Home Song Hợp âm Cá Sale – Lộ Lộ (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Cá Sale – Lộ Lộ (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Cá Sale - Lộ Lộ (Phiên bản 1)

Hợp âm Cá Sale – Lộ Lộ (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

[D]Cá lóc, cá chép, cá diếc, cá [G]bóng, cá lòng tong sale

[D]Cá bóng, cá mú, cá sú hổng [G]sale, đến mùng 2 sale

[C]Nhào vô bà con ta cùng [F]tới lô tô Sài Gòn.

[Bb]15 đồng mua hơn 1 [A7]thúng cá sale, mua liền về [D]nhà

 

[D]Cá bống, cá chép, cá tấm bóng [G]hương, cá nào không xương

[D]Cá muối, cá hấp, cá chấm mắm [G]nêm, cá nào đây anh

[C]Nào mua giùm em đi! Kẻo [F]má em ba đánh đòn

[Bb]Chiều nay nhà em có giỗ [A7]lớn, cá sale em mua về[D] làng

 

[G]lóc, cá mú, cá sú bắt giùm em đi. Cá [Em]chẻm cá kẻm cá nục bỏ 1 bên.

Gắp con [G]kia con kia bắt giùm em nha

[A]Anh ơi cho em thêm 5 bao tươi tươi nhe [A7]anh:

 

[D]Cá lóc, cá chép, cá diếc, cá [G]bóng, cá lòng tong sale

[D]Cá bóng, cá mú, cá sú hổng [G]sale, đến mùng 2 sale

[C]Nhào vô bà con ta cùng [F]tới lô tô Sài Gòn.

[Bb]15 đồng mua hơn 1 [A7]thúng cá sale, mua liền về [D]nhà

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Cá Sale – Lộ Lộ (Phiên bản 1) dễ nhất

[D]Cá lóc, cá chép, cá diếc, cá [G]bóng, cá lòng tong sale

[D]Cá bóng, cá mú, cá sú hổng [G]sale, đến mùng 2 sale

[C]Nhào vô bà con ta cùng [F]tới lô tô Sài Gòn.

[Bb]15 đồng mua hơn 1 [A7]thúng cá sale, mua liền về [D]nhà

 

[D]Cá bống, cá chép, cá tấm bóng [G]hương, cá nào không xương

[D]Cá muối, cá hấp, cá chấm mắm [G]nêm, cá nào đây anh

[C]Nào mua giùm em đi! Kẻo [F]má em ba đánh đòn

[Bb]Chiều nay nhà em có giỗ [A7]lớn, cá sale em mua về[D] làng

 

[G]lóc, cá mú, cá sú bắt giùm em đi. Cá [Em]chẻm cá kẻm cá nục bỏ 1 bên.

Gắp con [G]kia con kia bắt giùm em nha

[A]Anh ơi cho em thêm 5 bao tươi tươi nhe [A7]anh:

 

[D]Cá lóc, cá chép, cá diếc, cá [G]bóng, cá lòng tong sale

[D]Cá bóng, cá mú, cá sú hổng [G]sale, đến mùng 2 sale

[C]Nhào vô bà con ta cùng [F]tới lô tô Sài Gòn.

[Bb]15 đồng mua hơn 1 [A7]thúng cá sale, mua liền về [D]nhà

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like