Home Song Hợp âm Đời Linh Mục – Gia Ân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Đời Linh Mục – Gia Ân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Đời Linh Mục - Gia Ân (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Đời Linh Mục – Gia Ân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

nhip 2/4

 

1. Từng [C]ngày con tiến lên bàn [Em]Thánh, con [F]tiến lên bàn Thánh [C]Chúa,

dâng [F]lên của lễ Tình [Dm]Yêu, dâng [G] lên của lễ toàn [G7]thiêu.

Con linh [C]mục, con [Dm]nào có [Em] công trạng [Am]gì mà dâng lên [C7] Chúa .

Con [F]nào biết lấy [G]gì để [G7]dâng Thánh Lễ mỗi [C]ngày [C7].

 

ĐK. Chúa đã [F]gọi và đỡ nâng [Em]con, xin cảm [Am]tạ [G7] Hồng [C]Ân .

 

2. Từng [C]ngày con tiến dâng lời [Em]kinh, con [F]cất cao lời tụng [C]ca:

Vinh [F]danh Thiên Chúa là [Dm]Cha. Câu [G]kinh vọng khắp gần [G7]xa.

Con linh [C]mục sớm [Dm]chiều sống [Em]trong kinh [Am]nguyện, trọn niềm yêu [C7]mến.

Chung[F] lời với Giáo [G]Hội, ngày [G7]đêm con tán dương [C]Ngài [C7].

 

ĐK. Chúa đã [F]gọi và đỡ nâng [Em]con, xin cảm [Am]tạ [G7] Hồng [C]Ân .

 

3. Từng [C]ngày con đáp lại lời [Em]Chúa, con [F]sống vui đời ngôn [C]sứ.

Hăng [F]say gửi đến ngàn [Dm]dân yêu [G]thương của Chúa từ [G7]nhân.

Con linh [C]mục đem [Dm]Lời Chúa [Em]cho muôn [Am]người và cho thế [C7]giới

sứ [F]điệp Thánh Ân của [G]Người: đèn [G7]soi tiến đến quê [C]Trời [C7].

 

ĐK. Chúa đã [F]gọi và đỡ nâng [Em]con, xin cảm [Am]tạ [G7] Hồng [C]Ân .

 

4. Từng [C]ngày con đáp lại lời [Em]Chúa, con [F]sống vui đời mục [C]tử.

Chăm [F]lo hạnh phúc mọi [Dm]người. Hân [G] hoan tiếp đón từng [G7]người.

Con linh [C]mục con [Dm]nguyện sống [Em]cho mọi [Am]người và cho Thiên [C7]Chúa.

Suốt [F]đời khắc ghi ơn [G]Trời lời [G7]ca cảm tạ một [C]đời [C7].

 

ĐK. Chúa đã [F]gọi và đỡ nâng [Em]con , xin cảm [Am]tạ [G7] Hồng [C]Ân .

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Đời Linh Mục – Gia Ân (Hợp âm cơ bản) dễ đánh

nhip 2/4

 

1. Từng [C]ngày con tiến lên bàn [Em]Thánh, con [F]tiến lên bàn Thánh [C]Chúa,

dâng [F]lên của lễ Tình [Dm]Yêu, dâng [G] lên của lễ toàn [G7]thiêu.

Con linh [C]mục, con [Dm]nào có [Em] công trạng [Am]gì mà dâng lên [C7] Chúa .

Con [F]nào biết lấy [G]gì để [G7]dâng Thánh Lễ mỗi [C]ngày [C7].

 

ĐK. Chúa đã [F]gọi và đỡ nâng [Em]con, xin cảm [Am]tạ [G7] Hồng [C]Ân .

 

2. Từng [C]ngày con tiến dâng lời [Em]kinh, con [F]cất cao lời tụng [C]ca:

Vinh [F]danh Thiên Chúa là [Dm]Cha. Câu [G]kinh vọng khắp gần [G7]xa.

Con linh [C]mục sớm [Dm]chiều sống [Em]trong kinh [Am]nguyện, trọn niềm yêu [C7]mến.

Chung[F] lời với Giáo [G]Hội, ngày [G7]đêm con tán dương [C]Ngài [C7].

 

ĐK. Chúa đã [F]gọi và đỡ nâng [Em]con, xin cảm [Am]tạ [G7] Hồng [C]Ân .

 

3. Từng [C]ngày con đáp lại lời [Em]Chúa, con [F]sống vui đời ngôn [C]sứ.

Hăng [F]say gửi đến ngàn [Dm]dân yêu [G]thương của Chúa từ [G7]nhân.

Con linh [C]mục đem [Dm]Lời Chúa [Em]cho muôn [Am]người và cho thế [C7]giới

sứ [F]điệp Thánh Ân của [G]Người: đèn [G7]soi tiến đến quê [C]Trời [C7].

 

ĐK. Chúa đã [F]gọi và đỡ nâng [Em]con, xin cảm [Am]tạ [G7] Hồng [C]Ân .

 

4. Từng [C]ngày con đáp lại lời [Em]Chúa, con [F]sống vui đời mục [C]tử.

Chăm [F]lo hạnh phúc mọi [Dm]người. Hân [G] hoan tiếp đón từng [G7]người.

Con linh [C]mục con [Dm]nguyện sống [Em]cho mọi [Am]người và cho Thiên [C7]Chúa.

Suốt [F]đời khắc ghi ơn [G]Trời lời [G7]ca cảm tạ một [C]đời [C7].

 

ĐK. Chúa đã [F]gọi và đỡ nâng [Em]con , xin cảm [Am]tạ [G7] Hồng [C]Ân .

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like