Home Song Hợp âm Liên Khúc Tình Ca Quê Hương – Lối Về Đất Mẹ – Quang Lê (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Liên Khúc Tình Ca Quê Hương – Lối Về Đất Mẹ – Quang Lê (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Liên Khúc Tình Ca Quê Hương – Lối Về Đất Mẹ – Quang Lê (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Tôi sinh ra [A]giữa lòng miền trung, miền thuỳ dương [F#m],

ruộng hoang nước mặn đồng chua [D],

thôn xóm tôi [Bm]sống đời dân cày [E].

Quê hương tôi [C#m]ấp ủ trường sơn,

quê hương tôi [F#m]là đây nước chảy xuôi nguồn [D],

sông cát dài [Bm]biển xanh thái bình [E]

Đêm trăng cao [A]tiếng hò à ơi,

lời mẹ ru [F#m]trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan [D],

và trai gái quê [Bm]gửi lời chân tình [E].

Qua bao nhiêu [C#m]tuổi đời ngả nghiêng,

quê hương tôi [F#m]tả tơi khói lửa điêu tàn

[D]thôn xóm làng [E]ngẩn ngơ lầm than [A].

Hò… ơi.. Hương giang ơi [A],

giã từ [Bm]kinh thành mộng mơ [A],

lòng tuổi xanh [D], chia tay nhau [Bm]biết trở về mô [D]… ới…hò.. [A].

Đây phương nam [Bm], lúa xanh bóng dừa uốn quanh,

ta sức trai [E], đem cánh tay vẫy vùng ngày mai. [A]

Người đi… đem dân ca [A]tiếng hò [Bm],

tiếng hò miền trung [A], về miền nam [D],

cho nhau nghe [Bm]những lời thở than [D],

giống… nòi. [A]. Ta chia nhau [Bm]tiếng vui tiếng buồn nước non,

ta quên đi [E]bao tiếc thương tủi hờn tuổi son [A]..

Hôm nay đi [A]giữa dòng lệ rơi, Mẹ Việt ơi [F#m],

từ nay hiến trọn đời trai [D]theo bước chân [Bm]những người qua rồi. [E].

Ta yêu thương [C#m]đất mẹ mà thôi,

quê hương ơi [F#m]dù sinh thác gửi cho người [D],

trong tiếng cười [E]giọng khóc đầy vơi [A]

Ngày qua [A], giã từ [D]đất mẹ mà đi [A].

Vì nghe [F#m]tình quê [D]tình nước đôi bề [A].

Nước chia hai đường [F#m]nước chưa về,

xót thương cho người [D]lỡ câu thề,

lên đường từ ly [E]hỏi lòng [Bm] mình lưu luyến gì [E]?

Mẹ ơi. [A].. chỉ còn [D]đất mẹ mà thôi [A],

để con [F#m]còn đi [D]gìn giữ cho đời [A],

đã mang trong lòng [F#m]kiếp con người,

phải thương nhau hoài [D]chớ quên lời,

mong một ngày mai [E]chan hoà đất mẹ niềm vui [A]

Hò…ơi [A]…ơi à ơi [F#m]… mẹ thương con [Bm]ra cầu ái tử [F#m],

vợ trông chồng [E]lên núi vọng phu [A]. Chiều chiều [F#m],

chiều chiều trông về biên khu..u [E], lòng căm hờn oán quân thù.

[A]ơi à [E]..à ơi [D]..à ơi. [A]

Chiều nay [A]… lối về [D]đất mẹ là đây [A],

đường xưa [F#m]con ấp [D]ủ bóng trăng gầy [A],

có nghe đêm trường [F#m]tiếng ru hời,

có nghe đêm trường [D]tiếng ai cười,

suối lệ đoàn viên [E], giữa lòng đất mẹ triền miên [A]

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Liên Khúc Tình Ca Quê Hương – Lối Về Đất Mẹ – Quang Lê (Phiên bản 1) chi tiết

Tôi sinh ra [A]giữa lòng miền trung, miền thuỳ dương [F#m],

ruộng hoang nước mặn đồng chua [D],

thôn xóm tôi [Bm]sống đời dân cày [E].

Quê hương tôi [C#m]ấp ủ trường sơn,

quê hương tôi [F#m]là đây nước chảy xuôi nguồn [D],

sông cát dài [Bm]biển xanh thái bình [E]

Đêm trăng cao [A]tiếng hò à ơi,

lời mẹ ru [F#m]trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan [D],

và trai gái quê [Bm]gửi lời chân tình [E].

Qua bao nhiêu [C#m]tuổi đời ngả nghiêng,

quê hương tôi [F#m]tả tơi khói lửa điêu tàn

[D]thôn xóm làng [E]ngẩn ngơ lầm than [A].

Hò… ơi.. Hương giang ơi [A],

giã từ [Bm]kinh thành mộng mơ [A],

lòng tuổi xanh [D], chia tay nhau [Bm]biết trở về mô [D]… ới…hò.. [A].

Đây phương nam [Bm], lúa xanh bóng dừa uốn quanh,

ta sức trai [E], đem cánh tay vẫy vùng ngày mai. [A]

Người đi… đem dân ca [A]tiếng hò [Bm],

tiếng hò miền trung [A], về miền nam [D],

cho nhau nghe [Bm]những lời thở than [D],

giống… nòi. [A]. Ta chia nhau [Bm]tiếng vui tiếng buồn nước non,

ta quên đi [E]bao tiếc thương tủi hờn tuổi son [A]..

Hôm nay đi [A]giữa dòng lệ rơi, Mẹ Việt ơi [F#m],

từ nay hiến trọn đời trai [D]theo bước chân [Bm]những người qua rồi. [E].

Ta yêu thương [C#m]đất mẹ mà thôi,

quê hương ơi [F#m]dù sinh thác gửi cho người [D],

trong tiếng cười [E]giọng khóc đầy vơi [A]

Ngày qua [A], giã từ [D]đất mẹ mà đi [A].

Vì nghe [F#m]tình quê [D]tình nước đôi bề [A].

Nước chia hai đường [F#m]nước chưa về,

xót thương cho người [D]lỡ câu thề,

lên đường từ ly [E]hỏi lòng [Bm] mình lưu luyến gì [E]?

Mẹ ơi. [A].. chỉ còn [D]đất mẹ mà thôi [A],

để con [F#m]còn đi [D]gìn giữ cho đời [A],

đã mang trong lòng [F#m]kiếp con người,

phải thương nhau hoài [D]chớ quên lời,

mong một ngày mai [E]chan hoà đất mẹ niềm vui [A]

Hò…ơi [A]…ơi à ơi [F#m]… mẹ thương con [Bm]ra cầu ái tử [F#m],

vợ trông chồng [E]lên núi vọng phu [A]. Chiều chiều [F#m],

chiều chiều trông về biên khu..u [E], lòng căm hờn oán quân thù.

[A]ơi à [E]..à ơi [D]..à ơi. [A]

Chiều nay [A]… lối về [D]đất mẹ là đây [A],

đường xưa [F#m]con ấp [D]ủ bóng trăng gầy [A],

có nghe đêm trường [F#m]tiếng ru hời,

có nghe đêm trường [D]tiếng ai cười,

suối lệ đoàn viên [E], giữa lòng đất mẹ triền miên [A]

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like

Leave a Comment