Home Song Hợp âm Đèn Xanh Đèn Đỏ – Various Artists (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Đèn Xanh Đèn Đỏ – Various Artists (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Đèn Xanh Đèn Đỏ – Various Artists (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Dung [Am]dăng dung [C]dẻ

Vui vẻ cùng đi chơi

Đèn [Am]đỏ báo [Dm]rồi

Bạn [G]ơi bạn chờ tí [C]nhé

Dung [Am]dăng dung [C]dẻ

Vui vẻ cùng đi chơi

Đèn [Am]xanh báo [Dm]rồi

Bạn [G]ơi đi [C]nhé

Đèn [Dm]xanh báo rồi

bạn [F]ơi mời bạn đi [C]chơi

Dung [Am]dăng dung [C]dẻ

Vui vẻ cùng đi chơi

Đèn [Am]đỏ báo [Dm]rồi

Bạn [G]ơi bạn chờ tí [C]nhé

Dung [Am]dăng dung [C]dẻ

Vui vẻ cùng đi chơi

Đèn [Am]xanh báo [Dm]rồi

Bạn [G]ơi đi [C]nhé

Đèn [Dm]xanh báo rồi

bạn [F]ơi mời bạn đi [C]chơi

Đèn [Dm]xanh báo rồi

bạn [F]ơi mời bạn đi [C]chơi…

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Đèn Xanh Đèn Đỏ – Various Artists (Phiên bản 1) dễ đánh

Dung [Am]dăng dung [C]dẻ

Vui vẻ cùng đi chơi

Đèn [Am]đỏ báo [Dm]rồi

Bạn [G]ơi bạn chờ tí [C]nhé

Dung [Am]dăng dung [C]dẻ

Vui vẻ cùng đi chơi

Đèn [Am]xanh báo [Dm]rồi

Bạn [G]ơi đi [C]nhé

Đèn [Dm]xanh báo rồi

bạn [F]ơi mời bạn đi [C]chơi

Dung [Am]dăng dung [C]dẻ

Vui vẻ cùng đi chơi

Đèn [Am]đỏ báo [Dm]rồi

Bạn [G]ơi bạn chờ tí [C]nhé

Dung [Am]dăng dung [C]dẻ

Vui vẻ cùng đi chơi

Đèn [Am]xanh báo [Dm]rồi

Bạn [G]ơi đi [C]nhé

Đèn [Dm]xanh báo rồi

bạn [F]ơi mời bạn đi [C]chơi

Đèn [Dm]xanh báo rồi

bạn [F]ơi mời bạn đi [C]chơi…

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like