Home Song Hợp âm Đường Lên Phía Trước (OST Đường Lên Điện Biên) – Tiến Minh (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Đường Lên Phía Trước (OST Đường Lên Điện Biên) – Tiến Minh (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang

Hợp âm Đường Lên Phía Trước (OST Đường Lên Điện Biên) – Tiến Minh (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Màn [Gm]đêm buông, cùng mây đen [Dm]gió lạnh.

Rừng [Eb]âm u những bước chân [D7]vội vã.

Mịt mờ [Gm]sương khê, ngày đi biết [Dm]có về.

Chẳng ngại [Eb]gian nguy, chẳng [Bb7]nề dẫu [D7]hy sinh

(Hừ [Eb]hư hư, hừ [F]hư hư, [Gm]hừ hư)x2

 

ĐK:

Đường lên [Eb]phía trước, ánh trăng [F]diệt gian thù

Át tiếng [Eb]bom bằng [F]những khúc ca mẹ [Bb]ru [Bb7]

Tìm đường lên [Eb]phía trước, bước chân mài [F]núi mòn

Dẫu thân [Eb]tan thì ngày [F]mai quyết không từ [Gm]nan

 

Giang Tấu: [Eb] [F], [Eb] [F] [Gsus4] [G]

 

Màn [Gm]đêm buông, cùng mây đen [Dm]gió lạnh.

Rừng [Eb]âm u những bước chân [D7]vội vã.

Mịt mờ [Gm]sương khê, ngày đi biết [Dm]có về.

Chẳng ngại [Eb]gian nguy, chẳng [Bb7]nề dẫu [D7]hy sinh

(Hừ [Eb]hư hư, hừ [F]hư hư, [Gm]hừ hư)x2

 

ĐK:

Đường lên [Eb]phía trước, ánh trăng [F]diệt gian thù

Át tiếng [Eb]bom bằng [F]những khúc ca mẹ [Bb]ru [Bb7]

Tìm đường lên [Eb]phía trước, bước chân mài [F]núi mòn

Dẫu thân [Eb]tan thì ngày [F]mai quyết không từ [Gm]nan

 

Đoàn quân [Eb]tiến bước, giữa mây trời [F]ngút ngàn

Dẫu mưa [Eb]giông đạn [F]bom, quyết không từ [Gadd4]nan[G]

Từng đoàn quân [Eb]tiến bước, giữa mấy trời [F]ngút ngàn

Giữ non [Eb]sông, bằng [F]những trái tim Việt [Gm]Nam

Non [D]sông Việt [G/B]Nam

 

 

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Đường Lên Phía Trước (OST Đường Lên Điện Biên) – Tiến Minh (Hợp âm cơ bản) đầy đủ

Màn [Gm]đêm buông, cùng mây đen [Dm]gió lạnh.

Rừng [Eb]âm u những bước chân [D7]vội vã.

Mịt mờ [Gm]sương khê, ngày đi biết [Dm]có về.

Chẳng ngại [Eb]gian nguy, chẳng [Bb7]nề dẫu [D7]hy sinh

(Hừ [Eb]hư hư, hừ [F]hư hư, [Gm]hừ hư)x2

 

ĐK:

Đường lên [Eb]phía trước, ánh trăng [F]diệt gian thù

Át tiếng [Eb]bom bằng [F]những khúc ca mẹ [Bb]ru [Bb7]

Tìm đường lên [Eb]phía trước, bước chân mài [F]núi mòn

Dẫu thân [Eb]tan thì ngày [F]mai quyết không từ [Gm]nan

 

Giang Tấu: [Eb] [F], [Eb] [F] [Gsus4] [G]

 

Màn [Gm]đêm buông, cùng mây đen [Dm]gió lạnh.

Rừng [Eb]âm u những bước chân [D7]vội vã.

Mịt mờ [Gm]sương khê, ngày đi biết [Dm]có về.

Chẳng ngại [Eb]gian nguy, chẳng [Bb7]nề dẫu [D7]hy sinh

(Hừ [Eb]hư hư, hừ [F]hư hư, [Gm]hừ hư)x2

 

ĐK:

Đường lên [Eb]phía trước, ánh trăng [F]diệt gian thù

Át tiếng [Eb]bom bằng [F]những khúc ca mẹ [Bb]ru [Bb7]

Tìm đường lên [Eb]phía trước, bước chân mài [F]núi mòn

Dẫu thân [Eb]tan thì ngày [F]mai quyết không từ [Gm]nan

 

Đoàn quân [Eb]tiến bước, giữa mây trời [F]ngút ngàn

Dẫu mưa [Eb]giông đạn [F]bom, quyết không từ [Gadd4]nan[G]

Từng đoàn quân [Eb]tiến bước, giữa mấy trời [F]ngút ngàn

Giữ non [Eb]sông, bằng [F]những trái tim Việt [Gm]Nam

Non [D]sông Việt [G/B]Nam

 

 

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like