Home Song Hợp âm No One Else – Lee Seung Chul (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm No One Else – Lee Seung Chul (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm No One Else – Lee Seung Chul (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Rải Bass 3 21 3

Capo ngăn 1

[C]Tron bon i [G]kô tà xi [Am]the o nan tê [Em]tô.

[F]..Kư ron xa ram [G]tô o pưn thê [C]chiô….[G].

[C]Xưn phưn ne xan [G]mưn ta [Am]tứt ha kê he [Em]chul.

[F]Tram kô ma un [G]xa ram im ni [C]tà…[G].

Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so.

Na ư [F]xim chang chưm i [C]ya.

[F]On ma tưn a [Dm]pha tô chô ưn [G]tê.

Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô.

Mon kốt ê so i rot [Am]kê.

Pa ra man pô a [Em]tô.

Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so.

Xa rang [Em]han xu it so [Am]so.

[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.

[C]Na the o [G]na tro ưm [Am]ka xưm ton li [Em]nưn.

[F]..I ron xa rang [G]tô o xưn thê [C]chiô…[G].

[C]Môn re kam truo [G]tun ô [Am]len ki oc xôc [Em]ê

[F]Tan ha na ê [G]xa rang im ni [C]ta…[G].

Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so.

A phưn [F]nun mun chư mi [C]ya.

[F]On ma tưn tra [Dm]mưn xu it nưn [G]tê.

Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô.

Mon kốt ê so i rot [Am]kê.

Pa ra man pô a [Em]tô.

Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so.

Xa rang [Em]han xu it so [Am]so.

[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.

A mu kot [C]tô para chi a na [G]tô.

Kư te ut o chun ta [Am]myon.

Nan heng pôc han thên [Em]tê.

Xa rang ưn [F]chu nưn ko ni [G]ka.

Kư cho [F]chu nưn ko ni [Am]ka.

[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm No One Else – Lee Seung Chul (Phiên bản 1) dễ nhất

Rải Bass 3 21 3

Capo ngăn 1

[C]Tron bon i [G]kô tà xi [Am]the o nan tê [Em]tô.

[F]..Kư ron xa ram [G]tô o pưn thê [C]chiô….[G].

[C]Xưn phưn ne xan [G]mưn ta [Am]tứt ha kê he [Em]chul.

[F]Tram kô ma un [G]xa ram im ni [C]tà…[G].

Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so.

Na ư [F]xim chang chưm i [C]ya.

[F]On ma tưn a [Dm]pha tô chô ưn [G]tê.

Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô.

Mon kốt ê so i rot [Am]kê.

Pa ra man pô a [Em]tô.

Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so.

Xa rang [Em]han xu it so [Am]so.

[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.

[C]Na the o [G]na tro ưm [Am]ka xưm ton li [Em]nưn.

[F]..I ron xa rang [G]tô o xưn thê [C]chiô…[G].

[C]Môn re kam truo [G]tun ô [Am]len ki oc xôc [Em]ê

[F]Tan ha na ê [G]xa rang im ni [C]ta…[G].

Kư ron [Am]kư ten uy he [Em]so.

A phưn [F]nun mun chư mi [C]ya.

[F]On ma tưn tra [Dm]mưn xu it nưn [G]tê.

Xa rang i [C]ran kư ma rưn mốt he [G]tô.

Mon kốt ê so i rot [Am]kê.

Pa ra man pô a [Em]tô.

Mô tưn kon [F]chul xu it so [G]so.

Xa rang [Em]han xu it so [Am]so.

[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.

A mu kot [C]tô para chi a na [G]tô.

Kư te ut o chun ta [Am]myon.

Nan heng pôc han thên [Em]tê.

Xa rang ưn [F]chu nưn ko ni [G]ka.

Kư cho [F]chu nưn ko ni [Am]ka.

[F]Nan xưn pho tô [G]heng pôc ham ni [C]tà.

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like