Home Song Hợp âm Qua Khung Cửa Sổ – Chillies (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Qua Khung Cửa Sổ – Chillies (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Anh mời em một ly nhé - Chillies (Phiên bản 1)

Hợp âm Qua Khung Cửa Sổ – Chillies (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

4:4 – (Ballad)

Intro

[Asus2][F#m7][Bm7][Esus4]

 

Ver 1

[Asus2] Không ai đúng không ai sai

[F#m7] Không tiếng khóc trên mi ai

[Bm7] Không những thứ tha, van nài

[Esus4] Sao còn chưa thức dậy

 

[Asus2] Ta cứ đếm sao trên đầu

[F#m7] Tên em trước, ta đi sau

[Bm7] Vẫn cứ nối đuôi theo nhau

 

Bridge

[Esus4]….Như đoàn tàu lăn bánh [Dmaj7]

Đưa hồn ai theo gió [Bm7]

Đi xa khắp muôn nơi [F#m7]

Đi đến cuối chân [Esus4]trời

 

Chorus

Chờ đợi điều gì trong nỗi [Asus2]nhớ

Muốn em quay về đây [F#m7]

Giấc mơ thôi đừng bay [Bm7]

Vuốt ve nhiều đêm trái [Esus4]tim này [E]

Mà nào em có [Asus2]hay

Bánh xe tên thời [F#m7]gian

Cứ xoay và vỡ [Bm7]tan

Những nốt nhạc yêu [Esus4]dấu qua khung cửa sổ

Đi trốn thế [Asus2]gian – [F#m7][Bm7][Esus4] [E]

 

Ver 2

[Asus2] Không sao đâu, anh đây rồi

[F#m7] Gió vẫn hát nơi ta ngồi

[Bm7] Bao yêu dấu vẫn trên môi

 

Bridge

[Esus4]…Như còn đang vương vấn [Dmaj7]

Bao lần yêu đã mất [Bm7]

Sao ta mãi ngu ngơ [F#m7]

Đêm qua vẫn mong [Esus4]chờ

 

Chorus

Chờ đợi điều gì trong nỗi [Asus2]nhớ

Muốn em quay về đây [F#m7]

Giấc mơ thôi đừng bay [Bm7]

Vuốt ve nhiều đêm trái [Esus4]tim này [E]

Mà nào em có [Asus2]hay

Bánh xe tên thời [F#m7]gian

Cứ xoay và vỡ [Bm7]tan

Những nốt nhạc yêu [Esus4]dấu qua khung cửa sổ

Đi trốn thế [Asus2]gian – [Dmaj7] [Asus2] [Dmaj7] [Asus2]

[Dmaj7] [Asus2] [Dmaj7] [Esus4] [E]

 

Chờ đợi điều gì trong nỗi [Asus2]nhớ

Muốn em quay về đây [F#m7]

Giấc mơ thôi đừng bay [Bm7]

Vuốt ve nhiều đêm trái [Esus4]tim này [E]

Mà nào em có [Asus2]hay

Bánh xe tên thời [F#m7]gian

Cứ xoay và vỡ [Bm7]tan

Những nốt nhạc yêu [Esus4]dấu qua khung cửa sổ

 

Giấu theo sau nhưng giấc[Asus2]

Muốn em quay về [F#m7]đây

Giấc mơ thôi đừng [Bm7]bay

Vuốt ve nhiều đêm [Esus4]trái tim này [E]

Mà nào em có [Asus2]hay

 

Bánh xe tên thời [F#m7]gian

Cứ xoay và vỡ [Bm7]tan

Những nốt nhạc yêu [Esus4]dấu qua khung cửa sổ

Đi trốn thế [Asus2]gian – [F#m7][Bm7][Esus4]

 

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Qua Khung Cửa Sổ – Chillies (Phiên bản 1) đầy đủ

4:4 – (Ballad)

Intro

[Asus2][F#m7][Bm7][Esus4]

 

Ver 1

[Asus2] Không ai đúng không ai sai

[F#m7] Không tiếng khóc trên mi ai

[Bm7] Không những thứ tha, van nài

[Esus4] Sao còn chưa thức dậy

 

[Asus2] Ta cứ đếm sao trên đầu

[F#m7] Tên em trước, ta đi sau

[Bm7] Vẫn cứ nối đuôi theo nhau

 

Bridge

[Esus4]….Như đoàn tàu lăn bánh [Dmaj7]

Đưa hồn ai theo gió [Bm7]

Đi xa khắp muôn nơi [F#m7]

Đi đến cuối chân [Esus4]trời

 

Chorus

Chờ đợi điều gì trong nỗi [Asus2]nhớ

Muốn em quay về đây [F#m7]

Giấc mơ thôi đừng bay [Bm7]

Vuốt ve nhiều đêm trái [Esus4]tim này [E]

Mà nào em có [Asus2]hay

Bánh xe tên thời [F#m7]gian

Cứ xoay và vỡ [Bm7]tan

Những nốt nhạc yêu [Esus4]dấu qua khung cửa sổ

Đi trốn thế [Asus2]gian – [F#m7][Bm7][Esus4] [E]

 

Ver 2

[Asus2] Không sao đâu, anh đây rồi

[F#m7] Gió vẫn hát nơi ta ngồi

[Bm7] Bao yêu dấu vẫn trên môi

 

Bridge

[Esus4]…Như còn đang vương vấn [Dmaj7]

Bao lần yêu đã mất [Bm7]

Sao ta mãi ngu ngơ [F#m7]

Đêm qua vẫn mong [Esus4]chờ

 

Chorus

Chờ đợi điều gì trong nỗi [Asus2]nhớ

Muốn em quay về đây [F#m7]

Giấc mơ thôi đừng bay [Bm7]

Vuốt ve nhiều đêm trái [Esus4]tim này [E]

Mà nào em có [Asus2]hay

Bánh xe tên thời [F#m7]gian

Cứ xoay và vỡ [Bm7]tan

Những nốt nhạc yêu [Esus4]dấu qua khung cửa sổ

Đi trốn thế [Asus2]gian – [Dmaj7] [Asus2] [Dmaj7] [Asus2]

[Dmaj7] [Asus2] [Dmaj7] [Esus4] [E]

 

Chờ đợi điều gì trong nỗi [Asus2]nhớ

Muốn em quay về đây [F#m7]

Giấc mơ thôi đừng bay [Bm7]

Vuốt ve nhiều đêm trái [Esus4]tim này [E]

Mà nào em có [Asus2]hay

Bánh xe tên thời [F#m7]gian

Cứ xoay và vỡ [Bm7]tan

Những nốt nhạc yêu [Esus4]dấu qua khung cửa sổ

 

Giấu theo sau nhưng giấc[Asus2]

Muốn em quay về [F#m7]đây

Giấc mơ thôi đừng [Bm7]bay

Vuốt ve nhiều đêm [Esus4]trái tim này [E]

Mà nào em có [Asus2]hay

 

Bánh xe tên thời [F#m7]gian

Cứ xoay và vỡ [Bm7]tan

Những nốt nhạc yêu [Esus4]dấu qua khung cửa sổ

Đi trốn thế [Asus2]gian – [F#m7][Bm7][Esus4]

 

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like

Leave a Comment