Home Song Hợp âm Đêm Tàn Bến Ngự – Hương Lan (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Đêm Tàn Bến Ngự – Hương Lan (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Đêm Tàn Bến Ngự – Hương Lan (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

 

Ai [G] về bến [Am] Ngự cho [D] ta nhắn [G] cùng

Nhớ [Em] chăng non nước Hương [Bm] Bình

Có những ngày [D] xanh lưu luyến bao [G] tình

Vương [D] mối tơ [G] mành

 

Hàng [G] cây soi bóng [D] nước Hương

Thuyền [Em] xa đậu bến [D] Tiêu Tương

Lưu [Bm] luyến thay phút say [C] hương dịu [D] buồn

Nhưng thoảng [G] nghe khúc [Am] ca Nam [D] Bình sầu [Bm] than

Như nức [C] nở khóc [D] duyên bẽ [G] bàng

Thấp thoáng trăng [C] mờ [Em]

Ai than ai [Am] thở đời vui [D] chi trong sương gió

Ai nhớ thương [G] ai

Đây lúc đêm [D] tàn tình đã lạt [G] phai

 

Thuyền [G] ơi đưa ta [D] tới đâu ?

Tìm [Em] trăng trăng khuất [D] đã lâu

Sương [Bm] xuống trên bến cô [Em] liêu thêm [D] sầu

Bèo [G] nước gió [Am] mây đêm [D] ngắn tình [Bm] dài

Có ai [D] nhớ ai nơi giang [G] đầu

 

Ai [G] về bến [Am] Ngự cho [D] ta nhắn [G] cùng

Bến [Em] xưa non nước Hương [Bm] Bình

Những phút tàn [D] canh vương vấn bao [G] tình

Ai [D] rứt sao [G] đành

 

Thuyền [G] mơ trong khúc [D] Nam Ai

Đàn [Em] khuya trên sông [D] ngân dài

Ai [Bm] luyến ai tiếc khúc [C] ca Tần [D] Hoài

Ôi vẳng [G] nghe tiếng [Am] ai âm [D] thầm trầm [Bm] ngân

Như nhắn [C] nhủ mối [D] duyên thờ [G] ơ

Sông nước lững [C] lờ [Em]

Ai mong ai [Am] chờ đời vui [D] chi trong sương gió

Đây phút cô [G] đơn

Ai oán cung [D] đàn sầu vọng trần [G] gian

 

Thuyền [G] ơi đưa ta tới [D] đâu

Hồn [Em] thơ vương vấn [D] canh thâu

Thương [Bm] tiếc chi phút bên [Em] nhau thêm [D] sầu

Bao [G] kiếp giang [Am] hồ ly [D] biệt thường [Bm] tình

Có ai [D] nhớ ai nơi Hương [G] Bình

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Đêm Tàn Bến Ngự – Hương Lan (Phiên bản 1) dễ đánh

 

Ai [G] về bến [Am] Ngự cho [D] ta nhắn [G] cùng

Nhớ [Em] chăng non nước Hương [Bm] Bình

Có những ngày [D] xanh lưu luyến bao [G] tình

Vương [D] mối tơ [G] mành

 

Hàng [G] cây soi bóng [D] nước Hương

Thuyền [Em] xa đậu bến [D] Tiêu Tương

Lưu [Bm] luyến thay phút say [C] hương dịu [D] buồn

Nhưng thoảng [G] nghe khúc [Am] ca Nam [D] Bình sầu [Bm] than

Như nức [C] nở khóc [D] duyên bẽ [G] bàng

Thấp thoáng trăng [C] mờ [Em]

Ai than ai [Am] thở đời vui [D] chi trong sương gió

Ai nhớ thương [G] ai

Đây lúc đêm [D] tàn tình đã lạt [G] phai

 

Thuyền [G] ơi đưa ta [D] tới đâu ?

Tìm [Em] trăng trăng khuất [D] đã lâu

Sương [Bm] xuống trên bến cô [Em] liêu thêm [D] sầu

Bèo [G] nước gió [Am] mây đêm [D] ngắn tình [Bm] dài

Có ai [D] nhớ ai nơi giang [G] đầu

 

Ai [G] về bến [Am] Ngự cho [D] ta nhắn [G] cùng

Bến [Em] xưa non nước Hương [Bm] Bình

Những phút tàn [D] canh vương vấn bao [G] tình

Ai [D] rứt sao [G] đành

 

Thuyền [G] mơ trong khúc [D] Nam Ai

Đàn [Em] khuya trên sông [D] ngân dài

Ai [Bm] luyến ai tiếc khúc [C] ca Tần [D] Hoài

Ôi vẳng [G] nghe tiếng [Am] ai âm [D] thầm trầm [Bm] ngân

Như nhắn [C] nhủ mối [D] duyên thờ [G] ơ

Sông nước lững [C] lờ [Em]

Ai mong ai [Am] chờ đời vui [D] chi trong sương gió

Đây phút cô [G] đơn

Ai oán cung [D] đàn sầu vọng trần [G] gian

 

Thuyền [G] ơi đưa ta tới [D] đâu

Hồn [Em] thơ vương vấn [D] canh thâu

Thương [Bm] tiếc chi phút bên [Em] nhau thêm [D] sầu

Bao [G] kiếp giang [Am] hồ ly [D] biệt thường [Bm] tình

Có ai [D] nhớ ai nơi Hương [G] Bình

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like