Home Song Hợp âm Rico Vacilón – Marino Marini (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Rico Vacilón – Marino Marini (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Rico Vacilón - Marino Marini (Phiên bản 1)

Hợp âm Rico Vacilón – Marino Marini (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


Vaci[G]lón, qué rico vaci[D]lón Chacha[D7]chá, qué rico, chacha[G]chá [D7]

Vaci[G]lón, qué rico vaci[D]lón Chacha[D7]chá, qué rico, chacha[G]chá [D7]

A la [G]prieta hay que darle ca[D]riño A la [D7]china tremendo apre[G]tón [D7]

A la [B7]rubia hay que darle un be[Em]sito Pero [A7]todas gozan el [D7]vacilón

 

Vaci[G]lón, qué rico vaci[D]lón Chacha[D7]chá, qué rico, chacha[G]chá [D7]

Vaci[G]lón, qué rico vaci[D]lón Chacha[D7]chá, qué rico, chacha[G]chá [D7]

Unas [G]tienen la cara bo[D]nita otras [D7]tienen naríz de ra[G]tón [D7]

Las hay [B7]gordas también delgadi[Em]tas pero [A7]todas gozan el [D7]vacilón

 

 


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

Hien Nguyen.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Rico Vacilón – Marino Marini (Phiên bản 1) dễ nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


Vaci[G]lón, qué rico vaci[D]lón Chacha[D7]chá, qué rico, chacha[G]chá [D7]

Vaci[G]lón, qué rico vaci[D]lón Chacha[D7]chá, qué rico, chacha[G]chá [D7]

A la [G]prieta hay que darle ca[D]riño A la [D7]china tremendo apre[G]tón [D7]

A la [B7]rubia hay que darle un be[Em]sito Pero [A7]todas gozan el [D7]vacilón

 

Vaci[G]lón, qué rico vaci[D]lón Chacha[D7]chá, qué rico, chacha[G]chá [D7]

Vaci[G]lón, qué rico vaci[D]lón Chacha[D7]chá, qué rico, chacha[G]chá [D7]

Unas [G]tienen la cara bo[D]nita otras [D7]tienen naríz de ra[G]tón [D7]

Las hay [B7]gordas también delgadi[Em]tas pero [A7]todas gozan el [D7]vacilón

 

 


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

Hien Nguyen.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like