Home Song Hợp âm Tee Mai Yoo (ตี๋ไม่อยู่) – China Dolls (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Tee Mai Yoo (ตี๋ไม่อยู่) – China Dolls (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Tee Mai Yoo (ตี๋ไม่อยู่) - China Dolls (Phiên bản 1)

Hợp âm Tee Mai Yoo (ตี๋ไม่อยู่) – China Dolls (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


[Am]Mị̀ t̂xng t̄hām bxk ẁā mị̀ t̂xng t̄hām ẁā k̄heā pị xyū̀ thī̀h̄ịn

[Am]mị̀ t̂xng s̄n bxk ẁā mị̀ t̂xng s̄n ẁā k̄heā khn nận pĕn ngị

[Dm]tī̌ khn nận cāk pị [Am]læ̂w wạn nī̂ mị̀rū̂ ca klạb wạn h̄ịn

[Dm]tī̌ khn nận kĕb krapěā cāk pị k̆ [E7]ley k̆ ley mị̀ mā

 

[Am]tī̌ mị̀ xyū̀ ley mị̀ mā xeī̀yw pị theī̀yw xmerikā

[Am]tī̌ mị̀ xyū̀ ley mị̀ mā xeī̀yw pị theī̀yw k̆ ley mị̀ mā

 

[Am]ngeīyb xeā wị̂ bxk ẁā mị̀ t̂xng t̄hām ẁā k̄heā ca klạb wạn h̄ịn

[Am]ngeīyb xeā wị̂ bxk ẁā mị̀ t̂xng s̄n ẁā k̄heā khn nận pĕn ngị

[Dm]tī̌ khn nận cāk pị læ̂w wạn nī̂ mị̀[Am]rū̂ ca klạb wạn h̄ịn

[Dm]tī̌ khn nận kĕb krapěā cāk pị k̆ [E7]ley k̆ ley mị̀ mā

 

[Am]tī̌ mị̀ xyū̀ ley mị̀ mā xeī̀yw pị theī̀yw xmerikā

[Am]tī̌ mị̀ xyū̀ ley mị̀ mā xeī̀yw pị theī̀yw k̆ ley mị̀ mā


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

ssteam.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Tee Mai Yoo (ตี๋ไม่อยู่) – China Dolls (Phiên bản 1) dễ nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


[Am]Mị̀ t̂xng t̄hām bxk ẁā mị̀ t̂xng t̄hām ẁā k̄heā pị xyū̀ thī̀h̄ịn

[Am]mị̀ t̂xng s̄n bxk ẁā mị̀ t̂xng s̄n ẁā k̄heā khn nận pĕn ngị

[Dm]tī̌ khn nận cāk pị [Am]læ̂w wạn nī̂ mị̀rū̂ ca klạb wạn h̄ịn

[Dm]tī̌ khn nận kĕb krapěā cāk pị k̆ [E7]ley k̆ ley mị̀ mā

 

[Am]tī̌ mị̀ xyū̀ ley mị̀ mā xeī̀yw pị theī̀yw xmerikā

[Am]tī̌ mị̀ xyū̀ ley mị̀ mā xeī̀yw pị theī̀yw k̆ ley mị̀ mā

 

[Am]ngeīyb xeā wị̂ bxk ẁā mị̀ t̂xng t̄hām ẁā k̄heā ca klạb wạn h̄ịn

[Am]ngeīyb xeā wị̂ bxk ẁā mị̀ t̂xng s̄n ẁā k̄heā khn nận pĕn ngị

[Dm]tī̌ khn nận cāk pị læ̂w wạn nī̂ mị̀[Am]rū̂ ca klạb wạn h̄ịn

[Dm]tī̌ khn nận kĕb krapěā cāk pị k̆ [E7]ley k̆ ley mị̀ mā

 

[Am]tī̌ mị̀ xyū̀ ley mị̀ mā xeī̀yw pị theī̀yw xmerikā

[Am]tī̌ mị̀ xyū̀ ley mị̀ mā xeī̀yw pị theī̀yw k̆ ley mị̀ mā


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

ssteam.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like