Home Song Hợp âm Người Gieo Mầm Xanh – Hứa Kim Tuyền (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Người Gieo Mầm Xanh – Hứa Kim Tuyền (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Tình lãng phí - Hứa Kim Tuyền (Phiên bản 1)

Hợp âm Người Gieo Mầm Xanh – Hứa Kim Tuyền (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

[C]Ai thuở [G]bé cũng đã từng [Am]ước [Em]ước sau này mình [F]lớn

[C]Sẽ trông ra làm [Fm]sao, sống thế [G]nào.

[C]Tôi ngày [G]xưa cũng đã từng [Am]ước [Em]ước sau này mình [F]lớn

[C]…Sẽ đi muôn [Dm]nơi, khắp phương [G]trời

 

[E7]Rồi cuộc đời đã đưa tôi [Am]đi rất xa

Người [Dm]ước mơ giờ đã [F]chắp cánh người sắp [G]ước mơ.

 

Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường

[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới

[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy.

 

[C]Tôi giờ [G]đây chỉ còn mong [Am]ước [Em]ước đôi tay nhỏ [F]bé này,

[C]…Sẽ mang tin [Dm]yêu với hy [G]vọng

[E7]Và cuộc đời đã đưa tôi [Am]đi rất xa

Người [Dm]ước mơ giờ đã [F]chắp cánh người sắp [G]ước mơ.

 

Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường

[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới

[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy.

 

[F]Con đường kia dẫu lắm gian nan ước mơ [E7]dù đôi lúc dở [Am]dang mơ hồ

[Dm]Chỉ cần đôi chân [C]vẫn còn vững bước sỏi [F]đá cũng thành dòng [G]nước!

 

Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường

[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới

[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Người Gieo Mầm Xanh – Hứa Kim Tuyền (Phiên bản 1) dễ nhất

[C]Ai thuở [G]bé cũng đã từng [Am]ước [Em]ước sau này mình [F]lớn

[C]Sẽ trông ra làm [Fm]sao, sống thế [G]nào.

[C]Tôi ngày [G]xưa cũng đã từng [Am]ước [Em]ước sau này mình [F]lớn

[C]…Sẽ đi muôn [Dm]nơi, khắp phương [G]trời

 

[E7]Rồi cuộc đời đã đưa tôi [Am]đi rất xa

Người [Dm]ước mơ giờ đã [F]chắp cánh người sắp [G]ước mơ.

 

Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường

[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới

[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy.

 

[C]Tôi giờ [G]đây chỉ còn mong [Am]ước [Em]ước đôi tay nhỏ [F]bé này,

[C]…Sẽ mang tin [Dm]yêu với hy [G]vọng

[E7]Và cuộc đời đã đưa tôi [Am]đi rất xa

Người [Dm]ước mơ giờ đã [F]chắp cánh người sắp [G]ước mơ.

 

Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường

[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới

[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy.

 

[F]Con đường kia dẫu lắm gian nan ước mơ [E7]dù đôi lúc dở [Am]dang mơ hồ

[Dm]Chỉ cần đôi chân [C]vẫn còn vững bước sỏi [F]đá cũng thành dòng [G]nước!

 

Và tôi [C]gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7]tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am]ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F]tỏa bóng râm chở [G]che cả con đường

[C]Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7]những hành trang ở đây thế giới

[Am]Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F]cười buông tay ở [Fm]dưới tán cây mình [C]gầy

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like