Home Song Hợp âm Cơn Đau – Wren Evans (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Cơn Đau – Wren Evans (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Gặp May - Wren Evans (Phiên bản 1)

Hợp âm Cơn Đau – Wren Evans (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Ta muốn bước qua cơn [F]đau này (Chắc em lại nghĩ anh luôn vô tư)

Nhìn xung [Em]quanh mà [Am]thấy em [Dm]xa vời

Bệnh đau [E7]nhói phát hiện về [F]sau này

Over [Em]you you [Am]you you [Dm]you [E7]

Một [F]sai lầm có [Em]ai ngờ [Am]Em không thuộc [Dm]về nơi đây [E7]

Tìm [F]ai giờ lúc [Em]2 giờ Anh [Am]mang cơn đau này [Dm]đi chôn giấu [E7]

 

Anh [F]níu em trong tay tại [Em]nắm em không [Am]hay để rồi mình [Dm]tuột mãi mãi [E7]

Em [F]nấp xong anh đi tìm [Em]bốn phương không [Am]ra tại anh kẹt [Dm]trong quá khứ [E7]

Baby [F]anh vẫn đâu khi thấy em đi cùng [Em]ai [Am]Yuh đâu có gì [Dm]sai ([E7]hmm)

Baby [F]anh cất đi bao nhiêu sĩ diện đằng [Em]sau [Am]Đau thì thốt là [Dm]đau [E7]

 

Anh làm nỗi [F]buồn của anh viral Để em nhìn [Em]thấy anh không phai [Am]màu

Tiến về phía [Dm]trước như là rapper (đê) Không thể đi [E7]lùi như Michael (Jackson)

Anh xây nên cơ [F]ngơi cho người ta hưởng thụTại sao phải [Em]hứng giọt mưa nặng [Am]trĩu

Rồi trong đầu [Dm]anh toàn mây đen gầm gừ

Từng bước mon [E7]men bon chen con em kêu anh là [F]anh phải làm quen và đổi mới

Phải tìm lại lý [Em]do tại sao cuộc [Am]đời cho mình tiếp tục [Dm]chạy

Không vì một người mà ta mất chục [E7]ngày Không vì một người mà ta mất

[F]Anh hay lên con ngựa anh phi [Em]Chưa chi tới nơi [Am]ta hay ngồi

[Dm]Vì ngựa anh nó quen đường cũ À [E7]hóa ra anh nhớ em mất rồi

 

Ta muốn bước qua cơn [F]đau này (Chắc em lại nghĩ anh luôn vô tư)

Nhìn xung [Em]quanh mà [Am]thấy em [Dm]xa vời

Bệnh đau [E7]nhói phát hiện về [F]sau này

Over [Em]you you [Am]you you [Dm]you [E7]

Một [F]sai lầm có [Em]ai ngờ [Am]Em không thuộc [Dm]về nơi đây [E7]

Tìm [F]ai giờ lúc [Em]2 giờ Anh [Am]mang cơn đau này [Dm]đi chôn giấu [E7]

 

[F]Chắc em lại [Em]nghĩ anh [Am]luôn vô [Dm][E7]

[F]Chắc em lại [Em]nghĩ anh [Am]luôn vô [Dm][E7]

[F]Chắc em lại [Em]nghĩ anh [Am]luôn vô [Dm][E7]

[F]Chắc em lại [Em]nghĩ anh [Am]luôn vô [Dm][E7]

 

Một [F]sai lầm có [Em]ai ngờ [Am]Em không thuộc [Dm]về nơi đây [E7]

Tìm [F]ai giờ lúc [Em]2 giờ Anh [Am]mang cơn đau này [Dm]đi chôn giấu [E7]

Ta muốn bước qua cơn [F]đau này (Chắc em lại nghĩ anh luôn vô tư)

Nhìn xung [Em]quanh mà [Am]thấy em [Dm]xa vời

Bệnh đau [E7]nhói phát hiện về [F]sau này

Over [Em]you you [Am]you you [Dm]you [E7]

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Cơn Đau – Wren Evans (Phiên bản 1) đầy đủ

Ta muốn bước qua cơn [F]đau này (Chắc em lại nghĩ anh luôn vô tư)

Nhìn xung [Em]quanh mà [Am]thấy em [Dm]xa vời

Bệnh đau [E7]nhói phát hiện về [F]sau này

Over [Em]you you [Am]you you [Dm]you [E7]

Một [F]sai lầm có [Em]ai ngờ [Am]Em không thuộc [Dm]về nơi đây [E7]

Tìm [F]ai giờ lúc [Em]2 giờ Anh [Am]mang cơn đau này [Dm]đi chôn giấu [E7]

 

Anh [F]níu em trong tay tại [Em]nắm em không [Am]hay để rồi mình [Dm]tuột mãi mãi [E7]

Em [F]nấp xong anh đi tìm [Em]bốn phương không [Am]ra tại anh kẹt [Dm]trong quá khứ [E7]

Baby [F]anh vẫn đâu khi thấy em đi cùng [Em]ai [Am]Yuh đâu có gì [Dm]sai ([E7]hmm)

Baby [F]anh cất đi bao nhiêu sĩ diện đằng [Em]sau [Am]Đau thì thốt là [Dm]đau [E7]

 

Anh làm nỗi [F]buồn của anh viral Để em nhìn [Em]thấy anh không phai [Am]màu

Tiến về phía [Dm]trước như là rapper (đê) Không thể đi [E7]lùi như Michael (Jackson)

Anh xây nên cơ [F]ngơi cho người ta hưởng thụTại sao phải [Em]hứng giọt mưa nặng [Am]trĩu

Rồi trong đầu [Dm]anh toàn mây đen gầm gừ

Từng bước mon [E7]men bon chen con em kêu anh là [F]anh phải làm quen và đổi mới

Phải tìm lại lý [Em]do tại sao cuộc [Am]đời cho mình tiếp tục [Dm]chạy

Không vì một người mà ta mất chục [E7]ngày Không vì một người mà ta mất

[F]Anh hay lên con ngựa anh phi [Em]Chưa chi tới nơi [Am]ta hay ngồi

[Dm]Vì ngựa anh nó quen đường cũ À [E7]hóa ra anh nhớ em mất rồi

 

Ta muốn bước qua cơn [F]đau này (Chắc em lại nghĩ anh luôn vô tư)

Nhìn xung [Em]quanh mà [Am]thấy em [Dm]xa vời

Bệnh đau [E7]nhói phát hiện về [F]sau này

Over [Em]you you [Am]you you [Dm]you [E7]

Một [F]sai lầm có [Em]ai ngờ [Am]Em không thuộc [Dm]về nơi đây [E7]

Tìm [F]ai giờ lúc [Em]2 giờ Anh [Am]mang cơn đau này [Dm]đi chôn giấu [E7]

 

[F]Chắc em lại [Em]nghĩ anh [Am]luôn vô [Dm][E7]

[F]Chắc em lại [Em]nghĩ anh [Am]luôn vô [Dm][E7]

[F]Chắc em lại [Em]nghĩ anh [Am]luôn vô [Dm][E7]

[F]Chắc em lại [Em]nghĩ anh [Am]luôn vô [Dm][E7]

 

Một [F]sai lầm có [Em]ai ngờ [Am]Em không thuộc [Dm]về nơi đây [E7]

Tìm [F]ai giờ lúc [Em]2 giờ Anh [Am]mang cơn đau này [Dm]đi chôn giấu [E7]

Ta muốn bước qua cơn [F]đau này (Chắc em lại nghĩ anh luôn vô tư)

Nhìn xung [Em]quanh mà [Am]thấy em [Dm]xa vời

Bệnh đau [E7]nhói phát hiện về [F]sau này

Over [Em]you you [Am]you you [Dm]you [E7]

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like