Home Song Hợp âm Ai Se Eu Te Pego (Assim Você Me Mata) – Michel Telo (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm Ai Se Eu Te Pego (Assim Você Me Mata) – Michel Telo (Phiên bản 1) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm Nhỏ Ơi - Chí Tài (Phiên bản 1)

Hợp âm Ai Se Eu Te Pego (Assim Você Me Mata) – Michel Telo (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

Tone: B Major

Nhịp 2/4

——

Chorus:

[B]|Nossa, [F#]|nossa_

As- [G#m]|sim você me [E]|mata |

[B]|Ai se eu te [F#]|pego_

Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego_

[B]De-|lícia, [F#]de-|lícia_

[G#m]As-|sim você me [E]|mata |

[B]|Ai se eu te [F#]|pego_

Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego |

Midtro:

|[B]__|[F#]___|[G#m]___|[E]__|

|[B]__|[F#]___|[E]__|[E]__|

Verse:

[B]|Sábado [F#]|na ba-|[G#m]lada [E]|__ |

[B]|_ A galera [F#]|começou a dan-|[G#m]çar [E]|__ |

[B]|E passou a [F#]me-|nina mais [G#m]|linda [E]|___

Tomei co-|[B]ragem

e come-|[F#]cei a fa-|[G#m]lar [E]|__ |

Chorus:

[B]|Nossa, [F#]|nossa_

[G#m]As-|sim você me [E]|mata |

[B]|Ai se eu te [F#]|pego_

Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego_

De-|[B]lícia, de-|[F#]lícia_

As-|[G#m]sim você me [E]|mata |

[B]|Ai se eu te [F#]|pego_

Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego |

Đặt hợp âm: Mã Đức

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Ai Se Eu Te Pego (Assim Você Me Mata) – Michel Telo (Phiên bản 1) chi tiết

Tone: B Major

Nhịp 2/4

——

Chorus:

[B]|Nossa, [F#]|nossa_

As- [G#m]|sim você me [E]|mata |

[B]|Ai se eu te [F#]|pego_

Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego_

[B]De-|lícia, [F#]de-|lícia_

[G#m]As-|sim você me [E]|mata |

[B]|Ai se eu te [F#]|pego_

Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego |

Midtro:

|[B]__|[F#]___|[G#m]___|[E]__|

|[B]__|[F#]___|[E]__|[E]__|

Verse:

[B]|Sábado [F#]|na ba-|[G#m]lada [E]|__ |

[B]|_ A galera [F#]|começou a dan-|[G#m]çar [E]|__ |

[B]|E passou a [F#]me-|nina mais [G#m]|linda [E]|___

Tomei co-|[B]ragem

e come-|[F#]cei a fa-|[G#m]lar [E]|__ |

Chorus:

[B]|Nossa, [F#]|nossa_

[G#m]As-|sim você me [E]|mata |

[B]|Ai se eu te [F#]|pego_

Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego_

De-|[B]lícia, de-|[F#]lícia_

As-|[G#m]sim você me [E]|mata |

[B]|Ai se eu te [F#]|pego_

Ai [G#m]|ai se eu te [E]|pego |

Đặt hợp âm: Mã Đức

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like

Leave a Comment