Home Song Hợp âm Đường Song Song – Hakoota Dũng Hà (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Đường Song Song – Hakoota Dũng Hà (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Đường Song Song – Hakoota Dũng Hà (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Tone gốc: F# capo 1 chơi [F]

Intro:

[A#maj7] [Am7] [Gm7] [Am7]

 

Verse:

Mình yêu [A#maj7]nhau bao lâu có đếm như [Am7]sao được không

Mình bên [Gm7]nhau bao lâu để viết nên bao [Am7]nốt nhạc [C]

Tình đôi [A#maj7]ta song song nhưng trái tim [Am7]không của nhau vậy thôi

Con đường [Gm7]tuy song song vẫn cách sau một [Am7]dãy nhà [A#] [F7]

Dù có [A#maj7]lúc đôi ta gần nhau, dù có [Am7]lúc môi hôn gần nhau

Mà giây [Gm7]phút con tim lại [C7]lạnh lùng [Am7]cách xa [Fmaj7]

Dù đôi [A#maj7]ngón tay đan vào nhau

Dù ánh [Am7]mắt ta đang nhìn nhau

Thì ánh [Gm7]sáng trên cao tựa [A#]hồn như rất giá băng. [Csus4] [C]

 

Chorus:

Tình yêu dẫu lộng [A#maj7]lẫy có lúc không đẹp như [Am7]

Tình đôi ta hạnh [A#maj7]phúc sẽ có lúc không đẹp như [C]thơ [C7]

Lòng đau [A#maj7]nhói dẫu biết cuộc đời rồi tựa [Am7]như con sông kia [D7]trôi dài

Để [A#maj7]thuyền em vẫn trôi khe khẽ

[Csus4]bờ anh sẽ mãi [C]bên em như đường [Fsus4]song [F]song.

 

Verse:

Ngoài kia [A#maj7]nắng lấp lánh, tiếng bước chân bao [Am7]người qua

Con [Gm7]đường tuy đông vui [C7]nhưng chẳng thể vơi nỗi [Am7]buồn

Chiều dần [A#maj7]xuống nắng tắt, ngước mắt lên cao nhìn [Am7]đêm tháng tư

Cho dù [Gm7]trăng lung linh vẫn [C7]thấy có nhiều [Am7]chấm đen.

Dù có [A#maj7]lúc đôi ta gần nhau, dù có [Am7]lúc môi hôn gần nhau

Mà giây [Gm7]phút con tim lại [C7]lạnh lùng [Am7]cách xa [Fmaj7]

Dù đôi [A#maj7]ngón tay đan vào nhau

Dù ánh [Am7]mắt ta đang nhìn nhau

Thì ánh [Gm7]sáng trên cao tựa [A#]hồn như rất giá băng. [Csus4] [C]

 

Chorus:

Tình yêu dẫu lộng [A#maj7]lẫy có lúc không đẹp như [Am7]

Tình đôi ta hạnh [A#maj7]phúc sẽ có lúc không đẹp như [C]thơ

Lòng đau [A#maj7]nhói dẫu biết cuộc đời rồi tựa [Am7]như con sông kia [D7]trôi dài

Để [A#]thuyền em vẫn trôi khe khẽ

[Csus4]bờ anh sẽ mãi [C]bên em như đường song [A#]song.

[A#maj7]không giấc mơ [Am7]thật đẹp

Hạnh [A#maj7]phúc có lúc không đẹp như [Am7]thơ

Lòng đau [A#maj7]nhói dẫu biết cuộc đời rồi tựa [Am7]như con sông kia [Dm]trôi mãi

Để [A#maj7]thuyền em vẫn trôi khe khẽ

[Csus4]bờ anh sẽ mãi [C]bên em như đường [Fsus4]song [F]song.

 

* Tình đôi [Gm7]ta cứ thế bên [C]nhau như đường song [A#]song.[Fmaj7]

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Đường Song Song – Hakoota Dũng Hà (Phiên bản 1) dễ đánh

Tone gốc: F# capo 1 chơi [F]

Intro:

[A#maj7] [Am7] [Gm7] [Am7]

 

Verse:

Mình yêu [A#maj7]nhau bao lâu có đếm như [Am7]sao được không

Mình bên [Gm7]nhau bao lâu để viết nên bao [Am7]nốt nhạc [C]

Tình đôi [A#maj7]ta song song nhưng trái tim [Am7]không của nhau vậy thôi

Con đường [Gm7]tuy song song vẫn cách sau một [Am7]dãy nhà [A#] [F7]

Dù có [A#maj7]lúc đôi ta gần nhau, dù có [Am7]lúc môi hôn gần nhau

Mà giây [Gm7]phút con tim lại [C7]lạnh lùng [Am7]cách xa [Fmaj7]

Dù đôi [A#maj7]ngón tay đan vào nhau

Dù ánh [Am7]mắt ta đang nhìn nhau

Thì ánh [Gm7]sáng trên cao tựa [A#]hồn như rất giá băng. [Csus4] [C]

 

Chorus:

Tình yêu dẫu lộng [A#maj7]lẫy có lúc không đẹp như [Am7]

Tình đôi ta hạnh [A#maj7]phúc sẽ có lúc không đẹp như [C]thơ [C7]

Lòng đau [A#maj7]nhói dẫu biết cuộc đời rồi tựa [Am7]như con sông kia [D7]trôi dài

Để [A#maj7]thuyền em vẫn trôi khe khẽ

[Csus4]bờ anh sẽ mãi [C]bên em như đường [Fsus4]song [F]song.

 

Verse:

Ngoài kia [A#maj7]nắng lấp lánh, tiếng bước chân bao [Am7]người qua

Con [Gm7]đường tuy đông vui [C7]nhưng chẳng thể vơi nỗi [Am7]buồn

Chiều dần [A#maj7]xuống nắng tắt, ngước mắt lên cao nhìn [Am7]đêm tháng tư

Cho dù [Gm7]trăng lung linh vẫn [C7]thấy có nhiều [Am7]chấm đen.

Dù có [A#maj7]lúc đôi ta gần nhau, dù có [Am7]lúc môi hôn gần nhau

Mà giây [Gm7]phút con tim lại [C7]lạnh lùng [Am7]cách xa [Fmaj7]

Dù đôi [A#maj7]ngón tay đan vào nhau

Dù ánh [Am7]mắt ta đang nhìn nhau

Thì ánh [Gm7]sáng trên cao tựa [A#]hồn như rất giá băng. [Csus4] [C]

 

Chorus:

Tình yêu dẫu lộng [A#maj7]lẫy có lúc không đẹp như [Am7]

Tình đôi ta hạnh [A#maj7]phúc sẽ có lúc không đẹp như [C]thơ

Lòng đau [A#maj7]nhói dẫu biết cuộc đời rồi tựa [Am7]như con sông kia [D7]trôi dài

Để [A#]thuyền em vẫn trôi khe khẽ

[Csus4]bờ anh sẽ mãi [C]bên em như đường song [A#]song.

[A#maj7]không giấc mơ [Am7]thật đẹp

Hạnh [A#maj7]phúc có lúc không đẹp như [Am7]thơ

Lòng đau [A#maj7]nhói dẫu biết cuộc đời rồi tựa [Am7]như con sông kia [Dm]trôi mãi

Để [A#maj7]thuyền em vẫn trôi khe khẽ

[Csus4]bờ anh sẽ mãi [C]bên em như đường [Fsus4]song [F]song.

 

* Tình đôi [Gm7]ta cứ thế bên [C]nhau như đường song [A#]song.[Fmaj7]

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like