Home Song Hợp âm Em Còn Nhớ Anh Không – Ryan (Hợp âm nâng cao) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Em Còn Nhớ Anh Không – Ryan (Hợp âm nâng cao) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Em Còn Nhớ Anh Không - Ryan (Hợp âm nâng cao)

Hợp âm Em Còn Nhớ Anh Không – Ryan (Hợp âm nâng cao) – Hợp Âm mới nhất

Tone: [Bm]

[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]

[Em7] [A] [D] [F#m7]

[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]

[Em7] [F#7] [Bm7] [F#7]

 

Verse:

Nói với [Gmaj7]em, bao lời [A]yêu, bao lời [F#m7]say, bao lời mơ [Bm7]mộng

Về cuộc [Em7]tình ấm [A]êm chẳng tách [D]rời [F#m7]

Nói với [Gmaj7]em, anh còn [A]vương, anh còn [F#m7]thương, anh còn [Bm7]mong chờ

Về một [Em7]ngày em [F#7]sẽ về với [Bm7]anh [F#7]

Sáng hôm [Gmaj7]nay anh đã [A]quên, anh vừa [F#m7]quên anh đã [Bm7]mất em

Nên vẫn [Em7]mua, mua chút [A]hoa để đón [D]nàng [F#m7]

Đến trước [Gmaj7]sân buông vài [A]câu ca đôi mình [F#m7]vẫn hay hát [Bm7]cùng nhau

Chợt giật [Em7]mình giờ [F#7]chỉ còn mỗi [Bm7]anh [F#7]

 

Chorus:

Vì tình đã [Gmaj7]lỡ dù nói [A]không thì vẫn [F#m7]trông chờ mỏi [Bm7]công

Lời [Em7]buồn ta đã [A]nghe ngày cuối [D]mùa [F#m7]

Thì dù mình [Gmaj7]có đợi mãi [A]lâu, tình khắc [F#m7]sâu, thì biết [Bm7]đâu

Em [Em7]cũng chẳng [F#7/A#]cần anh nữa [Bm7]đâu [F#7]

Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?

Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong

Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]

Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?

Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu

Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7]

 

Pre-verse:

[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]

[Em7] [A] [D] [F#m7]

[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]

[Em7] [F#7] [Bm7] [F#7]

 

Verse:

Sáng hôm [Gmaj7]nay anh đã [A]quên, anh vừa [F#m7]quên anh đã [Bm7]mất em

Nên vẫn [Em7]mua, mua chút [A]hoa để đón [D]nàng [F#m7]

Đến trước [Gmaj7]sân buông vài [A]câu ca đôi mình [F#m7]vẫn hay hát [Bm7]cùng nhau

Chợt giật [Em7]mình giờ [F#7]chỉ còn mỗi [Bm7]anh [F#7]

 

Chorus:

Vì tình đã [Gmaj7]lỡ dù nói [A]không thì vẫn [F#m7]trông chờ mỏi [Bm7]công

Lời [Em7]buồn ta đã [A]nghe ngày cuối [D]mùa [F#m7]

Thì dù mình [Gmaj7]có đợi mãi [A]lâu, tình khắc [F#m7]sâu, thì biết [Bm7]đâu

Em [Em7]cũng chẳng [F#7/A#]cần anh nữa [Bm7]đâu [F#7]

Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?

Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong

Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]

Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?

Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu

Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7]

 

Ending:

Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?

Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong

Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]

Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?

Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu

Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7] [Bm]

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Em Còn Nhớ Anh Không – Ryan (Hợp âm nâng cao) chi tiết

Tone: [Bm]

[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]

[Em7] [A] [D] [F#m7]

[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]

[Em7] [F#7] [Bm7] [F#7]

 

Verse:

Nói với [Gmaj7]em, bao lời [A]yêu, bao lời [F#m7]say, bao lời mơ [Bm7]mộng

Về cuộc [Em7]tình ấm [A]êm chẳng tách [D]rời [F#m7]

Nói với [Gmaj7]em, anh còn [A]vương, anh còn [F#m7]thương, anh còn [Bm7]mong chờ

Về một [Em7]ngày em [F#7]sẽ về với [Bm7]anh [F#7]

Sáng hôm [Gmaj7]nay anh đã [A]quên, anh vừa [F#m7]quên anh đã [Bm7]mất em

Nên vẫn [Em7]mua, mua chút [A]hoa để đón [D]nàng [F#m7]

Đến trước [Gmaj7]sân buông vài [A]câu ca đôi mình [F#m7]vẫn hay hát [Bm7]cùng nhau

Chợt giật [Em7]mình giờ [F#7]chỉ còn mỗi [Bm7]anh [F#7]

 

Chorus:

Vì tình đã [Gmaj7]lỡ dù nói [A]không thì vẫn [F#m7]trông chờ mỏi [Bm7]công

Lời [Em7]buồn ta đã [A]nghe ngày cuối [D]mùa [F#m7]

Thì dù mình [Gmaj7]có đợi mãi [A]lâu, tình khắc [F#m7]sâu, thì biết [Bm7]đâu

Em [Em7]cũng chẳng [F#7/A#]cần anh nữa [Bm7]đâu [F#7]

Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?

Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong

Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]

Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?

Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu

Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7]

 

Pre-verse:

[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]

[Em7] [A] [D] [F#m7]

[Gmaj7] [A] [F#m7] [Bm7]

[Em7] [F#7] [Bm7] [F#7]

 

Verse:

Sáng hôm [Gmaj7]nay anh đã [A]quên, anh vừa [F#m7]quên anh đã [Bm7]mất em

Nên vẫn [Em7]mua, mua chút [A]hoa để đón [D]nàng [F#m7]

Đến trước [Gmaj7]sân buông vài [A]câu ca đôi mình [F#m7]vẫn hay hát [Bm7]cùng nhau

Chợt giật [Em7]mình giờ [F#7]chỉ còn mỗi [Bm7]anh [F#7]

 

Chorus:

Vì tình đã [Gmaj7]lỡ dù nói [A]không thì vẫn [F#m7]trông chờ mỏi [Bm7]công

Lời [Em7]buồn ta đã [A]nghe ngày cuối [D]mùa [F#m7]

Thì dù mình [Gmaj7]có đợi mãi [A]lâu, tình khắc [F#m7]sâu, thì biết [Bm7]đâu

Em [Em7]cũng chẳng [F#7/A#]cần anh nữa [Bm7]đâu [F#7]

Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?

Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong

Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]

Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?

Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu

Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7]

 

Ending:

Ngày mình buồn [Gmaj7]nhất, nàng biết [A]không ?

Lòng vẫn [F#m7]thương, dù chẳng [Bm7]mong

Một [Em7]ngày ánh nắng của [A]anh sẽ trở [D]lại [F#m7]

Giờ chẳng còn [Gmaj7]khóc, nàng biết [A]không ?

Tình vẫn [F#m7]sâu, dù bấy [Bm7]lâu

Em [Em7]chẳng nhớ [F#7/A#]về anh nữa [Bm7]đâu [F#7] [Bm]

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like