Home Song Hợp âm Lý Con Sáo Bạc Liêu – Phi Nhung (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Lý Con Sáo Bạc Liêu – Phi Nhung (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Lối Về Xóm Nhỏ - Phi Nhung (Phiên bản 1)

Hợp âm Lý Con Sáo Bạc Liêu – Phi Nhung (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Rồi [Am]thì sáo cũng sang [Dm]sông bỏ trong dĩ [G]vãng [Em]tấm lòng mồ [Am]côi

Bạc [C]Liêu cùng với qua [Am]mùi nhớ thương em [G]bậu khóc [Em]mùi một [Am]phen

À [Dm]ơi ới à a à a [Am]ơi trời [C]mưa lâm râm ướt [Am]dầm bông soái

Bậu [C]đi lấy chồng sao chẳng [Dm]nói qua [E7]hay!

Trách chi câu thề khi nào cậu quay nó á [Am]quay [E7] [Am]

Thì qua với [Em]bậu mới đứt [Dm]dây cang [Am]thường mà nay con [G]sáo sang sông

Sáo sang sông [Em]rộng theo người [F]dưng về [E7]xứ [Am]xa

 

Rồi [Am]thì sáo cũng bay [Dm]xa bỏ trên bến [G]nước [Em]tiếng ca buồn [Am]hiu

Vàng [C]trôi chẳng tiếc chi [Am]nhiều tiếc thương em [G]bậu chín [Em]chiều ruột [Am]đau

À [Dm]ơi ới à a à a [Am]ơi trời [C]mưa lâm râm ướt [Am]dầm bông soái

Bậu [C]đi lấy chồng sao chẳng [Dm]nói qua [E7]ơi!

Gió đưa con sâu lên bờ bù non bù nước khóc [Am]than [E7] [Am]

Vì chân lẻ [Em]bạn mới ốm [Dm]o cung [Am]đàn tình bậu không [G]muốn mang

Gió lay bông [Em]tràm đêm nằm [F]nghe sầu [E7]thắt [Am]gan

 

Vì chân lẻ [Em]bạn mới ốm [Dm]o cung [Am]đàn tình bậu không [G]muốn mang

Gió lay bông [Em]tràm đêm nằm [F]nghe sầu [E7]thắt [Am]gan

Ai [Am]đưa cái kìa con [Dm]sáo nó sang [Am]sông

Ðể [C]cho cái kìa con [Dm]sáo xổ [E7]lòng bay [Am]xa

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Lý Con Sáo Bạc Liêu – Phi Nhung (Phiên bản 1) dễ nhất

Rồi [Am]thì sáo cũng sang [Dm]sông bỏ trong dĩ [G]vãng [Em]tấm lòng mồ [Am]côi

Bạc [C]Liêu cùng với qua [Am]mùi nhớ thương em [G]bậu khóc [Em]mùi một [Am]phen

À [Dm]ơi ới à a à a [Am]ơi trời [C]mưa lâm râm ướt [Am]dầm bông soái

Bậu [C]đi lấy chồng sao chẳng [Dm]nói qua [E7]hay!

Trách chi câu thề khi nào cậu quay nó á [Am]quay [E7] [Am]

Thì qua với [Em]bậu mới đứt [Dm]dây cang [Am]thường mà nay con [G]sáo sang sông

Sáo sang sông [Em]rộng theo người [F]dưng về [E7]xứ [Am]xa

 

Rồi [Am]thì sáo cũng bay [Dm]xa bỏ trên bến [G]nước [Em]tiếng ca buồn [Am]hiu

Vàng [C]trôi chẳng tiếc chi [Am]nhiều tiếc thương em [G]bậu chín [Em]chiều ruột [Am]đau

À [Dm]ơi ới à a à a [Am]ơi trời [C]mưa lâm râm ướt [Am]dầm bông soái

Bậu [C]đi lấy chồng sao chẳng [Dm]nói qua [E7]ơi!

Gió đưa con sâu lên bờ bù non bù nước khóc [Am]than [E7] [Am]

Vì chân lẻ [Em]bạn mới ốm [Dm]o cung [Am]đàn tình bậu không [G]muốn mang

Gió lay bông [Em]tràm đêm nằm [F]nghe sầu [E7]thắt [Am]gan

 

Vì chân lẻ [Em]bạn mới ốm [Dm]o cung [Am]đàn tình bậu không [G]muốn mang

Gió lay bông [Em]tràm đêm nằm [F]nghe sầu [E7]thắt [Am]gan

Ai [Am]đưa cái kìa con [Dm]sáo nó sang [Am]sông

Ðể [C]cho cái kìa con [Dm]sáo xổ [E7]lòng bay [Am]xa

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like