Home Song Hợp âm Chính Ta Đã Chọn Con – Bích Hạnh (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Chính Ta Đã Chọn Con – Bích Hạnh (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Gần Chúa Hơn - Bích Hạnh (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Chính Ta Đã Chọn Con – Bích Hạnh (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Ta đã chọn [Em]con từ trước buổi sáng thế,

Ta đã gọi [Am]con [B7]tử thuở ban [Em]đầu.

Ta kiếm tìm [Em]con ở nơi dương gian,

Ta đã lập [Am]con [B7]và sai [C]con đi…[B7]

Ở giữa trần [Em]gian đầy bao thương đau,

Vì thế gian chìm [Am]sâu tội [B7]lỗi thuở ban [Em]đầu.

Sai con tìm [Em]cứu người đang chơi vơi,

Cô đơn lạc [Am]lõng [B7]giữa nơi [Em]bể đời.

 

Dầu [Em]thế gian thù [C]ghét, Dầu [B7]thế gian cười [Em]chê.

[Em]cớ Ta chịu [C]khổ, Phần [B7]thưởng Ta dành [Em]ban.

Họ [Em]ghét Ta vô [C]cớ, Họ[B7] giết Ta trên thập [Em]tự xưa.

Tôi [E7]tớ chẳng lớn hơn [Am]chủ mình, Hãy [D]cứ vững tin [G]nơi Ta.

[C]có hoạn nạn trong [Am]thế gian, Nhưng [B7]Ta đã thắng thế [Em]gian rồi.

 

Người [Em]nào ra đi bằng [C]nước mắt, Sẽ [E7]gặt hái niềm [Am]vui.

Người [D]nào ra đi bằng [G]đầu gối, Sẽ [Am]chiến thắng trong [B7]vinh quang.

[Em]chiến thắng nào thiếu [C]đổ máu? Có [B7]vinh quang nào thiếu [Em]thương đau?

Hãy [E7]đi khắp [Am]muôn nơi, Sẻ [D]chia tình yêu Chúa cho [G]người.

Ngày [Em]kia Jesus trở [Am]lại, Ngự [D]xuống uy nghi trên [G]từng mây.

Trời [C]đất sẽ tiêu [Am]tan, Lời Ta [B7]phán mãi vang [Em]dội.

 

Ta đã gọi [Em]con dù con không ra chi,

Ta đã chọn [Am]con để [B7]làm việc [Em]thiên đàng.

Ta đã gọi [Em]con dù đi nơi đâu,

Mang trong lòng [Am]con [B7]tình yêu ban [C]đầu…

Dẫu phải lìa [Em]xa mẹ cha, anh em,

Rủ bỏ đàng [Am]sau mọi [B7]ước muốn [Em]con người.

Ai đã vì [Em]Ta lìa xa nhân gian,

Không chỉ đời [Am]nay, [B7]đời sau mãi [Em]vẫn còn.

 

Hãy [Em]báo cho trần [C]thế, Rằng [B7]nước Cha gần [Em]kề.

Hãy [Em]ăn năn tội [C]lỗi, Chạy [B7]đến chân Ngài [Em]mau.

Tìm [Em]Jesus chân [C]lý, Sự [B7]sống, lẽ thật và tình [Em]yêu.

[E7]nếu chưa nghe nói [Am]về Ngài, Làm [D]sao biết để [G]mà tin?

Không [C]có người nào đi [Am]giảng rao, thì [B7]nghe Cứu Chúa bằng [Em]cách nào?

 

Bàn [B7]chân [Em]ai đi ra [C]rao giảng, Luôn [B7]đẹp đẽ [Em]dường bao?

Người [D]nào đem ai về với [G]Chúa, Sẽ [Am]chiếu sáng như [B7]sao mai.

Hãy [Em]cứu vớt người khỏi [C]ngục tối, Hãy [B7]cứu giúp người thoát [Em]ma vương.

Hãy [E7]đi khắp quê [Am]hương, Ngài [D]dang tay mong đón chờ [G]người.

[Em]khi Jesus [Am]trở lại, Ngài [D]phán: tôi tớ Ta [G]tận trung.

Bằng [C]nước mắt lau [Am]khô, Hãy mau [B7]bước vô thiên [Em]đàng.

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Chính Ta Đã Chọn Con – Bích Hạnh (Phiên bản 1) dễ đánh

Ta đã chọn [Em]con từ trước buổi sáng thế,

Ta đã gọi [Am]con [B7]tử thuở ban [Em]đầu.

Ta kiếm tìm [Em]con ở nơi dương gian,

Ta đã lập [Am]con [B7]và sai [C]con đi…[B7]

Ở giữa trần [Em]gian đầy bao thương đau,

Vì thế gian chìm [Am]sâu tội [B7]lỗi thuở ban [Em]đầu.

Sai con tìm [Em]cứu người đang chơi vơi,

Cô đơn lạc [Am]lõng [B7]giữa nơi [Em]bể đời.

 

Dầu [Em]thế gian thù [C]ghét, Dầu [B7]thế gian cười [Em]chê.

[Em]cớ Ta chịu [C]khổ, Phần [B7]thưởng Ta dành [Em]ban.

Họ [Em]ghét Ta vô [C]cớ, Họ[B7] giết Ta trên thập [Em]tự xưa.

Tôi [E7]tớ chẳng lớn hơn [Am]chủ mình, Hãy [D]cứ vững tin [G]nơi Ta.

[C]có hoạn nạn trong [Am]thế gian, Nhưng [B7]Ta đã thắng thế [Em]gian rồi.

 

Người [Em]nào ra đi bằng [C]nước mắt, Sẽ [E7]gặt hái niềm [Am]vui.

Người [D]nào ra đi bằng [G]đầu gối, Sẽ [Am]chiến thắng trong [B7]vinh quang.

[Em]chiến thắng nào thiếu [C]đổ máu? Có [B7]vinh quang nào thiếu [Em]thương đau?

Hãy [E7]đi khắp [Am]muôn nơi, Sẻ [D]chia tình yêu Chúa cho [G]người.

Ngày [Em]kia Jesus trở [Am]lại, Ngự [D]xuống uy nghi trên [G]từng mây.

Trời [C]đất sẽ tiêu [Am]tan, Lời Ta [B7]phán mãi vang [Em]dội.

 

Ta đã gọi [Em]con dù con không ra chi,

Ta đã chọn [Am]con để [B7]làm việc [Em]thiên đàng.

Ta đã gọi [Em]con dù đi nơi đâu,

Mang trong lòng [Am]con [B7]tình yêu ban [C]đầu…

Dẫu phải lìa [Em]xa mẹ cha, anh em,

Rủ bỏ đàng [Am]sau mọi [B7]ước muốn [Em]con người.

Ai đã vì [Em]Ta lìa xa nhân gian,

Không chỉ đời [Am]nay, [B7]đời sau mãi [Em]vẫn còn.

 

Hãy [Em]báo cho trần [C]thế, Rằng [B7]nước Cha gần [Em]kề.

Hãy [Em]ăn năn tội [C]lỗi, Chạy [B7]đến chân Ngài [Em]mau.

Tìm [Em]Jesus chân [C]lý, Sự [B7]sống, lẽ thật và tình [Em]yêu.

[E7]nếu chưa nghe nói [Am]về Ngài, Làm [D]sao biết để [G]mà tin?

Không [C]có người nào đi [Am]giảng rao, thì [B7]nghe Cứu Chúa bằng [Em]cách nào?

 

Bàn [B7]chân [Em]ai đi ra [C]rao giảng, Luôn [B7]đẹp đẽ [Em]dường bao?

Người [D]nào đem ai về với [G]Chúa, Sẽ [Am]chiếu sáng như [B7]sao mai.

Hãy [Em]cứu vớt người khỏi [C]ngục tối, Hãy [B7]cứu giúp người thoát [Em]ma vương.

Hãy [E7]đi khắp quê [Am]hương, Ngài [D]dang tay mong đón chờ [G]người.

[Em]khi Jesus [Am]trở lại, Ngài [D]phán: tôi tớ Ta [G]tận trung.

Bằng [C]nước mắt lau [Am]khô, Hãy mau [B7]bước vô thiên [Em]đàng.

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like