo lí xe dê tơ chuây xuýn

Gió đêm đang trốn chạy sự truy tìm của đêm hạ

冰啤的微醺释放所有不开心

bīng pí de wēi xūn shìfàng suǒyǒu bù kāixīn

ping p’í tơ uây xuyn sư phang xủa dẩu pu khai xin

Men say từ rượu bia phóng thích mọi không vui

你现在哪里我找不到你

nǐ xiànzài nǎ·li wǒ zhǎo bùdào nǐ

nỉ xen chai nả lỉ ủa chảo pu tao nỉ

Em giờ đang nơi đâu anh chẳng kiếm được em 

偶尔认错人群里某一个身影

ǒuěr rèncuò rénqún lǐ mǒu yī gè shēnyǐng

ǒu ở rân trua rấn truýn lỉ mẩu i cưa sân ỉnh

Thi thoảng nhận lầm dáng vẻ nào đó trong đám người

孤单的飞机闪烁在云层里

gūdān de fēijī shǎnshuò zài yúncéng lǐ

cu tan tơ phây chi sản sua chai uýn trấng lỉ

Chiếc máy bay cô đơn lấp lánh trong tầng mây

舷窗外藏着多少失明的星星

xiánchuāng wài cáng zhe duōshǎo shīmíng de xīngxīng

xén troang oai tráng chưa tua sảo sư mính tơ xing xing

Ngoài cửa sổ ẩn náu bao nhiêu ngôi sao mất ánh sáng

心事不安静弹错几个音

xīnshì bù’ān jìng tán cuò jǐgè yīn

xin sư pu an ching thán trua chỉ cưa in

Tâm sự không chịu yên đánh sai mấy nốt nhạc

我端坐在回忆里爱上了淋雨

wǒ duānzuò zài huíyì lǐ ài shàng le lín yǔ

ủa toan chua chai huấy i lỉ ai sang lơ lín ủy

Anh ngồi trong hồi ức yêu phải việc dầm mưa

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

抓不到的东西

zhuā bùdào de dōngxī

choa pu tao tơ tung xi

Thứ chẳng nắm được

不要一直一直沉迷

bùyào yīzhí yīzhí chénmí

pu dao i chứ i chứ trấn mí

Đừng mãi mê muội chẳng chịu thôi

每当月光散落手心

měi dàngyuè guāng sànluò shǒuxīn

mẩy tang duê quang xan lua sẩu xin

Mỗi khi ánh trăng vương xuống lòng tay

总会想象是你靠近

zǒnghuì xiǎngxiàng shì nǐ kàojìn

chủng huây xẻng xeng sư nỉ khao chin

Đều sẽ tưởng tượng là em lại gần

多么治愈的空欢喜

duō·me zhì yù de kōng huānxǐ

tua mơ chư uy tơ khung hoan xỉ

Là nỗi mừng suông mang tác dụng chữa lành

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

对你记得忘记

duì nǐ jìdé wàngjì

tuây nỉ chi tứa oang chi

Nhớ phải quên đi em

时钟一圈一圈不停

shízhōng yī juān yī juān bùtíng

sứ chung i choen i choen pu thính

Đồng hồ xoay một lại một vòng chẳng ngừng

世上却没有时光机

shìshàng què méi·yǒu shíguāng jī

sư sang truê mấy dẩu sứ quang chi

Thế gian lại chẳng có cỗ máy thời gian

对你我放在了心底

duì nǐ wǒ fàng zài le xīndǐ

tuây nỉ ủa phang chai lơ xin tỉ

Thế nên anh cất em trong đáy lòng

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

抓不到的东西

zhuā bùdào de dōngxī

choa pu tao tơ tung xi

Thứ chẳng nắm được

不要一直一直沉迷

bùyào yīzhí yīzhí chénmí

pu dao i chứ i chứ trấn mí

Đừng mãi mê muội chẳng chịu thôi

每当月光散落手心

měi dàngyuè guāng sànluò shǒuxīn

mẩy tang duê quang xan lua sẩu xin

Mỗi khi ánh trăng vương xuống lòng tay

总会想象是你靠近

zǒnghuì xiǎngxiàng shì nǐ kàojìn

chủng huây xẻng xeng sư nỉ khao chin

Đều sẽ tưởng tượng là em lại gần

多么治愈的空欢喜

duō·me zhì yù de kōng huānxǐ

tua mơ chư uy tơ khung hoan xỉ

Là nỗi mừng suông mang tác dụng chữa lành

我一遍一遍提醒自己

wǒ yī biàn yī biàn tíxǐng zìjǐ

ủa i pen i pen thí xỉnh chư chỉ

Anh một lại một lần nhắc mình

对你记得忘记

duì nǐ jìdé wàngjì

tuây nỉ chi tứa oang chi

Nhớ phải quên đi em

时钟一圈一圈不停

shízhōng yī juān yī juān bùtíng

sứ chung i choen i choen pu thính

Đồng hồ xoay một lại một vòng chẳng ngừng

世上却没有时光机

shìshàng què méi·yǒu shíguāng jī

sư sang truê mấy dẩu sứ quang chi

Thế gian lại chẳng có cỗ máy thời gian

对你我放在了心底

duì nǐ wǒ fàng zài le xīndǐ

tuây nỉ ủa phang chai lơ xin tỉ

Thế nên anh cất em trong đáy lòng

You may also like