Home Song Hợp âm TÌNH ĐƠN CÔI (LOFI MUSIC) – Vicky Nhung (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm TÌNH ĐƠN CÔI (LOFI MUSIC) – Vicky Nhung (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm TÌNH NHƯ LÁ BAY XA (LOFI MUSIC) - Vicky Nhung (Hợp âm nâng cao)

Hợp âm TÌNH ĐƠN CÔI (LOFI MUSIC) – Vicky Nhung (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Ver Hậu Lương Pianist

Tông gốc: [Em] Có thể chỉnh cơ bản để chơi nhé !

Intro: [Em] [Bm7] [C] [D] [Em] x2

Phiên khúc:

[Em]Đã có những lúc tôi nhìn lại

Cuộc tình [C]đó lúc bóng [D]em đã [G]xa rồi

[C]Thế giới có biết bao người [Bm7]yêu nhau suốt đời

Cớ [Am7]sao số kiếp [Bm7]tôi vẫn [Em]hiu quạnh

[Em]Vẫn mãi dấn bước trên đường đời

Dù tình [C]yêu trói [D]tôi giữa [G]đau vùi

[C]Thế giới có mấy ai được [Bm7]vui trong ái tình

Thế [Am7]nên chẳng thấy [Bm7]tôi quá [Em]đơn lạnh

 

[Am7]Lúc biết [Bm7]yêu đã [Em]xa người

[Am7]Lúc trái [D]ngang đã [G]giăng trời

[Am7]Hương hoa yêu đương nào không [Em]mang theo trái [D]đắng

Thì [C]tôi yêu đây giữa đơn [B7]côi

 

Điệp khúc:

Tìm trong nhân [Em]thế để nắm lấy

một tình [D]yêu để vẫn thấy ta được [C]yêu

Hỡi [D]linh hồn tha [Em]hương

Tình yêu [Em]đó lúc trống vắng khi

cuồng [D]quay lúc đắm đuối khi đổi [C]thay

Như [D]hằn lên vết [Em]thương

[Am7]Nhân gian kia mấy ai được [Em]vui

[Am7]Yêu đương trong giấc mơ lẻ [Em]loi

Tình tôi [C]đó đốt cháy hết bao

ngày [Bm7]qua, thấm ướt hết bao tình [Am7]ca

Khúc [Bm7]ca tình [Em]đơn côi

 

Giang tấu: [Em] [Bm7] [C] [D] [Em] x2

 

Phiên khúc 2:

[Em]Vẫn mãi dấn bước trên đường đời

Dù tình [C]yêu [D]trói tôi giữa [G]đau vùi

[C]Thế giới có mấy ai được [Bm7]vui trong ái tình

Thế [Am7]nên [Bm7]tôi chẳng [Em]đơn lạnh

 

[Am7]Yêu nhau [Bm7]lúc xa [Em]nhau rồi

[C]Lúc trái [D]ngang đã [G]giăng trời

[Am7]Hương hoa yêu đương nào không [Em]mang theo trái [D]đắng

Thì [C]tôi yêu đây giữa đơn [B7]côi

 

Điệp khúc:

Tìm trong nhân [Em]thế để nắm lấy một

tình [D]yêu để vẫn thấy ta được [C]yêu

Hỡi [D]linh hồn tha [Em]hương

Tình yêu [Em]đó lúc trống vắng khi

cuồng [D]quay lúc đắm đuối khi đổi [C]thay

Như [D]hằn lên vết [Em]thương

[Am7]Nhân gian kia mấy ai được [Em]vui

[Am7]Yêu đương trong giấc mơ lẻ [Em]loi

Tình tôi [C]đó đốt cháy hết bao

ngày [Bm7]qua, thấm ướt hết bao tình [Am7]ca

Khúc [Bm7]ca tình [Em]đơn côi

 

Lên nửa cung hay 1 tone: [Fm]

 

Điệp khúc:

Tìm trong nhân [Fm]thế để nắm lấy một

tình [Eb]yêu để vẫn thấy ta được [C#]yêu

Hỡi [Eb]linh hồn tha [Fm]hương

Tình yêu [Fm]đó lúc trống vắng khi

cuồng [Eb]quay lúc đắm đuối khi đổi [C#]thay

Như [Eb]hằn lên vết [Fm]thương

[Bbm7]Nhân gian kia mấy ai được [Fm]vui

[Bbm7]Yêu đương trong giấc mơ lẻ [Fm]loi

Tình tôi [C#]đó đốt cháy hết bao

ngày [Cm7]qua, thấm ướt hết bao tình [Bbm7]ca

Khúc [Cm7]ca tình [Fm]đơn côi

 

Kết: Coda

Tình tôi [C#]đó đốt cháy hết bao

ngày [Cm7]qua, thấm ướt hết bao tình [Bbm7]ca

Khúc [Cm7]ca tình đơn [Fm]côi

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm TÌNH ĐƠN CÔI (LOFI MUSIC) – Vicky Nhung (Hợp âm cơ bản) dễ đánh

Ver Hậu Lương Pianist

Tông gốc: [Em] Có thể chỉnh cơ bản để chơi nhé !

Intro: [Em] [Bm7] [C] [D] [Em] x2

Phiên khúc:

[Em]Đã có những lúc tôi nhìn lại

Cuộc tình [C]đó lúc bóng [D]em đã [G]xa rồi

[C]Thế giới có biết bao người [Bm7]yêu nhau suốt đời

Cớ [Am7]sao số kiếp [Bm7]tôi vẫn [Em]hiu quạnh

[Em]Vẫn mãi dấn bước trên đường đời

Dù tình [C]yêu trói [D]tôi giữa [G]đau vùi

[C]Thế giới có mấy ai được [Bm7]vui trong ái tình

Thế [Am7]nên chẳng thấy [Bm7]tôi quá [Em]đơn lạnh

 

[Am7]Lúc biết [Bm7]yêu đã [Em]xa người

[Am7]Lúc trái [D]ngang đã [G]giăng trời

[Am7]Hương hoa yêu đương nào không [Em]mang theo trái [D]đắng

Thì [C]tôi yêu đây giữa đơn [B7]côi

 

Điệp khúc:

Tìm trong nhân [Em]thế để nắm lấy

một tình [D]yêu để vẫn thấy ta được [C]yêu

Hỡi [D]linh hồn tha [Em]hương

Tình yêu [Em]đó lúc trống vắng khi

cuồng [D]quay lúc đắm đuối khi đổi [C]thay

Như [D]hằn lên vết [Em]thương

[Am7]Nhân gian kia mấy ai được [Em]vui

[Am7]Yêu đương trong giấc mơ lẻ [Em]loi

Tình tôi [C]đó đốt cháy hết bao

ngày [Bm7]qua, thấm ướt hết bao tình [Am7]ca

Khúc [Bm7]ca tình [Em]đơn côi

 

Giang tấu: [Em] [Bm7] [C] [D] [Em] x2

 

Phiên khúc 2:

[Em]Vẫn mãi dấn bước trên đường đời

Dù tình [C]yêu [D]trói tôi giữa [G]đau vùi

[C]Thế giới có mấy ai được [Bm7]vui trong ái tình

Thế [Am7]nên [Bm7]tôi chẳng [Em]đơn lạnh

 

[Am7]Yêu nhau [Bm7]lúc xa [Em]nhau rồi

[C]Lúc trái [D]ngang đã [G]giăng trời

[Am7]Hương hoa yêu đương nào không [Em]mang theo trái [D]đắng

Thì [C]tôi yêu đây giữa đơn [B7]côi

 

Điệp khúc:

Tìm trong nhân [Em]thế để nắm lấy một

tình [D]yêu để vẫn thấy ta được [C]yêu

Hỡi [D]linh hồn tha [Em]hương

Tình yêu [Em]đó lúc trống vắng khi

cuồng [D]quay lúc đắm đuối khi đổi [C]thay

Như [D]hằn lên vết [Em]thương

[Am7]Nhân gian kia mấy ai được [Em]vui

[Am7]Yêu đương trong giấc mơ lẻ [Em]loi

Tình tôi [C]đó đốt cháy hết bao

ngày [Bm7]qua, thấm ướt hết bao tình [Am7]ca

Khúc [Bm7]ca tình [Em]đơn côi

 

Lên nửa cung hay 1 tone: [Fm]

 

Điệp khúc:

Tìm trong nhân [Fm]thế để nắm lấy một

tình [Eb]yêu để vẫn thấy ta được [C#]yêu

Hỡi [Eb]linh hồn tha [Fm]hương

Tình yêu [Fm]đó lúc trống vắng khi

cuồng [Eb]quay lúc đắm đuối khi đổi [C#]thay

Như [Eb]hằn lên vết [Fm]thương

[Bbm7]Nhân gian kia mấy ai được [Fm]vui

[Bbm7]Yêu đương trong giấc mơ lẻ [Fm]loi

Tình tôi [C#]đó đốt cháy hết bao

ngày [Cm7]qua, thấm ướt hết bao tình [Bbm7]ca

Khúc [Cm7]ca tình [Fm]đơn côi

 

Kết: Coda

Tình tôi [C#]đó đốt cháy hết bao

ngày [Cm7]qua, thấm ướt hết bao tình [Bbm7]ca

Khúc [Cm7]ca tình đơn [Fm]côi

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like