Home Song Hợp âm Deep In The Heart Of Texas – Perry Como (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Deep In The Heart Of Texas – Perry Como (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Deep In The Heart Of Texas - Perry Como (Phiên bản 1)

Hợp âm Deep In The Heart Of Texas – Perry Como (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


The [D]stars at night, are big and bright, deep in the heart of [A]Texas,

The [A7]prairie sky is wide and high, deep in the heart of [D]Texas.

The [D]sage in bloom is like perfume, deep in the heart of [A]Texas,

Rem[A7]inds me of, the one I love, deep in the heart of [D]Texas.

 

The [D]coyotes wail, along the trail, deep in the heart of [A]Texas,

The [A7]rabbits rush, around the brush, deep in the heart of [D]Texas.

The [D]cowboys cry, “Ki-yip-pee-yi,” deep in the heart of [A]Texas,

The [A7]dogies bawl, and bawl and bawl, deep in the heart of [D]Texas.


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

ssteam.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Deep In The Heart Of Texas – Perry Como (Phiên bản 1) chi tiết

Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!


The [D]stars at night, are big and bright, deep in the heart of [A]Texas,

The [A7]prairie sky is wide and high, deep in the heart of [D]Texas.

The [D]sage in bloom is like perfume, deep in the heart of [A]Texas,

Rem[A7]inds me of, the one I love, deep in the heart of [D]Texas.

 

The [D]coyotes wail, along the trail, deep in the heart of [A]Texas,

The [A7]rabbits rush, around the brush, deep in the heart of [D]Texas.

The [D]cowboys cry, “Ki-yip-pee-yi,” deep in the heart of [A]Texas,

The [A7]dogies bawl, and bawl and bawl, deep in the heart of [D]Texas.


Danh sách hợp âm
(Click để tắt)Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên

ssteam.
Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.

Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.


Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like

Leave a Comment