Home Song Hợp âm Rộn Ràng Đêm Trung Thu – Bé Hiền Trân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Rộn Ràng Đêm Trung Thu – Bé Hiền Trân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Rộn Ràng Đêm Trung Thu - Bé Hiền Trân (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Rộn Ràng Đêm Trung Thu – Bé Hiền Trân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Mừng ngày Trung [D]Thu với trăng rằm xinh [G]tươi

Bao trẻ vui [Am]cười, ngân nga cất lời hoan [Bm]chúc

Cảm tạ, ngợi [C]khen quyền uy Chúa chí tôn cao [D]vời

Tác sinh Đất [D7]Trời, cho con người vầng trăng tuyệt [G]vời

Trung Thu, Trung [G]Thu, ngày vui hội trăng [D]rằm

Trẻ thơ tung [Am]tăng trong đèn màu sắc [Bm]thắm

Trung Thu, Trung [G]Thu, con vui với Chúa Giê [Am]su

Bởi Ngài chính [D7]là nguồn vui hạnh phúc đời [G]con

 

Tùng tùng râm [D]ran, trống lân dồn vọng [G]vang

Trong ánh trăng [Am]vàng con vui rước đèn với [Bm]Chúa

Dâng Ngài tuổi [C]thơ và đây những ước mơ chân [D]thành

Chúa Vua nhân [D7]lành cho con được cuộc sống tươi [G]xanh

Trung Thu, Trung [G]Thu, ngày vui hội trăng [D]rằm

Trẻ thơ tung [Am]tăng trong đèn màu sắc [Bm]thắm

Trung Thu, Trung [G]Thu, con vui với Chúa Giê [Am]su

Bởi Ngài chính [D7]là nguồn vui hạnh phúc đời [G]con

 

Trọn một niềm [D]tin, chắp tay lời nguyện [G]xin

Vui sống ngoan [Am]hiền, đơn sơ giữ hồn trong [Bm]trắng

Như là vầng [C]trăng toả soi chiếu ánh quang giữa [D]trời

Giữa đêm trăng [D7]rằm, xin thương nhận mộng ước đời [G]con

Trung Thu, Trung [G]Thu, ngày vui hội trăng [D]rằm

Trẻ thơ tung [Am]tăng trong đèn màu sắc [Bm]thắm

Trung Thu, Trung [G]Thu, con vui với Chúa Giê [Am]su

Bởi Ngài chính [D7]là nguồn vui hạnh phúc đời [G]con

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Rộn Ràng Đêm Trung Thu – Bé Hiền Trân (Hợp âm cơ bản) dễ nhất

Mừng ngày Trung [D]Thu với trăng rằm xinh [G]tươi

Bao trẻ vui [Am]cười, ngân nga cất lời hoan [Bm]chúc

Cảm tạ, ngợi [C]khen quyền uy Chúa chí tôn cao [D]vời

Tác sinh Đất [D7]Trời, cho con người vầng trăng tuyệt [G]vời

Trung Thu, Trung [G]Thu, ngày vui hội trăng [D]rằm

Trẻ thơ tung [Am]tăng trong đèn màu sắc [Bm]thắm

Trung Thu, Trung [G]Thu, con vui với Chúa Giê [Am]su

Bởi Ngài chính [D7]là nguồn vui hạnh phúc đời [G]con

 

Tùng tùng râm [D]ran, trống lân dồn vọng [G]vang

Trong ánh trăng [Am]vàng con vui rước đèn với [Bm]Chúa

Dâng Ngài tuổi [C]thơ và đây những ước mơ chân [D]thành

Chúa Vua nhân [D7]lành cho con được cuộc sống tươi [G]xanh

Trung Thu, Trung [G]Thu, ngày vui hội trăng [D]rằm

Trẻ thơ tung [Am]tăng trong đèn màu sắc [Bm]thắm

Trung Thu, Trung [G]Thu, con vui với Chúa Giê [Am]su

Bởi Ngài chính [D7]là nguồn vui hạnh phúc đời [G]con

 

Trọn một niềm [D]tin, chắp tay lời nguyện [G]xin

Vui sống ngoan [Am]hiền, đơn sơ giữ hồn trong [Bm]trắng

Như là vầng [C]trăng toả soi chiếu ánh quang giữa [D]trời

Giữa đêm trăng [D7]rằm, xin thương nhận mộng ước đời [G]con

Trung Thu, Trung [G]Thu, ngày vui hội trăng [D]rằm

Trẻ thơ tung [Am]tăng trong đèn màu sắc [Bm]thắm

Trung Thu, Trung [G]Thu, con vui với Chúa Giê [Am]su

Bởi Ngài chính [D7]là nguồn vui hạnh phúc đời [G]con

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like