Home Song Hợp âm Bước Ngài Đi Qua – Nguyễn Hồng Ân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Bước Ngài Đi Qua – Nguyễn Hồng Ân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Bờ vai Jesus - Nguyễn Hồng Ân (sửa một vài hợp âm sai)

Hợp âm Bước Ngài Đi Qua – Nguyễn Hồng Ân (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

1A. Đã có một [Am]lần Người sinh [C]ra nơi trần [C]thế.

Đã có một [Am]lần Người [Dm]sinh ra trong khó [Am]nghèo.

Đã có một [Am]lần. Đã có một [Am]lần,

Người [C]xuống thế để cùng [D]chia kiếp làm [Am]người.

 

ĐK: [C]Hỡi người [D]ơi! người [F]ơi!

hãy nhắm [Dm]mắt, hãy nguyện [Am]cầu, hãy cúi đầu lặng [E]nghe.

[Am]Nầy Người đang [F]đến, Người bước [Dm]tới,

Người đã [C]đến, đến nơi [Dm]đây lòng thương tràn [F]đầy,

trên hai [Dm]tay vẫn lao [Am]gầy,

Người đã [Dm]đến hiến yêu [E]thương.

Người đã [Dm]đến kiếm quê [E]hương.

 

1B. Thế có lần [Am]nào lòng anh [C]đi mong gặp [C]lối.

Thế có lần [Am]nào lòng anh [Dm]xây mộng ước [Am]đời.

Thế có lần [Am]nào. Thế có lần [Am]nào, lòng anh [C]say men tình [D]yêu,

lòng anh [F]thiếu nếu [E7]Người không sinh [Am]ra.

 

2A. Đã có một [Am]lần Người đi [C]qua trong cuộc [C]sống.

Đã có một [Am]lần Người [Dm]đi qua trên nẻo [Am]đường.

Đã có một [Am]lần. Đã có một [Am]lần,

Người sống [C]chết trên trần [D]gian thân làm [Am]người.

 

ĐK

 

2B. Thế có lần [Am]nào bạn mong [C]nghe bước Người [C]đến.

Thế có lần [Am]nào bạn mong [Dm]xem bóng dáng [Am]Người.

Thế có lần [Am]nào. Thế có lần [Am]nào,

ngàn năm [C]qua vẫn ngàn [D]năm.

Người đã [F]đến nhưng [E7]Người phải ra [Am]đi.

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Bước Ngài Đi Qua – Nguyễn Hồng Ân (Hợp âm cơ bản) dễ nhất

1A. Đã có một [Am]lần Người sinh [C]ra nơi trần [C]thế.

Đã có một [Am]lần Người [Dm]sinh ra trong khó [Am]nghèo.

Đã có một [Am]lần. Đã có một [Am]lần,

Người [C]xuống thế để cùng [D]chia kiếp làm [Am]người.

 

ĐK: [C]Hỡi người [D]ơi! người [F]ơi!

hãy nhắm [Dm]mắt, hãy nguyện [Am]cầu, hãy cúi đầu lặng [E]nghe.

[Am]Nầy Người đang [F]đến, Người bước [Dm]tới,

Người đã [C]đến, đến nơi [Dm]đây lòng thương tràn [F]đầy,

trên hai [Dm]tay vẫn lao [Am]gầy,

Người đã [Dm]đến hiến yêu [E]thương.

Người đã [Dm]đến kiếm quê [E]hương.

 

1B. Thế có lần [Am]nào lòng anh [C]đi mong gặp [C]lối.

Thế có lần [Am]nào lòng anh [Dm]xây mộng ước [Am]đời.

Thế có lần [Am]nào. Thế có lần [Am]nào, lòng anh [C]say men tình [D]yêu,

lòng anh [F]thiếu nếu [E7]Người không sinh [Am]ra.

 

2A. Đã có một [Am]lần Người đi [C]qua trong cuộc [C]sống.

Đã có một [Am]lần Người [Dm]đi qua trên nẻo [Am]đường.

Đã có một [Am]lần. Đã có một [Am]lần,

Người sống [C]chết trên trần [D]gian thân làm [Am]người.

 

ĐK

 

2B. Thế có lần [Am]nào bạn mong [C]nghe bước Người [C]đến.

Thế có lần [Am]nào bạn mong [Dm]xem bóng dáng [Am]Người.

Thế có lần [Am]nào. Thế có lần [Am]nào,

ngàn năm [C]qua vẫn ngàn [D]năm.

Người đã [F]đến nhưng [E7]Người phải ra [Am]đi.

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like