Home Song Hợp âm Để Mẹ Trọn Niềm Vui – Gia Ân (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Để Mẹ Trọn Niềm Vui – Gia Ân (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Để Mẹ Trọn Niềm Vui – Gia Ân (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Bài hát này được sáng tác bới đức cha vũ duy thống, còn gọi là Thông Vi Vu

 

1.Có một [Am] điều tôi không [Em] sao dám nói với mẹ [C] tôi

Chuyện mùa [E] thi mẹ từ quê [E7] gửi cho tôi món [Am] quà

Quà là chai [C] thuốc sóng sánh [F] nước, mẹ dặn dò [Dm] tôi mau uống [G]thôi.

Bởi con đang [C] học, thuốc [Dm] này bổ mắt đó con [F] ơi.

Dẫu khi [Am] cần tôi miên [Em] man uống với cả tình [C] yêu

Nào ngờ [E] đâu lại bị đau [E7] khiến tôi mãi nhớ [Am] đời

Rồi mùa thi [C] ấy vẫn kết [F] trái mẹ nhận tin [Dm] vui vui rất vui [G] nhắn lên tôi rằng:

[C] Thuốc thật [Dm] công hiệu phải không [Am] con

 

Đk:

[Am] Mẹ tôi là [C] thế giống như bao mẹ [Dm] quê

thương [G] con trọn [Am] bề giang cánh [G] tay âm thầm vỗ [C] về mãi chở [E] che

Tình thương vì [C] thế mới thiêng liêng làm [Dm] sao,

Tâm [G] tư dạt [Am] dào nhưng nỗi [G] riêng con nào dám [Em7]ngỏ để mẹ trọn niềm [Am] vui.

 

2.Lúc ra [Am] trường tôi hân [Em] hoan tính đến chuyện tình [C] duyên

Mẹ tôi [E] hay lại từ quê [E7] gửi cho tôi khăn [Am] hồng

Dặn dò tôi [C] hãy nhớ giữ lấy [F] dành tặng cho [Dm] ai con sánh [G] vai

Chiếc khăn chung [C] thuỷ giữ [Dm] bền đẹp ý nghĩa yêu [F] thương

Trót tâm [Am] tình tôi trao [Em] khăn mới đến cho người [C] yêu

nào ngờ [E] đâu lại bị [E7] chê khiến tơ duyên lỡ [Am] làng

Rồi tình [C] yêu mới cũng tiến [F] tới mẹ nhận tin [Dm] vui vui rất vui [G] nhắn lên tôi rằng:

[C] khăn hồng [Dm] chung thuỷ phải không [Am] con?

 

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Để Mẹ Trọn Niềm Vui – Gia Ân (Phiên bản 1) chi tiết

Bài hát này được sáng tác bới đức cha vũ duy thống, còn gọi là Thông Vi Vu

 

1.Có một [Am] điều tôi không [Em] sao dám nói với mẹ [C] tôi

Chuyện mùa [E] thi mẹ từ quê [E7] gửi cho tôi món [Am] quà

Quà là chai [C] thuốc sóng sánh [F] nước, mẹ dặn dò [Dm] tôi mau uống [G]thôi.

Bởi con đang [C] học, thuốc [Dm] này bổ mắt đó con [F] ơi.

Dẫu khi [Am] cần tôi miên [Em] man uống với cả tình [C] yêu

Nào ngờ [E] đâu lại bị đau [E7] khiến tôi mãi nhớ [Am] đời

Rồi mùa thi [C] ấy vẫn kết [F] trái mẹ nhận tin [Dm] vui vui rất vui [G] nhắn lên tôi rằng:

[C] Thuốc thật [Dm] công hiệu phải không [Am] con

 

Đk:

[Am] Mẹ tôi là [C] thế giống như bao mẹ [Dm] quê

thương [G] con trọn [Am] bề giang cánh [G] tay âm thầm vỗ [C] về mãi chở [E] che

Tình thương vì [C] thế mới thiêng liêng làm [Dm] sao,

Tâm [G] tư dạt [Am] dào nhưng nỗi [G] riêng con nào dám [Em7]ngỏ để mẹ trọn niềm [Am] vui.

 

2.Lúc ra [Am] trường tôi hân [Em] hoan tính đến chuyện tình [C] duyên

Mẹ tôi [E] hay lại từ quê [E7] gửi cho tôi khăn [Am] hồng

Dặn dò tôi [C] hãy nhớ giữ lấy [F] dành tặng cho [Dm] ai con sánh [G] vai

Chiếc khăn chung [C] thuỷ giữ [Dm] bền đẹp ý nghĩa yêu [F] thương

Trót tâm [Am] tình tôi trao [Em] khăn mới đến cho người [C] yêu

nào ngờ [E] đâu lại bị [E7] chê khiến tơ duyên lỡ [Am] làng

Rồi tình [C] yêu mới cũng tiến [F] tới mẹ nhận tin [Dm] vui vui rất vui [G] nhắn lên tôi rằng:

[C] khăn hồng [Dm] chung thuỷ phải không [Am] con?

 

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like

Leave a Comment