Home Song Hợp âm The first birthday cake – Uyên Di (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm The first birthday cake – Uyên Di (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm The first birthday cake - Uyên Di (Phiên bản 1)

Hợp âm The first birthday cake – Uyên Di (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


The first

[B7] birthday care [E] in life

[C#m] [A] The first cake for me [B7]

Many memores [E] [C#m]

That you gave me [A]

In a rainy [B7] afternoon [E] [C#m]

I so happy! [A] [B7] happy birthday![E]

[C#m] [A] [B7]

The first

birthday cake [E] in life [C#m] [A]

Cakes and candles [B7]

Are not dry [E] [C#m]

But Her love for Me [A]

Is as abundant [B7]

As this rain [E] [C#m]

I so happy! [A] [B7]

Happy birthday! [E]

[C#m] [A] [B7] [E] [E7]

 

Evryday [A] evryday [E] [Am]

I’m very [Am] i’m so sad! [E] [C#m]

Because at that time [C#m]

I did not say [F#]

That! I love you! [B] [A] [E] [B7]

Time has passed [E] [C#m]

I haven’t seen Her [A]

For long time [B7]

But my love [E]

For Her in still [C#m] [A] [B7]

Intact as ever [E] [C#m] [A] [B7] [E]


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm The first birthday cake – Uyên Di (Phiên bản 1) chi tiết

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


The first

[B7] birthday care [E] in life

[C#m] [A] The first cake for me [B7]

Many memores [E] [C#m]

That you gave me [A]

In a rainy [B7] afternoon [E] [C#m]

I so happy! [A] [B7] happy birthday![E]

[C#m] [A] [B7]

The first

birthday cake [E] in life [C#m] [A]

Cakes and candles [B7]

Are not dry [E] [C#m]

But Her love for Me [A]

Is as abundant [B7]

As this rain [E] [C#m]

I so happy! [A] [B7]

Happy birthday! [E]

[C#m] [A] [B7] [E] [E7]

 

Evryday [A] evryday [E] [Am]

I’m very [Am] i’m so sad! [E] [C#m]

Because at that time [C#m]

I did not say [F#]

That! I love you! [B] [A] [E] [B7]

Time has passed [E] [C#m]

I haven’t seen Her [A]

For long time [B7]

But my love [E]

For Her in still [C#m] [A] [B7]

Intact as ever [E] [C#m] [A] [B7] [E]


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like