Home Song Hợp âm Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) – Phan Thành Long (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) – Phan Thành Long (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) - Phan Thành Long (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) – Phan Thành Long (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Xưa em lang [Am] thang, lượm được [Dm] 5 cái cây về [Am] trồng.

Khi cây ra [F] bông nở được [G] 5 cái bông màu [C] hồng.

Em bơi sang [G] sông đem bông hồng mà đi [E] bán.

Bên kia sông mua [G] xong hết bông hồng còn cây [Am] không.

 

Năm nay em [Am] đi mua được [Dm] 5 cái cây về [Am] trồng.

Khi cây ra [F] bông nở được [G] 5 cái bông màu [C] hồng.

Em bơi sang [G] sông đem bông hồng mà đi [E] bán.

Bên kia sông mua [G] xong hết bông hồng còn cây [Am] không.

 

Tôi thương em [Am] sao mua toàn [Dm] cây có bông màu [Am] hồng.

Tôi đem cho [F] em 5 chục [G] cây có bông màu [C] vàng.

Tôi khuyên em [G] nên đem bông vàng mà đi [E] bán.

Em không nghe tôi, [G] đem bông hồng rồi sang [Am] sông.

 

Bao năm trôi [Am] qua tôi được [Dm] tin em đã về nhà [Am] chồng.

Khi tôi sang [F] thăm thấy ngoài [G] sân có bông màu [C] hồng.

Đêm Valen [G] tine em với chồng cùng đi [E] bán.

Xong Valentine, [G] hết bông hồng còn cây [Am] không.

 

Sang năm em [Am] sinh, sinh được [Dm] 5 đứa con đầu [Am] lòng.

Con em tên [F] chi? Em đặt [G] 5 đứa tên là [C] Hồng.

Đêm valen [G] tine, 5 đứa Hồng ngồi kêu [E] má.

Xong valentine, [G] 5 đứa Hồng ngồi kêu [Am] ba.

 

Thôi Thôi, hôm [Am] qua tôi được [Dm] tin em đã không [Am] còn.

Tôi sang thắm [F] em, thấy mộ [G] em cúng bông màu [C] hồng.

Dân bên kia [G] sông không có hồng mà chơi [E] nữa,

Dân bên kìa [G] sông chuyển sang hồng màu xanh [Am] lam.

 

Tôi thăm em [Am] xong cũng lượm [Dm] 5 cái cây về [Am] trồng.

Khi cây ra [F] bông, nở được [G] 5 cái bông màu [C] hồng.

Tôi bơi sang [G] sông đem bông hồng mà đem [E] bán.

Đem theo cây [G] guitar ngồi hát hoài bài trường [Am] ca.

 

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Trường ca Bông Hồng (Nhạc Chế) – Phan Thành Long (Hợp âm cơ bản) dễ nhất

Xưa em lang [Am] thang, lượm được [Dm] 5 cái cây về [Am] trồng.

Khi cây ra [F] bông nở được [G] 5 cái bông màu [C] hồng.

Em bơi sang [G] sông đem bông hồng mà đi [E] bán.

Bên kia sông mua [G] xong hết bông hồng còn cây [Am] không.

 

Năm nay em [Am] đi mua được [Dm] 5 cái cây về [Am] trồng.

Khi cây ra [F] bông nở được [G] 5 cái bông màu [C] hồng.

Em bơi sang [G] sông đem bông hồng mà đi [E] bán.

Bên kia sông mua [G] xong hết bông hồng còn cây [Am] không.

 

Tôi thương em [Am] sao mua toàn [Dm] cây có bông màu [Am] hồng.

Tôi đem cho [F] em 5 chục [G] cây có bông màu [C] vàng.

Tôi khuyên em [G] nên đem bông vàng mà đi [E] bán.

Em không nghe tôi, [G] đem bông hồng rồi sang [Am] sông.

 

Bao năm trôi [Am] qua tôi được [Dm] tin em đã về nhà [Am] chồng.

Khi tôi sang [F] thăm thấy ngoài [G] sân có bông màu [C] hồng.

Đêm Valen [G] tine em với chồng cùng đi [E] bán.

Xong Valentine, [G] hết bông hồng còn cây [Am] không.

 

Sang năm em [Am] sinh, sinh được [Dm] 5 đứa con đầu [Am] lòng.

Con em tên [F] chi? Em đặt [G] 5 đứa tên là [C] Hồng.

Đêm valen [G] tine, 5 đứa Hồng ngồi kêu [E] má.

Xong valentine, [G] 5 đứa Hồng ngồi kêu [Am] ba.

 

Thôi Thôi, hôm [Am] qua tôi được [Dm] tin em đã không [Am] còn.

Tôi sang thắm [F] em, thấy mộ [G] em cúng bông màu [C] hồng.

Dân bên kia [G] sông không có hồng mà chơi [E] nữa,

Dân bên kìa [G] sông chuyển sang hồng màu xanh [Am] lam.

 

Tôi thăm em [Am] xong cũng lượm [Dm] 5 cái cây về [Am] trồng.

Khi cây ra [F] bông, nở được [G] 5 cái bông màu [C] hồng.

Tôi bơi sang [G] sông đem bông hồng mà đem [E] bán.

Đem theo cây [G] guitar ngồi hát hoài bài trường [Am] ca.

 

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like