Home Song Hợp âm Sư tử Giu-Đa (Lion of Judah) – Sunny Tranca (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Sư tử Giu-Đa (Lion of Judah) – Sunny Tranca (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Sư tử Giu-Đa (Lion of Judah) - Sunny Tranca (Phiên bản 1)

Hợp âm Sư tử Giu-Đa (Lion of Judah) – Sunny Tranca (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


 

Chorus:

[Em]Halleluja, [C]halleluja, [D]halleluja yeshu-a yeshu-a [Em]x3

Verse:

Ngài đã [Em]đắc thắng cõi chết bóng tối vô cùng, [C]ye-shu là [D]nguồn ban sức [G]mới

Vua [Em]Giu-Đa Chúa sơn lâm Giê-Xu, chiến [C]thắng trong [D]danh [Em]Ye-shu-a

Ngài đã [Em]xóa hết tất cả bao nhiêu ô nhục, Giê-xu [C]là bài [D]ca chiến [G]thắng

Vua [Em]Giu-Đa Chúa sơn lâm Giê-Xu, Đấng [C]Mê-si-a [D]cho mọi [Em]dân.x2

 

Ngài [Em]ngự trên ngai mãi mãi đến muôn muôn đời, chiên [C]con [D]Giê-xu vua ánh [G]sáng

Chúa [Em]Đấng đã chết nhưng đã sống lại, Đấng [C]mê-si-a [D]cho mọi [Em]dân

Đội quân [Em]thánh khiết chiến đấu trong danh Giê-xu, lời [C]Ngài là [D]đường đi dẫn [G]lối

muôn [Em]dân muôn nơi hát vang ca ngợi, [C]ma-ra- [D]na-tha Ye-shu-a [Em].

Halleluja [Em]halleluja [D]halleluja [C]muôn dân ca vang Ye-shu-a [G]khen ngợi danh [D]Ngài.

Halleluja [Em]halleluja [D]halleluja Chúa [C]chúng ta [D]quay trở lại [Em]mau

 


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

Panda Linh.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Sư tử Giu-Đa (Lion of Judah) – Sunny Tranca (Phiên bản 1) chi tiết

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


 

Chorus:

[Em]Halleluja, [C]halleluja, [D]halleluja yeshu-a yeshu-a [Em]x3

Verse:

Ngài đã [Em]đắc thắng cõi chết bóng tối vô cùng, [C]ye-shu là [D]nguồn ban sức [G]mới

Vua [Em]Giu-Đa Chúa sơn lâm Giê-Xu, chiến [C]thắng trong [D]danh [Em]Ye-shu-a

Ngài đã [Em]xóa hết tất cả bao nhiêu ô nhục, Giê-xu [C]là bài [D]ca chiến [G]thắng

Vua [Em]Giu-Đa Chúa sơn lâm Giê-Xu, Đấng [C]Mê-si-a [D]cho mọi [Em]dân.x2

 

Ngài [Em]ngự trên ngai mãi mãi đến muôn muôn đời, chiên [C]con [D]Giê-xu vua ánh [G]sáng

Chúa [Em]Đấng đã chết nhưng đã sống lại, Đấng [C]mê-si-a [D]cho mọi [Em]dân

Đội quân [Em]thánh khiết chiến đấu trong danh Giê-xu, lời [C]Ngài là [D]đường đi dẫn [G]lối

muôn [Em]dân muôn nơi hát vang ca ngợi, [C]ma-ra- [D]na-tha Ye-shu-a [Em].

Halleluja [Em]halleluja [D]halleluja [C]muôn dân ca vang Ye-shu-a [G]khen ngợi danh [D]Ngài.

Halleluja [Em]halleluja [D]halleluja Chúa [C]chúng ta [D]quay trở lại [Em]mau

 


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

Panda Linh.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like