Home Song Hợp âm Trận đấu Battle Trung Thu Cực căng – Xuân Đức (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Trận đấu Battle Trung Thu Cực căng – Xuân Đức (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Dù cho mùng 8-3 - Xuân Đức (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm Trận đấu Battle Trung Thu Cực căng – Xuân Đức (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

 

Thế là trung [G]thu năm nay vẫn một mình.

Vẫn chưa có [Em]bồ ế tiền, ế [Am]tình

Ai còn độc [Em]thân thì tới hốt tôi [Am]đi

Hứa sẽ vâng [D]để làm người yêu [G]em.

 

Tùng rinh [G]rinh tùng tùng tùng rinh rinh

Người lớn đi chơi [Am]còn trẻ con ở [D]nhà

Tùng rinh [G]rinh rinh rinh tùng rinh [C]rinh

Hết đêm rước [D]đèn có thêm nhiều thiếu [G]nhi.

 

đang dịch covy [G] mà vẫn muốn có bồ.

Vẫn phải lên [Em] đồ kiếm bồ,thế [Am] này à??

Tôi còn độc [Em]thân nhưng không dám [Am] hốt ông đâu

Ấy nên ở [Dm]nhà mà thực hiện [G] 5k

 

Tùng rinh [G]rinh tùng tùng tùng rinh rinh

Dương tính tăng ca [Am] Người lớn phải ở [D]nhà

Tùng rinh [G]rinh rinh rinh tùng rinh [C]rinh

Hết đêm rước [D]đèn …

Lại có thêm nhiều thiếu [G]nhi.

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Trận đấu Battle Trung Thu Cực căng – Xuân Đức (Phiên bản 1) đầy đủ

 

Thế là trung [G]thu năm nay vẫn một mình.

Vẫn chưa có [Em]bồ ế tiền, ế [Am]tình

Ai còn độc [Em]thân thì tới hốt tôi [Am]đi

Hứa sẽ vâng [D]để làm người yêu [G]em.

 

Tùng rinh [G]rinh tùng tùng tùng rinh rinh

Người lớn đi chơi [Am]còn trẻ con ở [D]nhà

Tùng rinh [G]rinh rinh rinh tùng rinh [C]rinh

Hết đêm rước [D]đèn có thêm nhiều thiếu [G]nhi.

 

đang dịch covy [G] mà vẫn muốn có bồ.

Vẫn phải lên [Em] đồ kiếm bồ,thế [Am] này à??

Tôi còn độc [Em]thân nhưng không dám [Am] hốt ông đâu

Ấy nên ở [Dm]nhà mà thực hiện [G] 5k

 

Tùng rinh [G]rinh tùng tùng tùng rinh rinh

Dương tính tăng ca [Am] Người lớn phải ở [D]nhà

Tùng rinh [G]rinh rinh rinh tùng rinh [C]rinh

Hết đêm rước [D]đèn …

Lại có thêm nhiều thiếu [G]nhi.

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like

Leave a Comment