Home Song Hợp âm Đá Tan – Ban nhạc Ngọt (Bản gốc) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Đá Tan – Ban nhạc Ngọt (Bản gốc) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Đam Mê (Live) - Ban nhạc Ngọt (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Đá Tan – Ban nhạc Ngọt (Bản gốc) – Hợp Âm mới nhất

Bài hát mới của Ngọt nè mọi người!!!

Tone Gốc: [F#m] (No Capo)

Nhịp 4/4 (Điệu Disco)

Vòng hợp âm: [F#m] [C#m][Cm][Bm] [E]

Lưu ý: Đoạn C#m cố gắng chuyển nhanh sang [Cm] rồi về [Bm]

Intro: [F#m] [C#m][Cm][Bm] [E] (x2)

 

Lyric 1:

[F#m]Đồng hồ đồng hồ đang hát [C#m]ru

[Bm]Hai cái tay này nặng [C#m]trĩu

[F#m]10 15 20 sáng [C#m]thu

[Bm]Chơi vơi chơi một đời lãng [C#m]du

 

Chorus:

Xong [E]rồi anh [F#m]

Một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan

Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan

Xem thời [E]gian nó trôi nó tràn vào [F#m]trong

Cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can

Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành

Trong bức [E]tranh của anh không nào

Dạo: [F#m] [C#m][Cm][Bm] [E] (x2)

 

Lyrics 2:

[F#m]Đồng hồ đồng hồ ôm lấy [C#m]tôi

[Bm]Chơi với tôi bài [C#m]nào dễ chơi

[F#m]La si đô rê mi thế [C#m]thôi

[Bm]Không quá nhanh mà không quá [C#m]lơi

 

Chorus:

Xong [E]rồi em [F#m]ơi

Một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan

Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan

Xem thời [E]gian nó trôi nó tràn vào [F#m]trong

Cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can

Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành

Trong bức [E]tranh của [A]anh không [D]người…

 

Bridge:

Trong bức tranh của anh phải [F#m]không

Trong bức tranh của anh không [D]người

Trong bức tranh của anh và [C#m]có em

[E]hờ hớ [A]hơ…

 

Solo: [F#m] [C#m][Cm][Bm] [E] (x2)

 

Chorus:

[F#m]Trong một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan

Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan

Xem thời [E]gian nó trôi nó tràn vào

[F#m]Ly cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can

Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành

Trong bức [E]tranh của anh không

 

Outro:

[F#m]Người… [C#m][Cm][Bm] [E]

[F#m] [C#m][Cm][Bm] [E] [F#m]

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Đá Tan – Ban nhạc Ngọt (Bản gốc) đầy đủ

Bài hát mới của Ngọt nè mọi người!!!

Tone Gốc: [F#m] (No Capo)

Nhịp 4/4 (Điệu Disco)

Vòng hợp âm: [F#m] [C#m][Cm][Bm] [E]

Lưu ý: Đoạn C#m cố gắng chuyển nhanh sang [Cm] rồi về [Bm]

Intro: [F#m] [C#m][Cm][Bm] [E] (x2)

 

Lyric 1:

[F#m]Đồng hồ đồng hồ đang hát [C#m]ru

[Bm]Hai cái tay này nặng [C#m]trĩu

[F#m]10 15 20 sáng [C#m]thu

[Bm]Chơi vơi chơi một đời lãng [C#m]du

 

Chorus:

Xong [E]rồi anh [F#m]

Một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan

Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan

Xem thời [E]gian nó trôi nó tràn vào [F#m]trong

Cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can

Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành

Trong bức [E]tranh của anh không nào

Dạo: [F#m] [C#m][Cm][Bm] [E] (x2)

 

Lyrics 2:

[F#m]Đồng hồ đồng hồ ôm lấy [C#m]tôi

[Bm]Chơi với tôi bài [C#m]nào dễ chơi

[F#m]La si đô rê mi thế [C#m]thôi

[Bm]Không quá nhanh mà không quá [C#m]lơi

 

Chorus:

Xong [E]rồi em [F#m]ơi

Một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan

Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan

Xem thời [E]gian nó trôi nó tràn vào [F#m]trong

Cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can

Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành

Trong bức [E]tranh của [A]anh không [D]người…

 

Bridge:

Trong bức tranh của anh phải [F#m]không

Trong bức tranh của anh không [D]người

Trong bức tranh của anh và [C#m]có em

[E]hờ hớ [A]hơ…

 

Solo: [F#m] [C#m][Cm][Bm] [E] (x2)

 

Chorus:

[F#m]Trong một sáng em ngồi [C#m]đan móc đan móc đan

Anh ngồi [Bm]xem đá tan đá tan

Xem thời [E]gian nó trôi nó tràn vào

[F#m]Ly cà phê đang hòa [C#m]tan khẽ trong cái can

Có phải [Bm]hai đứa đang rất an lành

Trong bức [E]tranh của anh không

 

Outro:

[F#m]Người… [C#m][Cm][Bm] [E]

[F#m] [C#m][Cm][Bm] [E] [F#m]

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like