Home Song Hợp âm Về Trùng Khánh Quê Mình – Hoàng Đức (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Về Trùng Khánh Quê Mình – Hoàng Đức (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Về Trùng Khánh Quê Mình - Hoàng Đức (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Về Trùng Khánh Quê Mình – Hoàng Đức (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Về TK quê [Dm]mình, qua Khau [F]Liêu, ta về quê [Bb]ta, [C]đường đèo quanh [Dm]co…

[Bb]Ơi con suối con sông in hình của [C]mẹ, ngọn núi ngọn [Gm]đồi in bóng của [Am]cha.

Con lớn [Dm]lên trong dòng sữa [C]mẹ, con cũng nên [Am]người từ lời khuyên của [Dm]cha.

Ai đi [Dm]xa cũng nhớ về nơi [F]đây, về Thông [Bb]Huề mùa dừa mùa [Dm]cá,

về Đình [Bb]Minh đầy ắp nghĩa [C]tình, về Co [Gm]Sầu mua hạt dẻ thơm [Am]hương.

Sông Quây [Dm]Sơn với dòng sông Bắc [C]Vọng, tưới mát quê [Am]mình, tưới cả hồn [Dm]tôi.

 

ĐK : Lên Cao [Dm]Thăng, về Phong Châu, Chí [Bb]Viễn, đến Đàm [C]Thuỷ thác Bản Giốc reo [F]vui,

động Ngườm [Gm]Ngao ôi sao lung linh [Bb]quá, tiếng sáo [C]diều còn vọng mãi trong [Am]tôi…

Xuân đã [Dm]về trên quê hương đổi [Bb]mới, giục lòng [C]tôi tiếng Tính tẩu không [F]quên,

điệu Nàng [Gm]ơi nghe lòng ôi xao [Bb]xuyến, ta muốn [C]về, về lại nơi [Am]đây TK – Co Sầu ơi!!!!

 

– Ai đi [Dm]xa cũng nhớ về nơi [F]đây, về Thông [Bb]Huề mùa dừa mùa [Dm]cá,

về Đình [Bb]Minh đầy ắp nghĩa [C]tình, về Co [Gm]Sầu mua hạt dẻ thơm [Am]hương.

Sông Quây [Dm]Sơn với dòng sông Bắc [C]Vọng, tưới mát quê [Am]mình, tưới cả hồn [Dm]tôi.

ĐK : Lên Cao [Dm]Thăng, về Phong Châu, Chí [Bb]Viễn, đến Đàm [C]Thuỷ thác Bản Giốc reo [F]vui,

động Ngườm [Gm]Ngao ôi sao lung linh [Bb]quá, tiếng sáo [C]diều còn vọng mãi trong [Am]tôi…

Xuân đã [Dm]về trên quê hương đổi [Bb]mới, giục lòng [C]tôi tiếng Tính tẩu không [F]quên,

điệu Nàng [Gm]ơi nghe lòng ôi xao [Bb]xuyến, ta muốn [C]về, về lại nơi [Am]đây TK – Co Sầu ơi!!!!

 

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Về Trùng Khánh Quê Mình – Hoàng Đức (Hợp âm cơ bản) dễ đánh

Về TK quê [Dm]mình, qua Khau [F]Liêu, ta về quê [Bb]ta, [C]đường đèo quanh [Dm]co…

[Bb]Ơi con suối con sông in hình của [C]mẹ, ngọn núi ngọn [Gm]đồi in bóng của [Am]cha.

Con lớn [Dm]lên trong dòng sữa [C]mẹ, con cũng nên [Am]người từ lời khuyên của [Dm]cha.

Ai đi [Dm]xa cũng nhớ về nơi [F]đây, về Thông [Bb]Huề mùa dừa mùa [Dm]cá,

về Đình [Bb]Minh đầy ắp nghĩa [C]tình, về Co [Gm]Sầu mua hạt dẻ thơm [Am]hương.

Sông Quây [Dm]Sơn với dòng sông Bắc [C]Vọng, tưới mát quê [Am]mình, tưới cả hồn [Dm]tôi.

 

ĐK : Lên Cao [Dm]Thăng, về Phong Châu, Chí [Bb]Viễn, đến Đàm [C]Thuỷ thác Bản Giốc reo [F]vui,

động Ngườm [Gm]Ngao ôi sao lung linh [Bb]quá, tiếng sáo [C]diều còn vọng mãi trong [Am]tôi…

Xuân đã [Dm]về trên quê hương đổi [Bb]mới, giục lòng [C]tôi tiếng Tính tẩu không [F]quên,

điệu Nàng [Gm]ơi nghe lòng ôi xao [Bb]xuyến, ta muốn [C]về, về lại nơi [Am]đây TK – Co Sầu ơi!!!!

 

– Ai đi [Dm]xa cũng nhớ về nơi [F]đây, về Thông [Bb]Huề mùa dừa mùa [Dm]cá,

về Đình [Bb]Minh đầy ắp nghĩa [C]tình, về Co [Gm]Sầu mua hạt dẻ thơm [Am]hương.

Sông Quây [Dm]Sơn với dòng sông Bắc [C]Vọng, tưới mát quê [Am]mình, tưới cả hồn [Dm]tôi.

ĐK : Lên Cao [Dm]Thăng, về Phong Châu, Chí [Bb]Viễn, đến Đàm [C]Thuỷ thác Bản Giốc reo [F]vui,

động Ngườm [Gm]Ngao ôi sao lung linh [Bb]quá, tiếng sáo [C]diều còn vọng mãi trong [Am]tôi…

Xuân đã [Dm]về trên quê hương đổi [Bb]mới, giục lòng [C]tôi tiếng Tính tẩu không [F]quên,

điệu Nàng [Gm]ơi nghe lòng ôi xao [Bb]xuyến, ta muốn [C]về, về lại nơi [Am]đây TK – Co Sầu ơi!!!!

 

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like