Home Song Hợp âm Chắc Ai Đó Sẽ Về (English Version) – Olia Hoang (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Chắc Ai Đó Sẽ Về (English Version) – Olia Hoang (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Chắc Ai Đó Sẽ Về (English Version) – Olia Hoang (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

[C]I’m looking back, [G]searching for past

[Am]The past when I called you [Em]mine

Can I [F]bring back that [G]time

When you and [Em]I were just [Am]fine

Once [F]again I’m trying to reach out for [G]you

[C]Can’t hide those tears, [G]streaming down my face

So [Am]tell me what do I [Em]do

[F]All the love words you [G]say

You let the [Em]rain wash [Am]away

Leaving [F]me all alone with this [G]pain

CHORUS:

[C]You are so far, I [G]know you’re too far

Even [Am]though I’m still waiting for [Em]dreams to come true

I still [F]wait for the [G]rain to wash [Em]away all the [Am]pain

In this [F]darkness I can’t find the [G]way to escape

[C]I miss you much, I [G]miss you so much

Are you [Am]somewhere just sitting and [Em]thinking of me

[F]Hope you find your way back home

[Am]Hope you find the way back to [Em]me

DO you [F]still feel the way that I [G]do?

I miss [C]you

————

[C]Can’t hide those tears, [G]streaming down my face

So [Am]tell me what do I [Em]do

[F]All the love words you [Em]say

You let the [Em]rain wash [Am]away

Leaving [F]me all alone with this [G]pain

CHORUS:

[C]You are so far, I [G]know you’re too far

Even [Am]though I’m still waiting for [Em]dreams to come true

I still [F]wait for the [G]rain to wash [Em]away all the [Am]pain

In this [F]darkness I can’t find the [G]way to escape

[C]I miss you much, I [G]miss you so much

Are you [Am]somewhere just sitting and [Em]thinking of me

[F]Hope you find your way back home

[Am]Hope you find the way back to [Em]me

DO you [F]still feel the way that I [G]do?

I miss [C]you

 

Vì version của Olia Hoang là tiếng anh nên có những chổ chạy

chữ cũng rất hay nên các bạn có thể nghe file mp3 mình đã chèn vào HAC để tập nhé! Rất vui được đóng góp cho HAC cũng như các bạn chung đam mê!

tập nhé! Rất vui được đóng góp cho HAC cũng như các bạn chung đam mê!

Còn một đoạn của Olia Hoang viết và hát nữa, nhưng thật sự

em xin thua, không cảm được hợp âm của đoạn đó 😀 xin lỗi nhé

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Chắc Ai Đó Sẽ Về (English Version) – Olia Hoang (Phiên bản 1) dễ đánh

[C]I’m looking back, [G]searching for past

[Am]The past when I called you [Em]mine

Can I [F]bring back that [G]time

When you and [Em]I were just [Am]fine

Once [F]again I’m trying to reach out for [G]you

[C]Can’t hide those tears, [G]streaming down my face

So [Am]tell me what do I [Em]do

[F]All the love words you [G]say

You let the [Em]rain wash [Am]away

Leaving [F]me all alone with this [G]pain

CHORUS:

[C]You are so far, I [G]know you’re too far

Even [Am]though I’m still waiting for [Em]dreams to come true

I still [F]wait for the [G]rain to wash [Em]away all the [Am]pain

In this [F]darkness I can’t find the [G]way to escape

[C]I miss you much, I [G]miss you so much

Are you [Am]somewhere just sitting and [Em]thinking of me

[F]Hope you find your way back home

[Am]Hope you find the way back to [Em]me

DO you [F]still feel the way that I [G]do?

I miss [C]you

————

[C]Can’t hide those tears, [G]streaming down my face

So [Am]tell me what do I [Em]do

[F]All the love words you [Em]say

You let the [Em]rain wash [Am]away

Leaving [F]me all alone with this [G]pain

CHORUS:

[C]You are so far, I [G]know you’re too far

Even [Am]though I’m still waiting for [Em]dreams to come true

I still [F]wait for the [G]rain to wash [Em]away all the [Am]pain

In this [F]darkness I can’t find the [G]way to escape

[C]I miss you much, I [G]miss you so much

Are you [Am]somewhere just sitting and [Em]thinking of me

[F]Hope you find your way back home

[Am]Hope you find the way back to [Em]me

DO you [F]still feel the way that I [G]do?

I miss [C]you

 

Vì version của Olia Hoang là tiếng anh nên có những chổ chạy

chữ cũng rất hay nên các bạn có thể nghe file mp3 mình đã chèn vào HAC để tập nhé! Rất vui được đóng góp cho HAC cũng như các bạn chung đam mê!

tập nhé! Rất vui được đóng góp cho HAC cũng như các bạn chung đam mê!

Còn một đoạn của Olia Hoang viết và hát nữa, nhưng thật sự

em xin thua, không cảm được hợp âm của đoạn đó 😀 xin lỗi nhé

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like