Home Song Hợp âm Lướt Nhẹ Qua Lẹ Trăm Điều – Bích Phương Idol (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Lướt Nhẹ Qua Lẹ Trăm Điều – Bích Phương Idol (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Nụ Hồng Mong Manh - Bích Phương Idol (Them vai hop am)

Hợp âm Lướt Nhẹ Qua Lẹ Trăm Điều – Bích Phương Idol (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất


[C]Công việc nhiều, căng vậy trời, u là trời! Oolong Tea+ thôi

[C]Thanh thơm [G]ngọt dịu [F]cho lòng nhẹ [G]tênh (thuần túy vị Oolong)

Cùng [C]Oolong Tea+ [Am]lướt qua ngày dài [F]Oolong Tea+ cùng [G]uống đi bạn ơi

Trà [C]Oolong Tea+ [Am]Oolong Tea+ [F]Uống cho [G]ngày thêm [C]nhẹ

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Lướt Nhẹ Qua Lẹ Trăm Điều – Bích Phương Idol (Phiên bản 1) dễ nhất


[C]Công việc nhiều, căng vậy trời, u là trời! Oolong Tea+ thôi

[C]Thanh thơm [G]ngọt dịu [F]cho lòng nhẹ [G]tênh (thuần túy vị Oolong)

Cùng [C]Oolong Tea+ [Am]lướt qua ngày dài [F]Oolong Tea+ cùng [G]uống đi bạn ơi

Trà [C]Oolong Tea+ [Am]Oolong Tea+ [F]Uống cho [G]ngày thêm [C]nhẹ

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like