Home Song Hợp âm 016 Nplajteb Vaajtswv Tsim Tseg – Tswv Ntaaj Koo (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm 016 Nplajteb Vaajtswv Tsim Tseg – Tswv Ntaaj Koo (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm 016 Nplajteb Vaajtswv Tsim Tseg - Tswv Ntaaj Koo (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm 016 Nplajteb Vaajtswv Tsim Tseg – Tswv Ntaaj Koo (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Verse 1:

Nplaj [C]teb [G]Vaajtswv tsim [Am]tseg,

Nwg [F]pub peb [C]nyob ib [G]ntus,

Txawm [C]yog xaav [Am]nyob pis tsawg los [F]xij

Yuav [F]nyob qhov [G]nuav tsi [C]ntev;

 

Chorus:

[Am]Cov ntseeg Vaajtswv yuav [F]nyob

[F]Lub tsev ceeb [G]thseej sau [C]ntuj,

[C]Peb yuav nrug [Am]Vaajtswv nyob qhov [F]ntawd

Moog [F]le ib txhi [G]tsi [C]kawg

 

Verse 2:

Nplaj [C]teb muaj [G]xyoob muaj [Am]ntoo,

Zoo [F]nkauj [C]kawg nkaus [G]le tag,

Tab sis [C]muaj coob [Am]leej xaav has [F]tas

Yuav [F]tsi muaj [G]nub dlua [C]moog;

 

Chorus 2:

[Am]Yog mej tsi tau lug [F]ntseeg

[F]Ca le lug [G]ntseeg nwg [C]nuav,

[C]Tswv Yexus tuag [Am]sau ntoo khaub [F]lig

Txhwv [F]mej dlim [G]mej lub [C]txim

 

Verse 3:

Nplaj [C]teb tsi [G]rua tsi [Am]khov,

Tsi [F]ntev [C]yuav yaaj [G]yuav pluj,

[C]Qhov txhua chaw [Am]kws tuab neeg pheej [F]ntshaw

[F]Vaajtswv yuav [G]muab pov [C]hlawv;

 

Chorus 3:

[Am]Tswv Yexus txu kev [F]hlub

[F]Yog qhov tseem [G]ceeb hab [C]ruaj,

[C]Peb ntseeg [Am]Vaajtswv tsi tseg tsi [F]tu,

Moog [F]nyob qhov [G]tsi puam [C]tsuaj.

 

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm 016 Nplajteb Vaajtswv Tsim Tseg – Tswv Ntaaj Koo (Hợp âm cơ bản) đầy đủ

Verse 1:

Nplaj [C]teb [G]Vaajtswv tsim [Am]tseg,

Nwg [F]pub peb [C]nyob ib [G]ntus,

Txawm [C]yog xaav [Am]nyob pis tsawg los [F]xij

Yuav [F]nyob qhov [G]nuav tsi [C]ntev;

 

Chorus:

[Am]Cov ntseeg Vaajtswv yuav [F]nyob

[F]Lub tsev ceeb [G]thseej sau [C]ntuj,

[C]Peb yuav nrug [Am]Vaajtswv nyob qhov [F]ntawd

Moog [F]le ib txhi [G]tsi [C]kawg

 

Verse 2:

Nplaj [C]teb muaj [G]xyoob muaj [Am]ntoo,

Zoo [F]nkauj [C]kawg nkaus [G]le tag,

Tab sis [C]muaj coob [Am]leej xaav has [F]tas

Yuav [F]tsi muaj [G]nub dlua [C]moog;

 

Chorus 2:

[Am]Yog mej tsi tau lug [F]ntseeg

[F]Ca le lug [G]ntseeg nwg [C]nuav,

[C]Tswv Yexus tuag [Am]sau ntoo khaub [F]lig

Txhwv [F]mej dlim [G]mej lub [C]txim

 

Verse 3:

Nplaj [C]teb tsi [G]rua tsi [Am]khov,

Tsi [F]ntev [C]yuav yaaj [G]yuav pluj,

[C]Qhov txhua chaw [Am]kws tuab neeg pheej [F]ntshaw

[F]Vaajtswv yuav [G]muab pov [C]hlawv;

 

Chorus 3:

[Am]Tswv Yexus txu kev [F]hlub

[F]Yog qhov tseem [G]ceeb hab [C]ruaj,

[C]Peb ntseeg [Am]Vaajtswv tsi tseg tsi [F]tu,

Moog [F]nyob qhov [G]tsi puam [C]tsuaj.

 

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like